Hvis et høreapparat laget for iPhone ikke vil koble seg til

Noen ganger vil kanskje ikke et høreapparat laget for iPhone koble seg til iPhone, iPad eller iPod touch. Denne framgangsmåten kan kanskje hjelpe.

Påse først at du bruker den nyeste versjonen av iOS.

Hvis et høreapparat laget for iPhone fremdeles ikke kobler seg til, følger du denne framgangsmåten:

  1. Trykk på Dvale-/vekkeknappen for å sette skjermen i dvale.
  2. Vent i ca. fem sekunder, og trykk deretter på Hjem-knappen for å vekke skjermen.
    Du behøver ikke å låse opp skjermen.
  3. Åpne Kontrollsenter for å se om høreapparatet er tilkoblet. Du vil se navnet på høreapparatet ved siden av AirDrop:
     Kontrollsenter
  4. Hvis høreapparatet fremdeles ikke har koblet seg til, trykker du på Innstillinger > Bluetooth og venter noen få sekunder.
  5. Sjekk Kontrollsenter på nytt for å se om høreapparatet er tilkoblet. 

Dette dokumentet vil bli oppdatert når mer informasjon blir tilgjengelig.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: