Løs problemer med Profile Manager i macOS Server

Finn ut hvordan du oppdager og løser problemer hvis Profile Manager ikke fungerer som forventet.

Hvis du ikke får tilgang til administrasjonssiden

Den grunnleggende konfigurasjonen av Profile Manager gjøres i Server-appen. Du må bruke Safari for å få tilgang til mydevices-nettsiden for Profile Manager og administrasjonssiden.

Det er bare serveradministratorer som kan få tilgang til administrasjonssiden din. URL-formatet for administrasjonssiden er:

 • https://din_servers_fullstendig_kvalifiserte_domenenavn/profilemanager
  Eksempel: https://www.example.com/profilemanager

Hvis du vil registrere en iPhone, iPad, iPod touch eller Mac, kan du gå til:

 • https://din_servers_fullstendig_kvalifiserte_domenenavn/mydevices
  Eksempel: https://www.example.com/mydevices

Hvis du ikke får tilgang til administrasjonssiden med en annen nettleser enn Safari, kan du prøve i Safari. Hvis du ikke får tilgang med Safari, må du sjekke DNS-serveren din. DNS-innstillinger er viktige når du administrerer en Profile Manager-utrulling. Hvis Profile Manager ikke åpnes, må du kontrollere at serveren din kobler til en pålitelig DNS-server.

Hvis du ikke kan sende profiler eller apper til klienter

Hvis det oppstår problemer med å sende profiler eller apper til klientsystemer, kan du sjekke systemloggfilen i Konsoll. Hvis den rapporterer at serveren din ikke kan kontakte Apples APNs-servere, må du sjekke nettverkskonfigurasjonen din. Kontroller at alle nødvendige porter er åpne.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du aktivere APNS-feilsøkingslogging med disse Terminal-kommandoene:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSWriteLogs -bool TRUE
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSLogLevel -int 7
sudo killall apsd

Du kan se loggene i Konsoll-programmet ved å filtrere på undersystemene com.apple.apsd og com.apple.apspd.

Når APNS-transaksjonene er loggført, bruker du disse Terminal-kommandoene til å deaktivere feilsøkingslogging:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSWriteLogs -bool FALSE
sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.apsd APSLogLevel
sudo killall apsd

Hvis du opplever andre problemer med Profile Manager

Profile Manager-loggene kan hjelpe deg med å løse problemer du opplever med Profile Manager. Du ser kanskje en symbolsk kobling med navnet «devicemgr» på /var/log. Denne filen peker til /Library/Logs/ProfileManager, der du finner de følgende loggene:

AuditLogs
 • Filer i denne katalogen leverer CSV-formatert logging av forespørsler og svar fra de tilsvarende tjenesteloggene, for eksempel alle kommandoene som sendes til en enhet eller alle handlingene som startes av en bestemt bruker. Hver fil har en topptekst som beskriver dataene som er logget i hver kolonne.
devicemgrd.log
 • Viser status for søk i og synkronisering av Open Directory- og Active Directory-brukere og -grupper.
 • Rapporterer feil som oppstår fra søk som utføres av devicemgrd.
 • Viser oppføringer som er knyttet til sending av push-varslinger.
 • Viser oppføringer som er knyttet til DEP- og VPP-transaksjoner.
dmAuthService.log
 • Logger statusen for nettbaserte brukergodkjenningsforsøk.
dmDeviceService.log
 • Logger samhandlinger mellom Profile Manager og enhetene den administrerer.
dmhttpd.log
 • Logger HTTP-data på høyt nivå for forespørsler og svar fra Profile Manager-tjenester.
dmPortalService.log
 • Logger forespørsler og feil fra /mydevices-brukerportalen.
dmSCEPService.log
 • Logger forespørsler og feil for SCEP-tjenesten (brukes under enhetsregistrering)
dmWebAdminService.log
 • Logger forespørsler og feil mens du bruker nettadministratoren for /profilemanager.
dm_helper.log
 • Logger informasjon relatert til MDM-relatert brukergodkjenning fra macOS-nettverksbrukere.
dmrunnerd.log
 • Viser statusen for starting og stopping av de administrerte ruby-prosessene som støtter Profile Manager-nettsiden (/profilemanager og /mydevices). Denne loggen kan være tom.
migration_tool.log
 • Viser statusen og detaljene for overføring fra en tidligere Server.app-versjon. 

php-fpm.log

 • Viser statusen for starting og stopping av de individuelle php-fpm helper-prosessene.

php-fpm.devicemgr.log

 • Problemer med PHP logges til denne filen.
PostgreSQL-<yyyy-mm-dd>.log
 • Logger alle søk med Profile Managers PostgreSQL-database som resulterer i en feil.
 • Den logger også kommandoer som endrer databaseskjemaet.
servermgr_devicemgr.log
 • Logger starting og stopping av Profile Manager-tjenesten.

Denne loggen kan gi nyttig informasjon relatert til nettserveren:

 • /var/log/apache2/service_proxy_error.log

Følgende terminalkommando kan gi deg ytterligere informasjon:

sudo log show --info --debug --predicate "(eventMessage contains[cd] 'devicemgr') or (category contains[cd] 'HTTPServer')"

Om «mislykkede» transaksjoner

Enkelte av disse loggene kan vise «mislykkede» transaksjoner eller nye forsøk. De fleste av disse oppføringene forventes og indikerer ikke et problem. Disse loggførte hendelsene er konflikter mellom forsøk på å endre den underliggende PostgreSQL-databasen samtidig. Denne typen feil prøver på nytt til de lykkes.

Transaksjonskonflikter kan identifiseres ved å finne noen av disse notatene i loggfilene:

 • Canceled on conflict out to pivot (avbrutt ved konflikt ute til pivot)
 • could not serialize access due to concurrent update (kunne ikke serialisere tilgang på grunn av samtidig oppdatering)
 • @@@ Retry #X (prøv på nytt #X)
 • @@@ Retry X (prøv på nytt X)

Kontroller apspd CFPrefs-filen

Gå til /Library/Preferences/ApplePushServiceProvider, velg com.apple.apspd.plist, og deretter Fil > Vis info. Hvis filen er større enn 5 kB, fjerner du den og starter apspd-prosessen på nytt med følgende Terminal-kommando:

sudo killall apspd

Bruk detaljert logging for å få mer informasjon

I enkelte tilfeller kan du få mer informasjon om hvordan du løser et problem ved å øke loggnivået. For å samle inn informasjonen du trenger, må du øke loggnivået og deretter reprodusere problemet.

Når du er ferdig, går du tilbake til det opprinnelige loggnivået. Hvis du ikke reduserer loggnivået igjen, vil dette redusere den tilgjengelige plassen på oppstartsstasjonen.

Aktiver detaljert logging

Hvis du vil øke loggnivået, bruker du denne Terminal-kommandoen:

sudo debugDeviceMgr 4

Dette starter automatisk Profile Manager-tjenesten på nytt.

Deaktiver detaljert logging

Hvis du vil tilbakestille loggnivået til den opprinnelige innstillingen, bruker du denne Terminal-kommandoen:

sudo debugDeviceMgr 1

Dette starter automatisk Profile Manager-tjenesten på nytt.

Publiseringsdato: