Om oppdateringen Mac OS X 10.4.10 (kombinasjon)

Oppdateringn Mac OS X 10.4.10 (kombinasjon) oppdaterer alle versjoner av Mac OS X 10.4.x til versjon 10.4.10 på både Intel-baserte Mac-maskiner og PowerPC-baserte Mac-maskiner. (Hvis du oppdaterer fra en eldre versjon av Mac OS X 10.4.9 til 10.4.10, kan du lese denne artikkelen.)

Viktig: Les dette før installering

  • Hvis du bruker iSync, bør du kjøre en fullstendig synkronisering med alle enheter før du installerer denne oppdateringen. Du finner mer informasjon og fremgangsmåte før installering i denne artikkelen.

  • Det kan oppstå uventede resultater hvis du har installert endringer i systemprogramvare som er levert av tredjeparter, eller hvis du har endret operativsystemet på annen måte. (Dette gjelder ikke normal installering av programmer.)

  • Installeringsprosessen skal ikke avbrytes. Hvis det oppstår strømbrudd eller annet avbrudd under installering, skal du oppdatere med det enkeltstående installasjonsprogrammet (se nedenfor) fra Apple-nedlastinger.

  • Hvis det oppstår problemer under installering, for eksempel at Programvareoppdatering avbrytes uten grunn, kan du lese denne artikkelen.

Installering

Bruk Programvareoppdatering eller det enkeltstående installasjonsprogrammet for å oppdatere Mac-maskinen til Mac OS X 10.4.10. Du behøver bare å bruke én av disse metodene for å oppdatere datamaskinen.

Programvareoppdatering

Programvareoppdatering på Apple-menyen søker automatisk etter den nyeste Apple-programvaren på Internett. (Programvareoppdatering kan ha koblet deg til denne artikkelen for å gi mer informasjon om oppdateringen.) Hvis datamaskinen ikke er oppdatert, vises programvareoppdateringer du kan installere på datamaskinen. Størrelsen på en oppdatering kan variere fra datamaskin til datamaskin hvis den installeres gjennom Programvareoppdatering. Enkelte oppdateringer må dessuten installeres før andre, så du bør kjøre Programvareoppdatering mer enn én gang for å være sikker på at du har fått alle tilgjengelige oppdateringer.


Enkeltstående installasjonsprogram

Last ned installasjonsprogrammet for oppdateringen, og kjør programmet manuelt. Dette alternativet er nyttig hvis du må oppdatere flere datamaskiner, men bare vil laste ned oppdateringen én gang. To versjoner av det enkeltstående installasjonsprogrammet er tilgjengelig fra Apple-nedlastinger: en deltaversjon og en kombinasjon.

  • Installasjonsprogrammet med kombinasjonsoppdateringen for PowerPC- og Intel-baserte Mac-maskiner (beskrevet i denne artikkelen) oppdaterer Mac OS X 10.4, 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4, 10.4.5, 10.4.6, 10.4.7, 10.4.8 eller 10.4.9 til 10.4.10.

  • Installasjonsprogrammet med deltaoppdateringen (beskrevet i denne artikkelen) oppdaterer 10.4.9 til 10.4.10.

Hva er inkludert?

Du finner en liste under Om oppdateringen Mac OS X 10.4.10 (delta).

Denne oppdateringen inneholder også forbedringer som er levert med eldre Mac OS X 10.4.x-oppdateringer: 10.4.9-oppdatering (delta), 10.4.8-oppdatering (delta), 10.4.7-oppdatering (delta), 10.4.6-oppdatering (delta), 10.4.5-oppdatering (delta), 10.4.4-oppdatering (delta), 10.4.3-oppdatering (delta), 10.4.2-oppdatering, 10.4.1-oppdatering.

Publiseringsdato: