Flytt apper og opprett mapper på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan organisere appene på Hjem-skjermen, legge dem i mapper og flytte dem til andre sider eller skjermer.

En iPhone-skjerm som viser hvordan du organiserer apper 

Slik organiserer du appene dine

  1. Trykk og hold på en hvilken som helst app på skjermen, og trykk deretter på Rediger Hjem-skjerm  Rediger Hjem-skjerm.
  2. Dra appen til et annet sted, for eksempel Dock nederst på skjermen. 
  3. På iPhone X og nyere klikker du på Ferdig for å lagre. På iPhone 8 og eldre trykker du på Hjem-knappen.

En iPhone-skjerm som viser hvordan du legger apper i mapper 

Slik legger du apper i en mappe

  1. For å lage en mappe trykker og holder du på en app til appene begynner å riste. Deretter drar du en app over en annen app.
  2. Dra flere apper til mappen.

Hvis du vil gi mappen et navn, trykker og holder du på mappen til hurtighandlingsmenyen vises. Trykk på Gi nytt navn, skriv inn navnet og trykk deretter på Ferdig.

Slik flytter du en app til en annen side

Du starter med én side med apper. For å lage en ny side trykker og holder du på en app til appene rister, og deretter drar du en app til høyre kant av skjermen. Du må kanskje vente noen sekunder før den nye siden vises. Samle alle appene på et annet Hjem-skjermbilde for å slette en hel side. Siden slettes når det ikke er noen apper på siden.

Når du har mer enn én side, ser du en rad med prikker over Dock, der en lys prikk viser hvilken side du er på. Du kan flytte en app til en annen side og opprette nye sider.

iPhone som viser Hjem-skjermens sideprikker forstørret 

Hvis det er prikker til venstre eller høyre for den lyse prikken, kan du dra en app til høyre side av skjermen for å flytte appen til den neste siden i den retningen. Eller dra til venstre for å se appene på den siden.
 

Hvis det ikke er noen prikker til høyre for den lyse prikken, opprettes en ny side hvis du drar en app til denne siden av skjermen.
 

Med iOS 16 ser du Søk nederst i stedet for prikkene, til du blar gjennom sidene på Hjem-skjermen. Søkealternativet er bare tilgjengelig på iPhone.

Finn ut mer om apper på Hjem-skjermen

Publiseringsdato: