Hvis du ikke kan koble til Bluetooth-tilbehør til iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hva du må gjøre hvis Bluetooth-tilbehøret ikke lar seg sammenkoble med eller koble til iOS-enheten.

Hvis du ikke kan koble til en av disse enhetene

For å få hjelp med paring av Bluetooth-tilbehør – for eksempel et trådløst tastatur – med iOS-enheten kan du prøve disse trinnene:

 1. Gå til Innstillinger > Bluetooth på iOS-enheten, og påse at Bluetooth er slått på. Hvis du ikke kan slå på Bluetooth, eller du ser et spinnende tannhjul, omstarter du iPhone-, iPad- eller iPod touch-enheten. Deretter kan du prøve å sammenkoble og koble den til igjen.
 2. Pass på at Bluetooth-tilbehøret og iOS-enheten er nær hverandre.
 3. Slå Bluetooth-tilbehøret av og deretter på igjen.
 4. Pass på at Bluetooth-tilbehøret er på og fullt oppladet eller koblet til strøm. Hvis tilbehøret bruker batterier, kontrollerer du om de må byttes ut.

Hvis du fremdeles ikke kan sammenkoble eller koble til Bluetooth-tilbehøret

 1. Hvis du tidligere koblet Bluetooth-tilbehøret til iOS-enheten, må du fjerne sammenkoblingen av tilbehøret, sette det tilbake i søkbar modus, og deretter prøve å sammenkoble det igjen.
 2. Hvis du kan sammenkoble tilbehør med noen enheter, men ikke med iOS-enheten, fjerner du sammenkoblingen fra de andre enhetene dine. Deretter prøver du å sammenkoble med iOS-enheten igjen.
 3. Undersøk hos produsenten av tilbehøret for å forsikre deg om at det fungerer med iOS-enheten.
 4. Hvis du fortsatt har noen av disse problemene, kontakter du Apple-kundestøtte
  • Hvis du ikke får slått på Bluetooth eller innstillingen er nedtonet.
  • Hvis du ikke kan koble noe Bluetooth-tilbehør til enheten.
  • Tilbehørsprodusenten bekrefter at tilbehøret fungerer som det skal.

Finn ut mer

Hvis du trenger hjelp med å sammenkoble et Bluetooth-tilbehør til Apple TV, kan du lese hva du må gjøre.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: