Flytte fra Android til iPhone, iPad eller iPod touch

Er du klar til å gå over til iOS? Last ned Flytt til iOS-appen for å få hjelp til å bytte fra en Android-enhet til en ny iPhone, iPad eller iPod touch.Skaff deg Flytt til iOS fra Google Play

Hvis du ikke kan bruke Google Play Store, kan du lese om hvordan du laster ned Flytt til iOS.

 

skjermer som viser Flytt til iOS-appen på iPhone og Android

Før du begynner

  • Påse at Wi-Fi på Android-enheten er slått på. 
  • Koble den nye iOS-enheten og Android-enheten til nettstrøm.
  • Pass på at innholdet du flytter, inkludert det som er på det eksterne Micro SD-kortet, får plass på den nye iOS-enheten
  • Hvis du vil overføre Chrome-bokmerker, oppdaterer du til den nyeste versjonen av Chrome på Android-enheten.

 

Trykk på Move Data from Android (overfør data fra Android)

Når du konfigurerer den nye iOS-enheten, ser du etter Apper og data-skjermen. Trykk deretter på Move Data from Android (overfør data fra Android). (Hvis du allerede har fullført konfigureringen, må du  slette iOS-enheten og begynne på nytt. Hvis du ikke vil slette, overfører du bare innholdet manuelt.)

Apper og data-skjermen på iPhone

 

Åpne Flytt til iOS-appen

Åpne Flytt til iOS-appen i Android og trykk på Fortsett. Les betingelsene og vilkårene som vises. Trykk på Godta for å fortsette og deretter på Neste øverst til høyre på skjermen Find Your Code (finn koden din).

 

Vent på en kode

På iOS-enheten trykker du på Fortsett på skjermen som kalles Move from Android (Overfør fra Android). Deretter venter du til en tisifret eller sekssifret kode vises. Hvis Android-enheten viser et varsel om at du har svak internett-tilkobling, kan du overse varselet.

Overfør fra Android-skjermen på iPhone som viser kode

Bruk koden

Skriv inn koden på Android-enheten. Vent deretter til skjermen Transfer Data (overfør data) blir vist. 

 

Velge innhold og vente

På Android-enheten din markerer du innholdet du vil overføre, og så trykker du på Neste. Deretter – og selv om Android indikerer at prosessen er fullført – lar du begge enhetene ligge til fremdriftsindikatoren som vises på iOS-enheten, viser fullført. Hele overføringen kan ta en stund, avhengig av hvor mye innhold du flytter.

Følgende blir overført: kontakter, meldingslogg, kamerabilder og -videoer, nettbokmerker, e-postkontoer og kalendere. Enkelte gratisapper blir også overført gitt at de er tilgjengelig både i Google Play og App Store. Når overføringen er fullført, kan du laste ned eventuelle gratisapper som ble matchet fra App Store.

 

Konfigurere iOS-enheten

Når overføringsindikatoren på iOS-enheten er ferdig, trykker du på Ferdig på Android-enheten. Trykk deretter på Fortsett på iOS-enheten og følg framgangsmåten på skjermen for å fullføre konfigureringen av iOS-enheten.

 

Fullfør

Kontroller at alt innholdet ditt er overført. Musikk, bøker og PDF-filer må flyttes manuelt.

Har du behov for appene du hadde på Android-enheten? Gå til App Store på iOS-enheten for å laste dem ned.

 

Hvis du trenger hjelp til overføringen

Hvis du har problemer med å flytte innholdet, er det noen ting du kan kontrollere:

  • Pass på at du lar begge enhetene være i ro til overføringen er fullført. Flytt til iOS-appen må for eksempel være på skjermen til Android-enheten hele tiden. Hvis du bruker en annen app eller får en telefonoppringning på Android-enheten før overføringen er fullført, vil ikke innholdet bli overført.
  • På Android-enheten må du slå av apper og innstillinger som kan påvirke Wi-Fi-tilkoblingen, for eksempel Sprint Connections Optimizer eller Smart Network Switch. Gå deretter til Wi-Fi under innstillinger, trykk og hold hvert kjente nettverk, og velg glem nettverket. Prøv deretter å overføre på nytt.
  • Omstart begge enhetene og prøv igjen.
  • Slå av mobildatatilkoblingen på Android-enheten. Prøv deretter å overføre på nytt.

Hvis du trenger hjelp etter overføringen

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: