Slow-motion-video som importeres fra iPhone 6, spilles av for raskt i iMovie (2014)

iPhone 6 slo-mo-klipp som legges til på tidslinjen, hastighetsreduseres ned til 25 %, men kan hastighetsreduseres ytterligere.

Hvis du angir hastigheten for klippet til Auto, spilles videoen av med forventet hastighet.

  1. Legg til et slo-mo-klipp på tidslinjen.
  2. Klikk på skilpaddesymbolet som vises på klippet på tidslinjen.
  3. Klikk på Auto i Justeringer-feltet.
Publiseringsdato: