Få hjelp med å koble Bluetooth-tilbehør til iPhone, iPad eller iPod touch

Du har kanskje Bluetooth-tilbehør (som hodetelefon, tastatur eller høyttalere) som ikke sammenkobler eller kobler til iOS-enheten. Denne framgangsmåten kan være til hjelp. 

Få hjelp med å koble iOS-enheten til bilstereoen.

Prøv denne framgangsmåten først

  1. Pass på at Bluetooth-tilbehøret og iOS-enheten er nær hverandre.
  2. Pass på at Bluetooth-tilbehøret er på og fullt oppladet eller koblet til strøm. Hvis du bruker batterier, tester du dem for å se om de må byttes ut.
  3. Omstart Bluetooth-tilbehøret.
  4. Sørg for at du har den nyeste versjonen av iOS på iPhone, iPad eller iPod touch.
  5. Gå til Innstillinger > Bluetooth på iOS-enheten og påse at Bluetooth er slått på. Hvis du ikke kan slå Bluetooth på eller ser et spinnende tannhjul, omstarter du iPhone, iPad eller iPod touch.
  6. Fjern sammenkoblingen av Bluetooth-tilbehøret, sett tilbehøret tilbake i søkemodus og sammenkoble og koble det til igjen.

Hvis du fremdeles ikke kan sammenkoble eller koble til Bluetooth-tilbehøret

Undersøk hos produsenten av Bluetooth-tilbehøret for å forsikre deg om at det fungerer med iOS-enheten.

Kontakt Apples kundestøtte hvis du har noen av disse problemene:

  • Hvis du ikke får slått på Bluetooth eller innstillingen er nedtonet.
  • Hvis du ikke kan koble noe Bluetooth-tilbehør til enheten.
  • Tilbehørsprodusenten bekrefter at tilbehøret fungerer som det skal.

Lær mer

Finn ut hvilke Bluetooth-profiler du kan bruke med enheten.

Sist endret: