Slik flytter du apper og oppretter mapper på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan organisere appene på Hjem-skjermen, legge dem i mapper og flytte dem til andre sider eller skjermer. Du kan også endre rekkefølge på sidene.

Organiser appene dine

  

Trykk og hold på en app på skjermen, og trykk deretter på Rediger Hjem-skjerm.

 

Nå kan du dra hvilken som helst app til et annet sted, inkludert til Dock nederst på skjermen. 
 

På iPhone X og nyere klikker du på Ferdig for å lagre. På iPhone 8 og eldre trykker du på Hjem-knappen.

 

Legg apper i en mappe

Hvis du har mange apper, kan du legge relaterte apper i mapper.

Dra en app oppå en annen app for å lage en mappe.

 

Hvis du vil gi mappen et nytt navn, trykker du i navnefeltet eller  og skriver inn det nye navnet.

 

Nå som du har en mappe, kan du dra apper inn i den. Mapper kan ha mer enn én side.

 

 

    
 

Flytt en app til en annen side

Du starter med én side med apper. Dra en app til høyre kant av skjermen for å lage en ny side. Du må kanskje vente noen sekunder før den nye siden vises. Samle alle appene på et annet Hjem-skjermbilde for å slette en hel side. Siden slettes når det ikke er noen apper på siden.

Når du har mer enn én side, ser du en rad med prikker over Dock, der en lys prikk viser hvilken side du er på. Du kan flytte en app til en annen side og opprette nye sider:
 


Hvis det er prikker til venstre eller høyre for den lyse prikken, kan du dra en app til høyre side av skjermen for å flytte appen til den neste siden i den retningen. Eller dra til venstre for å se appene på den siden.
 


Hvis det ikke er noen prikker til høyre for den lyse prikken, opprettes en ny side hvis du drar en app til denne siden av skjermen.
 

Publiseringsdato: