Bluetooth-ordliste

Bluetooth trådløsteknologi gir en pålitelig og sikker trådløs forbindelse mellom to parede enheter som er opptil ti meter fra hverandre. Lær mer om termene som vanligvis brukes for Bluetooth-enheter.
Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Enheter som ofte bruker Bluetooth, er Apple Wireless Keyboard, Apple Magic Mouse, Apple Magic Trackpad, iPhone og trådløse headsett som brukes til håndfri kommunikasjon og spilling. 

Hvis du får problemer med å koble til en Apple Wireless Keyboard, Magic Mouse eller Magic Trackpad til en Mac-maskin, kan du se Feilsøke problemer med trådløs mus og tastatur for å få hjelp.

Bluetooth-termer

Godkjenning: Prosessen for å opprette en sikker forbindelse mellom to Bluetooth-enheter. Under godkjenningsprosessen blir det bedt om en sikkerhetskode på begge enhetene. Den samme sikkerhetskoden må oppgis og bekreftes på begge enhetene. For enkelte enheter, som en mus, opprettes det og godkjennes det egne sikkerhetskoder, mens du blir bedt om å godkjenne sikkerhetskoden første gang enhetene pares på enheter som tastaturer og mobiltelefoner.

Bluetooth: En trådløsprotokoll som definerer utveksling av data mellom kompatible enheter over korte avstander på opptil ti meter. 

Bluetooth-symbolet på menylinjen øverst til høyre på skjermen gir informasjon om Bluetooth-statusen og eventuelle enheter som er koblet til. Tabellen nedenfor inneholder mer informasjon.

Tilkoblingsbar: En Bluetooth-aktivert enhet som er innen rekkevidde, og som vil svare til en annen enhet og opprette en tilkobling.

Tilkoblet: En Bluetooth-aktivert enhet som er innen rekkevidde og kommuniserer over den trådløse Bluetooth-tilkoblingen. Bluetooth-valgpanelet viser en grønn prikk for å indikere at tilkobling er opprettet.

Søkbar: Når en Bluetooth-aktivert enhet er søkbar, kan andre Bluetooth-enheter oppdage den og pares eller kobles til den. Indikatorlyset på et trådløst Apple-tastatur eller mus blinker når enheten er i søkemodus. På Apple-enheter deaktiveres søkemodusen etter omtrent tre minutter for å spare strøm på batteriet. Mac-datamaskiner er alltid søkbare med mindre du deaktiverer søkemodus i Bluetooth-valgpanelet.

Søkemodus: Se Søkbar.  Se brukerhåndboken for enheten om hvordan du går til søkbar modus. Et trådløst Apple-tastatur, -mus eller -styreflate kan plasseres i søkbar modus ved å slå på enheten. Hvis den trådløse Apple-enheten ikke sammenkobles med en datamaskin som er innenfor rekkevidde, blinker indikatorlampen for å indikere at den er i søkemodus. 

Enhetspåvisning: En prosess der én enhet påviser en annen enhet.

Navnepåvisning: Mekanismen som brukes når det bes om og mottas et enhetsnavn.

Sammenkobling: Prosessen som oppretter en fast kobling mellom to Bluetooth-enheter, og som kan inkludere å utveksle sikkerhetskoder mellom de to enhetene. Dette skjer bare én gang. Senere tilkoblinger mellom enhetene godkjennes automatisk. Du kan sammenkoble enheter med en Mac-maskin fra Bluetooth-valgpanelet eller ved å klikke på Bluetooth-symbolet på menylinjen og velge Konfigurer Bluetooth-enhet.

Sikkerhetskode: Godkjenningskoden som brukes til å opprette en kobling mellom to enheter. En sikkerhetskode ligner et passord, men den brukes bare én gang. Du oppgir sikkerhetskoden én gang, og du trenger ikke huske den. 

Profil: En Bluetooth-tjeneste som kan leveres av eller brukes av en Bluetooth-enhet.  Slike tjenester kan inkludere filutveksling, stereolyd og deling.

Deling: Bruk av en Internett-aktivert smarttelefon koblet til en datamaskin via Bluetooth for å levere Internett-tjenester til datamaskinen.

Bluetooth-symbolet på menylinjen øverst til høyre på skjermen gir informasjon om Bluetooth-statusen og eventuelle enheter som er koblet til. Tabellen nedenfor inneholder mer informasjon.

Bluetooth-menysymbol Bluetooth-status
 Bluetooth er på, men det er ingen enheter koblet til Mac-maskinen. 
Se delen Forsikre deg om at den trådløse musen og tastaturet er slått på under Feilsøke problemer med trådløs mus og tastatur.
 Bluetooth er slått på, og minst én trådløs enhet er tilkoblet. 
Se delen Forsikre deg om at den trådløse musen og tastaturet er slått på under Feilsøke problemer med trådløs mus og tastatur.
 Lite batteristrøm på minst én trådløs enhet. 
Klikk på Bluetooth-symbolet for å identifisere den aktuelle enheten, og bytt deretter ut batteriene.
 Bluetooth er av. 
Klikk på Bluetooth-symbolet med en USB-mus, og velg Slå på Bluetooth. Merk: Mac OS X tillater ikke at Bluetooth slås på med mindre en USB-mus er tilkoblet.
 Bluetooth er frakoblet. 
Start Mac-maskinen på nytt. Hvis Bluetooth-statusen ikke endres, kobler du fra alle USB-enheter og starter Mac-maskinen på nytt.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: