MacBook Pro: Ta ut eller installere hukommelse

Lær hvordan du tar ut eller installerer hukommelse i en bærbar MacBook Pro-maskin.

Aktuelle modeller

Instruksjonene nedenfor gjelder for følgende MacBook Pro 13-tommers modeller:

 • MacBook Pro (13-tommers, midten av 2012)
 • MacBook Pro (13-tommers, sent 2011)
 • MacBook Pro (13-tommers, tidlig 2011)
 • MacBook Pro (13-tommers, midten av 2010)
 • MacBook Pro (13-tommers, midten av 2009)

Hukommelsesspesifikasjoner

Bruk tabellene nedenfor til å kontrollere at hukommelsen du skal installere, er kompatibel med din MacBook Pro. 

 

MacBook Pro (13-tommers, midten av 2012)
Antall hukommelsesspor 2
Grunnhukommelse 4 GB
Maksimal hukommelse 8 GB
Hukommelseskortspesifikasjoner - DDR3 SO-DIMM-format (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 67,6 x 30 mm (1,18 tomme)
- 2 GB eller 4 GB
- 204-pinners
- PC3-12800 DDR3-RAM på 1600 MHz
Tilleggsmerknader Fyll begge hukommelsessporene og installer like hukommelsesmoduler for å oppnå best mulig ytelse.
 

 

MacBook Pro (13-tommers, sent 2011) og MacBook Pro (13-tommers, tidlig 2011)
Antall hukommelsesspor 2
Grunnhukommelse 4 GB
Maksimal hukommelse 8 GB
Hukommelseskortspesifikasjoner - DDR3 SO-DIMM-format (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 67,6 x 30 mm (1,18 tomme)
- 2 GB eller 4 GB
- 204-pinners
- PC3-10600 DDR3-RAM på 1333 MHz
Tilleggsmerknader Fyll begge hukommelsessporene og installer like hukommelsesmoduler for å oppnå best mulig ytelse.

 

MacBook Pro (13-tommers, midten av 2010) og MacBook Pro (13-tommers, midten av 2009)
Antall hukommelsesspor 2
Grunnhukommelse 4 GB
Maksimal hukommelse 8 GB
Hukommelseskortspesifikasjoner - DDR3 SO-DIMM-format (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 30 mm (1,18 tomme)
- 2 GB eller 4 GB
- 204-pinners
- PC3-8500 DDR3-RAM på 1066 MHz
Tilleggsmerknader Fyll begge hukommelsessporene og installer like hukommelsesmoduler for å oppnå best mulig ytelse.
 

Ta ut eller installere hukommelse

Advarsel: De interne komponentene i MacBook Pro-maskinen kan være varme. Hvis du har brukt MacBook Pro-maskinen, bør du vente i ti minutter etter at den er slått av før du fortsetter, slik at de interne komponentene får kjølt seg ned.

Trinn 1: Ta av bunndekselet

 1. Slå av MacBook Pro-maskinen. Koble fra strømadapteren, Ethernet-kabelen, USB-kabelen, sikkerhetslåsen og alle andre kabler som er koblet til MacBook Pro, for å hindre skade på datamaskinen.
 2. Snu MacBook Pro og skru ut de ti (10) skruene som fester bunndekselet. Fordi skruene har forskjellig lengde, må du merke deg skruelengden og plasseringen, slik at du får satt i skruene på riktig plass igjen. Legg dem til side på et trygt sted. Løft av dekselet, og legg det til side.

 3. Berør forsiktig en metalloverflate inne i maskinen for å fjerne eventuell statisk elektrisitet fra kroppen.

Trinn 2: Ta ut eventuell eksisterende hukommelse

 1. Skyv spakene på sidene av hukommelsesmodulen utover for å frigjøre modulen fra modulsporet. Hukommelsen spretter ut i en vinkel. Før du tar den ut, må du forsikre deg om at du ser de halvsirkelformede hakkene. Hvis du ikke ser dem, må du forsøke å skyve spakene utover på nytt.
 2. Hold hukommelsesmodulen i hakkene og ta den ut av sporet.
 3. Ta ut den andre hukommelsesmodulen.
  Viktig: Hold hukommelsesmodulene i kantene, og ikke berør gullkontaktene. 

Trinn 3: Installere hukommelse

 1. Juster hakkene på gullkanten av modulen i forhold til hakkene i det nedre hukommelsessporet.
 2. Sett kortet på skrå og skyv det inn i sporet.
 3. Bruk to fingrer og et fast og jevnt trykk når du trykker på hukommelsesmodulen. Du skal høre et klikk når du setter inn hukommelsen.
 4. Gjenta framgangsmåten for å installere en ekstra hukommelsesmodul i det øvre sporet. Trykk på modulen for å forsikre deg om at den sitter godt.  Merk: Kontroller at hukommelsen blir installert slik det vises på dette bildet, slik at gullkontaktene er satt nesten helt inn i kontakten.

Trinn 4: Sette på plass bunndekselet

Sett på plass bunndekselet. Skru inn de ti skruene du tok ut tidligere, og sørg for at skruene, som har forskjellig lengde, kommer på riktig sted.

Tilbake til toppen

Aktuelle modeller

Instruksjonene nedenfor gjelder for følgende MacBook Pro 15-tommers modeller:

 • MacBook Pro (15-tommers, midten av 2012)
 • MacBook Pro (15-tommers, sent 2011)
 • MacBook Pro (15-tommers, tidlig 2011)
 • MacBook Pro (15-tommers, midten av 2010)
 • MacBook Pro (15-tommers, 2,53 GHz, midten av 2009)
 • MacBook Pro (15-tommers, midten av 2009) 

Hukommelsesspesifikasjoner

Bruk tabellene nedenfor til å kontrollere at hukommelsen du skal installere, er kompatibel med din MacBook Pro. 

MacBook Pro (15-tommers, midten av 2012)
Antall hukommelsesspor 2
Grunnhukommelse 4 GB
Maksimal hukommelse 8 GB
Hukommelseskortspesifikasjoner - DDR3 SO-DIMM-format (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 30 mm (1,18 tomme)
- 2 GB eller 4 GB
- 204-pinners
- PC3-12800 DDR3-RAM på 1600 MHz
Tilleggsmerknader Fyll begge hukommelsessporene og installer like hukommelsesmoduler for å oppnå best mulig ytelse.

 

MacBook Pro (15-tommers, sent 2011) og MacBook Pro (15-tommers, tidlig 2011)
Antall hukommelsesspor 2
Grunnhukommelse 4 GB
Maksimal hukommelse 8 GB
Hukommelseskortspesifikasjoner - DDR3 SO-DIMM-format (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 30 mm (1,18 tomme)
- 2 GB eller 4 GB
- 204-pinners
- PC3-10600 DDR3-RAM på 1333 MHz
Tilleggsmerknader Fyll begge hukommelsessporene og installer like hukommelsesmoduler for å oppnå best mulig ytelse.

 

MacBook Pro (15-tommers, midten av 2010), MacBook Pro (15-tommers, 2,53 GHz, midten av 2009) og MacBook Pro (15-tommers, midten av 2009)
Antall hukommelsesspor 2
Grunnhukommelse 4 GB
Maksimal hukommelse 8 GB
Hukommelseskortspesifikasjoner - DDR3 SO-DIMM-format (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 30 mm (1,18 tomme)
- 2 GB eller 4 GB
- 204-pinners
- PC3-8500 DDR3-RAM på 1066 MHz
Tilleggsmerknader Fyll begge hukommelsessporene og installer like hukommelsesmoduler for å oppnå best mulig ytelse.

Ta ut eller installere hukommelse

Advarsel: De interne komponentene i MacBook Pro-maskinen kan være varme. Hvis du har brukt MacBook Pro-maskinen, bør du vente i ti minutter etter at den er slått av før du fortsetter, slik at de interne komponentene får kjølt seg ned.

Trinn 1: Ta av bunndekselet

 1. Slå av MacBook Pro-maskinen. Koble fra strømadapteren, Ethernet-kabelen, USB-kabelen, sikkerhetslåsen og alle andre kabler som er koblet til MacBook Pro, for å hindre skade på datamaskinen.
 2. Snu MacBook Pro og skru ut de ti (10) skruene som fester bunndekselet. Fordi skruene har forskjellig lengde, må du merke deg skruelengden og plasseringen, slik at du får satt i skruene på riktig plass igjen. Legg dem til side på et trygt sted. Løft av dekselet, og legg det til side.

 3. Berør forsiktig en metalloverflate inne i maskinen for å fjerne eventuell statisk elektrisitet fra kroppen.


Trinn 2: Ta ut eventuell eksisterende hukommelse

 1. Skyv spakene på sidene av hukommelsesmodulen utover for å frigjøre modulen fra modulsporet. Hukommelsen spretter ut i en vinkel. Før du tar den ut, må du forsikre deg om at du ser de halvsirkelformede hakkene. Hvis du ikke ser dem, må du forsøke å skyve spakene utover på nytt.
 2. Hold hukommelsesmodulen i hakkene og ta den ut av sporet.
 3. Ta ut den andre hukommelsesmodulen.

  Viktig: Hold hukommelsesmodulene i kantene, og ikke berør gullkontaktene.

Trinn 3: Installere hukommelse

 1. Juster hakkene på gullkanten av modulen i forhold til hakkene i det nedre hukommelsessporet.
 2. Sett kortet på skrå og skyv det inn i sporet.
 3. Bruk to fingrer og et fast og jevnt trykk når du trykker på hukommelsesmodulen. Du skal høre et klikk når du setter inn hukommelsen.
 4. Gjenta framgangsmåten for å installere en ekstra hukommelsesmodul i det øvre sporet. Trykk på modulen for å forsikre deg om at den sitter godt.

  Merk: Kontroller at hukommelsen blir installert slik det vises på dette bildet, slik at gullkontaktene er satt nesten helt inn i kontakten.

Trinn 4: Sette på plass bunndekselet

Skru inn de ti skruene du tok ut tidligere, og sørg for at skruene, som har forskjellig lengde, kommer på riktig sted.

Tilbake til toppen

Aktuell modell

Instruksjonene nedenfor gjelder for følgende MacBook Pro 15-tommers modeller:

 • MacBook Pro (15-tommers, sent 2008)

Hukommelsesspesifikasjoner

Bruk tabellen nedenfor til å kontrollere at hukommelsen du skal installere, er kompatibel med din MacBook Pro. 

MacBook Pro (15-tommers, sent 2008)
Antall hukommelsesspor 2
Grunnhukommelse 2 GB
Maksimal hukommelse 4 GB
Hukommelseskortspesifikasjoner - DDR3 SO-DIMM-format (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 30 mm (1,18 tomme)
- 1 eller 2 GB
- 204-pinners
- PC3-8500 DDR3-RAM på 1066 MHz
Tilleggsmerknader Du får best ytelse hvis du installerer hukommelse i begge hukommelsesplassene og begge hukommelsesmodulene er like.

Ta ut eller installere hukommelse

Advarsel: De interne komponentene i MacBook Pro-maskinen kan være varme. Hvis du har brukt MacBook Pro-maskinen, bør du vente i ti minutter etter at den er slått av før du fortsetter, slik at de interne komponentene får kjølt seg ned.

Trinn 1: Fjerne tilgangsdekselet

 1. Slå av MacBook Pro-maskinen. Koble fra strømforsyningsenheten, Ethernet-kabelen, sikkerhetslåsen og andre kabler som er koblet til MacBook Pro-maskinen, slik at maskinen ikke skades.
 2. Snu MacBook Pro og finn låsen. Skyv ned for å utløse låsen og ta av tilgangsdekslet som dekker batteriet og harddisken.
 3. Låsen må være i utløst, åpen stilling når du skal ta av tilgangsdekselet.

Trinn 2: Ta ut batteriet

Med låsen fortsatt i åpen stilling trekker du forsiktig i klaffen for å ta ut batteriet.

Trinn 3: Ta av bunndekselet

 1. Skru ut de åtte skruene som fester bunndekselet på MacBook Pro-maskinen, og ta av dekselet.
  Viktig: Fordi skruene har forskjellig lengde, må du merke deg lengden og plasseringen, slik at du kan sette dem tilbake på riktig sted. Legg dem til side på et trygt sted.

 2. Berør forsiktig en metalloverflate inne i maskinen for å fjerne eventuell statisk elektrisitet fra kroppen.

Trinn 4: Ta ut eventuell eksisterende hukommelse

 1. Skyv utløserspakene på sidene av hukommelsesmodulen utover for å frigjøre modulen fra modulsporet. Hukommelsen spretter ut i en vinkel. Før du tar den ut, må du forsikre deg om at du ser de halvsirkelformede hakkene. Hvis du ikke ser dem, må du forsøke å skyve utløserspakene utover på nytt.
 2. Hold hukommelsesmodulen i hakkene, og ta den ut av sporet.
 3. Ta ut den andre hukommelsesmodulen.
  Viktig: Hold hukommelsesmodulene i kantene, og ikke berør gullkontaktene.

Trinn 5: Installere hukommelse

 1. Juster hakkene på gullkanten av modulen i forhold til hakkene i det nedre hukommelsessporet.
 2. Sett kortet på skrå og skyv det inn i sporet.
 3. Bruk to fingrer og et fast og jevnt trykk når du trykker på hukommelsesmodulen. Du skal høre et klikk når du setter inn hukommelsen.
 4. Gjenta om nødvendig dette for å installere en ekstra hukommelsesmodul i det øvre sporet. Trykk på modulen for å forsikre deg om at den sitter godt.
  Merk: Kontroller at hukommelsen blir installert som vist i illustrasjonen nedenfor, slik at gullkontaktene er satt nesten helt inn i kontakten.

Trinn 6: Sette på plass bunndekselet

Sett på plass bunndekselet. Sett inn og skru til de åtte skruene.

Trinn 7: Bytte batteri

Forsikre deg om at låsen står i åpen stilling når du skal sette i batteriet. Hold batteriet på skrå og skyv kanten med leppe på batteriet under brakettene på den ytre kanten av batterirommet. Trykk batteriet forsiktig ned.

Trinn 8: Sette på plass tilgangsdekselet

Sett på plass tilgangsdekslet mens låsen er i åpen stilling, påse at det går jevnt med bunndekslet til MacBook Pro og press låsen i lukket stilling.

Tilbake til toppen

Aktuelle modeller

Instruksjonene nedenfor gjelder for følgende MacBook Pro 17-tommers modeller:

 • MacBook Pro (17-tommers, sent 2011)
 • MacBook Pro (17-tommers, tidlig 2011)
 • MacBook Pro (17-tommers, midten av 2010)
 • MacBook Pro (17-tommers, midten av 2009)
 • MacBook Pro (17-tommers, tidlig 2009)

Hukommelsesspesifikasjoner

Bruk tabellene nedenfor til å kontrollere at hukommelsen du skal installere, er kompatibel med din MacBook Pro.

MacBook Pro (17-tommers, sent 2011) og MacBook Pro (17-tommers, tidlig 2011)
Antall hukommelsesspor 2
Grunnhukommelse 4 GB
Maksimal hukommelse 8 GB
Hukommelseskortspesifikasjoner - DDR3 SO-DIMM-format (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 67,6 x 30 mm (1,18 tomme)
- 2 GB eller 4 GB
- 204-pinners
- PC3-10600 DDR3-RAM på 1333 MHz
Tilleggsmerknader Du kan installere to hukommelsesmoduler på 4 GB, slik at maskinen får maksimalt 8 GB hukommelse. Du får best ytelse hvis du installerer hukommelse i begge hukommelsesplassene og begge hukommelsesmodulene er like.

 

MacBook Pro (17-tommers, midten av 2010), MacBook Pro (17-tommers, midten av 2009) og MacBook Pro (17-tommers, tidlig 2009)
Antall hukommelsesspor 2
Grunnhukommelse 4 GB
Maksimal hukommelse 8 GB
Hukommelseskortspesifikasjoner - DDR3 SO-DIMM-format (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 30 mm (1,18 tomme)
- 2 GB eller 4 GB
- 204-pinners
- PC3-8500 DDR3-RAM på 1066 MHz
Tilleggsmerknader Du kan installere to hukommelsesmoduler på 4 GB, slik at maskinen får maksimalt 8 GB hukommelse. Du får best ytelse hvis du installerer hukommelse i begge hukommelsesplassene og begge hukommelsesmodulene er like.

Ta ut eller installere hukommelse

Advarsel: De interne komponentene i MacBook Pro-maskinen kan være varme. Hvis du har brukt MacBook Pro-maskinen, bør du vente i ti minutter etter at den er slått av før du fortsetter, slik at de interne komponentene får kjølt seg ned.

Trinn 1: Ta av bunndekselet

 1. Slå av MacBook Pro-maskinen. Koble fra strømadapteren, Ethernet-kabelen, USB-kabelen, sikkerhetslåsen og alle andre kabler som er koblet til MacBook Pro, for å hindre skade på datamaskinen.
 2. Snu MacBook Pro og skru ut de ti (10) skruene som fester bunndekselet. Fordi skruene har forskjellig lengde, må du merke deg skruelengden og plasseringen, slik at du får satt i skruene på riktig plass igjen. Legg dem til side på et trygt sted. Løft av dekselet, og legg det til side.

 3. Berør forsiktig en metalloverflate inne i maskinen for å fjerne eventuell statisk elektrisitet fra kroppen.

Trinn 2: Ta ut eventuell eksisterende hukommelse

 1. Skyv spakene på sidene av hukommelsesmodulen utover for å frigjøre modulen fra modulsporet. Hukommelsen spretter ut i en vinkel. Før du tar den ut, må du forsikre deg om at du ser de halvsirkelformede hakkene. Hvis du ikke ser hakkene, kan du prøve å trykke spakene utover igjen.
 2. Hold hukommelsesmodulen i hakkene og ta den ut av sporet.
 3. Ta ut den andre hukommelsesmodulen.
  Viktig: Hold hukommelsesmodulene i kantene, og ikke berør gullkontaktene.

Trinn 3: Installere hukommelse

 1. Juster hakkene på gullkanten av modulen i forhold til hakkene i det nedre hukommelsessporet.
 2. Sett kortet på skrå og skyv det inn i sporet.
 3. Bruk to fingrer og et fast og jevnt trykk når du trykker på hukommelsesmodulen. Du skal høre et klikk når du setter inn hukommelsen.
 4. Gjenta framgangsmåten for å installere en ekstra hukommelsesmodul i det øvre sporet. Trykk på modulen for å forsikre deg om at den sitter godt.
  Merk : Kontroller at hukommelsen blir installert slik illustrasjonen nedenfor viser, slik at kontaktflaten i gull er satt nesten helt inn i kontakten.

Trinn 4: Sette på plass bunndekselet

Sett på plass bunndekselet. Skru inn de ti skruene du tok ut tidligere, og sørg for at skruene, som har forskjellig lengde, kommer på riktig sted.

Tilbake til toppen

 

Aktuelle modeller

Instruksjonene nedenfor gjelder for følgende MacBook Pro 15-tommers og 17-tommers modeller:

 • MacBook Pro (17-tommers, sent 2008) og eldre
 • MacBook Pro (15-tommers, tidlig 2008) og eldre

Hukommelsesspesifikasjoner

Bruk tabellene nedenfor til å kontrollere at hukommelsen du skal installere, er kompatibel med din MacBook Pro.

MacBook Pro (17-tommers, sent 2008) og eldre og MacBook Pro (15-tommers, tidlig 2008) og eldre
Antall hukommelsesspor 2
Grunnhukommelse 512 MB (spesialkonfigureres)
Maksimal hukommelse Se tabellen nedenfor
Hukommelseskortspesifikasjoner DDR3 SO-DIMM-format (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 30 mm (1,18 tomme)
- 200-pinners
- PC2-5300 DDR2 RAM på 667 MHz


Du kan se i følgende tabell hvor mye hukommelse som gjenkjennes av disse bærbare datamaskinene:

2 GB MacBook Pro, MacBook Pro (17-tommers), MacBook Pro (15-tommers, Glossy)
3 GB MacBook Pro (15- og 17-tommers Core 2 Duo)
Merk: Disse modellene støtter en samlet hukommelse på bare 3 GB. Hvis du vil maksimere mengden SDRAM i datamaskinen, installerer du et 2 GB SO-DIMM i det ene sporet og et 1 GB SO-DIMM i det andre.
4 GB MacBook Pro (15-tommer 2,4/2,2 GHz), MacBook Pro (17-tommers 2,4 GHz), MacBook Pro (15-tommers, tidlig 2008), MacBook Pro (17-tommers, sent 2008)

Ta ut eller installere hukommelse

Du må ta ut batteriet før du installerer mer hukommelse, og sette det inn igjen når du er ferdig. Følgende framgangsmåte omfatter alle nødvendige instruksjoner for begge deler av prosessen.

Advarsel: De interne komponentene i MacBook Pro-maskinen kan være varme. Hvis du har brukt MacBook Pro-maskinen, bør du vente i ti minutter etter at den er slått av før du fortsetter, slik at de interne komponentene får kjølt seg ned.

Trinn 1: Ta ut batteriet

 1. Slå av MacBook Pro-maskinen. Koble fra strømforsyningsenheten, Ethernet-kabelen og andre kabler som er koblet til MacBook Pro-maskinen, slik at maskinen ikke skades.
 2. Snu datamaskinen.
 3. Finn batteriutløserne på hver side av batteriet.
 4. Skyv begge låsene oppover. Batteriet skal sprette litt opp.
 5. Løft ut batteriet.

Trinn 2: Fjerne hukommelsesdekselet

 1. Bruk en 00-stjerneskrutrekker til å skru ut skruene som holder hukommelsesdekslet på plass, og fjern hukommelsesdekslet fra batterirommet til datamaskinen. Avhengig av hvilken MacBook Pro-modell du har, må du skru ut tre eller fire skruer.


 2. Berør forsiktig en metalloverflate inne i maskinen for å fjerne eventuell statisk elektrisitet fra kroppen.


Trinn 3: Ta ut eventuell eksisterende hukommelse

Hvis du må ta ut et hukommelseskort (hvis du for eksempel erstatter det, eller hvis du må ta ut hukommelsen i det øvre sporet for å få tilgang til det nedre sporet), kan du ta ut kortet ved å løsne klaffene på hver side av kortet fra hakkene i hukommelseskortet. Kortet skal sprette litt opp. Løft hukommelseskortet opp til en vinkel på ca. 25 grader, og trekk det forsiktig ut av hukommelsessporet.
Viktig: Hold hukommelsesmodulene i kantene, og ikke berør gullkontaktene.

Trinn 4: Installere hukommelse

 1. Sett inn det nye hukommelseskortet i en vinkel på 25 grader. Plasser hakket i kortet på linje med den lille klaffen i hukommelsessporet, og skyv kortet inn i sporet til gullkanten er nesten dekket. Trykk hukommelseskortet bestemt ned i hukommelsessporet. Du kan kjenne noe motstand.
 2. Skyv de små klaffene i hukommelsessporet forsiktig utover, og skyv hukommelseskortet ned til klaffene på hver side av kortet smekker på plass og kortet er festet.
 3. Hvis du har en ekstra hukommelsesmodul, setter du den inn i det andre sporet.
  Merk: Kontroller at hukommelsen blir installert som vist i illustrasjonen nedenfor, slik at gullkontaktene er satt nesten helt inn i kontakten.

Trinn 5: Sette på plass hukommelsesdekselet

Sett på plass hukommelsesdekselet, og kontroller at det ligger flatt før du skrur det fast.

Trinn 6: Sette inn batteriet

 1. Plasser nedre kant av batteriet skrått inn i batterirommet, som vist nedenfor.
 2. Trykk forsiktig øverst på batteriet til batterilåsene låses på plass.


Tilbake til toppen

Lær mer

Kontrollere at datamaskinen gjenkjenner den nye hukommelsen

Når du har installert ekstra hukommelse, bør du kontrollere at datamaskinen finner den nye hukommelsen. Slik kontrollerer du hukommelsen:

 1. Start opp datamaskinen.
 2. Når du ser Mac OS X-skrivebordet, velger du Apple ()-menyen fra menylinjen øverst til venstre, og deretter Om denne maskinen.

Total hukommelse omfatter hukommelsen som fulgte med datamaskinen, pluss den nye hukommelsen du har lagt til, eller hvis all hukommelsen er byttet ut, den nye totalstørrelsen på hukommelsen. Du finner detaljert informasjon om mengden hukommelse som er installert i datamaskinen, ved å åpne Systemprofil og velge Apple () og deretter Om denne maskinen. Klikk deretter på Mer info og Hukommelse i Maskinvare-delen som vises i Systemprofil.

Hvis datamaskinen ikke registrerer hukommelsen, eller hvis den ikke starter slik den skal, kontrollerer du at hukommelsen du har installert, er kompatibel med MacBook Pro, og at hukommelsen er riktig installert ved å ta den ut og sette den inn på nytt.

Publiseringsdato: