Få hjelp med å koble Bluetooth-tilbehør til iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hva du må gjøre hvis Bluetooth-tilbehøret ditt ikke lar seg sammenkoble med eller koble til iOS-enheten din.

Få hjelp med å koble iOS-enheten til bilstereoen.

Følg denne fremgangsmåten først

Trenger du å dele filer mellom iPhone, iPad, iPod touch og Mac? Les om hvordan. Følg denne fremgangsmåten for å få hjelp med å koble Bluetooth-tilbehør til iOS-enheten:

 1. Pass på at Bluetooth-tilbehøret og iOS-enheten er nær hverandre.
 2. Kontroller at Bluetooth-tilbehøret er på og fullt oppladet eller koblet til strøm. Hvis du bruker batterier, tester du dem for å se om de må byttes ut.
 3. Omstart Bluetooth-tilbehøret.
 4. Sørg for at du har den nyeste versjonen av iOS på iPhone, iPad eller iPod touch.
 5. Gå til Innstillinger > Bluetooth på iOS-enheten og påse at Bluetooth er slått på. Hvis du ikke kan slå på Bluetooth eller ser et spinnende tannhjul, omstarter du iPhone, iPad eller iPod touch.
 6. Fjern sammenkoblingen av Bluetooth-tilbehøret, sett tilbehøret tilbake i søkemodus og sammenkoble og koble det til igjen.

Hvis du fremdeles ikke kan sammenkoble eller koble til Bluetooth-tilbehøret

 1. Hvis du kan sammenkoble tilbehør med noen enheter, men ikke med iOS-enheten din, fjerner du sammenkoblingen fra én av de andre enhetene. Deretter prøver du å sammenkoble med iOS-enheten igjen.
 2. Undersøk hos produsenten av tilbehøret for å forsikre deg om at det fungerer med iOS-enheten.
 3. Hvis du har noen av disse problemene, kontakter du Apple-kundestøtte:
  • Hvis du ikke får slått på Bluetooth eller innstillingen er nedtonet.
  • Hvis du ikke kan koble noe Bluetooth-tilbehør til enheten.
  • Tilbehørsprodusenten bekrefter at tilbehøret fungerer som det skal.

Les mer

Finn ut hvilke Bluetooth-profiler du kan bruke med enheten.

Les om kompatibilitet mellom iOS-enheter og Apple Wireless Keyboard, Magic Keyboard og tredjeparts Bluetooth-tastaturer.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: