Hvis du ikke kan bruke Diktering eller skrive inn aksenttegn på Mac, eller velge emoji i Touch Bar på MacBook Pro

Det er ikke sikkert at disse funksjonene virker hvis du har installert Webroot SecureAnywhere, som er et produkt fra tredjepart.

Webroot SecureAnywhere er laget av Webroot Inc. Når denne programvaren er installert på Mac med standardinnstillingene, kan du merke disse symptomene:

  • Tekst du dikterer vises ikke som forventet.
  • Du ser ingen aksenttegn når du holder nede en bokstavtast.
  • Du kan ikke velge objekter som emoji i Touch Bar på MacBook Pro fra 2016.

Følg denne fremgangsmåten for å løse problemet:

  1. Klikk på symbolet til Webroot SecureAnywhere på menylinjen.
  2. Velg Pause Secure Keyboard Entry (Stans sikker tastaturskriving).

En kundestøtteartikkel for Webroot har mer informasjon om denne løsningen.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: