Hvis du ikke kan koble til Bluetooth-tilbehør til iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hva du må gjøre hvis Bluetooth-tilbehøret ikke lar seg sammenkoble med eller koble til iOS- eller iPadOS-enheten.

Hvis du ikke kan koble til en av disse enhetene

For å få hjelp med paring av Bluetooth-tilbehør – for eksempel et trådløst tastatur – med iOS- eller iPadOS-enheten kan du prøve disse trinnene:

 1. Pass på at Bluetooth-tilbehøret og iOS- eller iPadOS-enheten er nær hverandre.
 2. Slå Bluetooth-tilbehøret av og deretter på igjen.
 3. Pass på at Bluetooth-tilbehøret er på og fullt oppladet eller koblet til strøm. Hvis tilbehøret bruker batterier, kontrollerer du om de må byttes ut.
 4. Hvis du bruker en app sammen med Bluetooth-tilbehøret, gå til Innstillinger > Personvern > Bluetooth på iOS- eller iPadOS-enheten, og kontroller at Bluetooth er slått på for appen.

Hvis du fremdeles ikke kan sammenkoble eller koble til Bluetooth-tilbehøret

 1. Hvis du tidligere har koblet Bluetooth-tilbehøret til iOS- eller iPadOS-enheten, må du fjerne sammenkoblingen av tilbehøret, sette det tilbake i søkbar modus, og deretter prøve å sammenkoble det igjen.
 2. Hvis du kan sammenkoble tilbehør med noen enheter, men ikke med iOS- eller iPadOS-enheten, fjerner du sammenkoblingen fra de andre enhetene dine. Deretter prøver du å sammenkoble med iOS- eller iPadOS-enheten igjen.
 3. Undersøk hos produsenten av tilbehøret for å forsikre deg om at det fungerer med iOS- eller iPadOS-enheten.
 4. Hvis du fortsatt har noen av disse problemene, kontakter du Apple-kundestøtte
  • Hvis du ikke får slått på Bluetooth eller innstillingen er nedtonet.
  • Hvis du ikke kan koble noe Bluetooth-tilbehør til enheten.
  • Tilbehørsprodusenten bekrefter at tilbehøret fungerer som det skal.

Finn ut mer

Hvis du trenger hjelp med å sammenkoble et Bluetooth-tilbehør til Apple TV, kan du lese hva du må gjøre.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: