Hvis et høreapparat laget for iPhone ikke vil koble seg til

Noen ganger vil kanskje ikke et høreapparat laget for iPhone koble seg til iPhone, iPad eller iPod touch. Denne framgangsmåten kan kanskje hjelpe.

Påse først at du bruker den nyeste versjonen av iOS.

Hvis et høreapparat laget for iPhone fremdeles ikke kobler seg til, følger du denne framgangsmåten:

  1. Trykk på Dvale-/vekkeknappen for å sette skjermen i dvale.
  2. Vent i ca. fem sekunder, og trykk deretter på Hjem-knappen for å vekke skjermen.
    Du behøver ikke å låse opp skjermen.
  3. Åpne Kontrollsenter for å se om høreapparatet er tilkoblet. Du vil se navnet på høreapparatet ved siden av AirDrop:
     Kontrollsenter
  4. Hvis høreapparatet fremdeles ikke har koblet seg til, trykker du på Innstillinger > Bluetooth og venter noen få sekunder.
  5. Sjekk Kontrollsenter på nytt for å se om høreapparatet er tilkoblet. 

Dette dokumentet vil bli oppdatert når mer informasjon blir tilgjengelig.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: