Be om og gjøre kjøp med Spør om kjøp

Med Spør om kjøp kan du gi barna dine frihet til å gjøre egne valg samtidig som du beholder kontrollen over utgiftene.

Med Spør om kjøp og Familiedeling sendes det en forespørsel til familieorganisatoren hver gang et barn foretar et nytt kjøp eller en gratis nedlasting. Administrator kan se på artikkelen og godkjenne kjøpet eller avslå kjøpet direkte fra sin egen iPhone, iPad eller iPod touch. Dette kan for eksempel være forespørsel om varer i iTunes, Apple Books, eller App Store, Kjøp i app eller iCloud-lagring.

Hvis familieorganisatoren godkjenner kjøpet, vil innholdet bli lastet ned automatisk til familiemedlemmets enhet. Hvis det avslås, utføres det ikke noe kjøp eller nedlasting.

Slå på Spør om kjøp

Familieorganisatoren kan aktivere Spør om kjøp for alle familiemedlemmer som ikke er voksne. Dette er aktivert som standard for alle barn under 13 år, og du blir bedt om å aktivere Spør om kjøp når du inviterer andre under 18 år til familiegruppen.*

Bruk denne fremgangsmåten til å slå Spør om kjøp på eller av for familiemedlemmer som er under 18* år. Hvis du slår av Spør om kjøp for et familiemedlem etter at de har fylt 18* år, kan du ikke slå funksjonen på igjen.

iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå til Innstillinger > [navnet ditt] og trykk på Familiedeling. Hvis du bruker iOS 10.2 eller eldre, går du til Innstillinger > iCloud og trykker på Familie.
 2. Trykk på navnet til familiemedlemmet.
 3. Trykk på Spør om kjøp.

Mac

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg > iCloud.
 2. Klikk på Administrer familie og marker navnet til familiemedlemmet.
 3. Velg Spør om kjøp.

Hvis du opprettet barnets konto med Apple-ID for studenter, kan du bruke Spør om kjøp til personlige kjøp utenfor utdanningsinstitusjonen. Den gjelder ikke for apper eller annet innhold som distribueres av skolen.


iPhone som viser kjøpsforespørselen til et familiemedlem

Godkjenne eller avvise en forespørsel

Hvis du er administratoren, kan du følge denne fremgangsmåten for å foreta eller avvise kjøpet fra iOS-enheten eller en Mac:

 1. Åpne varselet for å se objektet som familiemedlemmet vil skaffe seg. (Se varslene dine på Macen eller iOS-enheten.)
 2. Godkjenn eller avslå kjøpet.
 3. Hvis du godkjenner, må du logge på med Apple-ID og passord for å foreta kjøpet.

Når objektet er kjøpt, legges det til på barnets konto og deles med resten av familiegruppen. Du blir ikke varslet hvis barnet laster ned et tidligere kjøp på nytt, laster ned et delt kjøp, installerer en oppdatering eller bruker en innløsingskode i butikken.

Hvis du avviser forespørselen eller ikke foretar kjøpet, slettes det etter 24 timer, og barnet må legge inn forespørselen på nytt.

Velge en annen godkjenner

Administratoren kan gi en annen foresatt eller verge i gruppen tillatelse til å administrere Spør om kjøp-forespørsler. Det er bare nødvendig at én voksen administrerer de enkelte kjøpene. Når det er gjort, er kjøpet endelig.

 • På iPhone, iPad eller iPod touch: Gå til Innstillinger > [navnet ditt] > Familiedeling, trykk på familiemedlemmet, og trykk deretter på Foresatt/verge. Hvis du bruker iOS 10.2 eller eldre, går du til Innstillinger > iCloud > Familie.
 • Mac: Velg Apple-menyen > Systemvalg > iCloud, velg familiemedlemmet, og velg Foresatt/verge.


iPhone som viser et spørsmål om tillatelse til å kjøpe Space av Tinybop

Legge inn en forespørsel med Spør om kjøp

Hvis Spør om kjøp er aktivert for kontoen din, merker du ikke noen forskjell når du ser gjennom butikken, men det sendes en forespørsel til familieorganisatoren før et kjøp blir gjennomført. Følg denne fremgangsmåten for å sende en forespørsel til administratoren:

 1. Trykk på prisen på objektet som du vil skaffe deg.
 2. Hvis du blir bedt om det, oppgir du Apple-ID og passord.
 3. Trykk på Spør. Forespørsel din vil gå til organisatoren. Du kan trykke på «personlig godkjenning» hvis administratoren er i nærheten og kan foreta kjøpet direkte fra enheten din. Hvis du kommer med flere forespørsler om samme artikkel, får administratoren bare én varselmelding. 

Innholdet lastes ned til enheten din automatisk når kjøpet er gjennomført.

 

* Alder varierer i ulike land og regioner.

Publiseringsdato: