Slik tar du skjermbilder på iPhone, iPad og iPod touch

Finn ut hvordan du tar skjermbilder på iOS-enheten og legger til tegninger eller tekst med Merking.

animasjon som viser prosedyre for skjermbilde

  1. På iPhone 8 eller tidligere, iPad eller iPod touch trykker du på og holder inne knappen øverst eller på siden av enheten. 
  2. Trykk på Hjem-knappen med en gang, og slipp knappen øverst eller på siden av enheten.
  3. I iOS 11 vises skjermbildet i miniatyr nederst til venstre på enheten. Trykk på miniatyrbildet for å legge til tegninger og tekst med Merking, eller trykk og hold på miniatyrbildet for å dele skjermbildet. Sveip til venstre på miniatyrbildet for å fjerne det.

Gå til Bilder > Album, og trykk på Skjermbilder for å se skjermbildet du akkurat tok, og de du har tatt før.

På iPhone X

  1. Trykk på og hold inne knappen på høyre side av enheten.
  2. Klikk på Volum opp-knappen på venstre side, og slipp så knappene.
  3. Skjermbildet i miniatyr vises nederst til venstre på enheten. Trykk på miniatyrbildet for å legge til tegninger og tekst med Merking, eller trykk og hold på miniatyrbildet for å dele skjermbildet. Sveip til venstre på miniatyrbildet for å fjerne det.

Legg til tegninger, tekst, figurer og mer med Merking

Når du har tatt et skjermbilde, kan du bruke Merking til å ringe inn et sted på et kart, forstørre en del av en nettside, utheve en setning i en e-post med mer.

Trykk på miniatyrbildet nederst til venstre. Skjermbildet åpnes i Merking, og du har tilgang til verktøyene som er beskrevet nedenfor.

Tegn på skjermbildet

skjerm som viser tegneverktøy

Velg penn, markeringstusj, blyant eller viskelær. Trykk på sirkelen for å velge en farge, og begynn å tegne. Begynne på nytt? Du kan angre eller utføre merking på nytt med angre-symbol og utfør likevel-symbol.

 

Flytt tegningene dine

skjerm som viser frihåndverktøy

Når du har tegnet noe, kan du flytte rundt på tegningen. Trykk på frihåndverktøyet, tegn en sirkel rundt tegningen du vil flytte, og dra den dit du vil.

 

skjerm som viser merkeverktøy

Bruk tekst-, signatur-, forstørrelses- og figurverktøy

Trykk på pluss-symbol for å velge andre merkingsverktøy:

  • Med Tekst kan du skrive ord på skjermbildet. Trykk på sirkelen for å velge en annen tekstfarge, og trykk på tekstjustering-symbol for å endre tekstens font, størrelse og justering.
  • Med Signatur kan du raskt legge til en signatur du har lagret.
  • Forstørrelse legger en lupe over skjermbildet, og forstørrer det som er under lupen. Dra lupen rundt, bruk den blå prikken til å endre størrelse på lupen, og bruk den grønne prikken til å øke eller minske forstørrelsen.
  • Trykk på en figur – rektangel, sirkel, snakkeboble eller pil – for å plassere den på skjermbildet. Dra så figuren dit du vil ha den, og bruk de blå prikkene til å endre størrelse og form. Bruk de grønne prikkene til å justere kurven på pilen og utseendet på snakkeboblen.

Fullfør

Du kan beskjære skjermbildet ved å dra de blå hjelpelinjene i kantene og hjørnene til du har rammet inn den delen av bildet du vil beholde.

Trykk på del-symbol for å dele skjermbildet når du er ferdig, eller trykk på Ferdig. Etterpå velger du Arkiver i Bilder eller Slett skjermbilde.

Finn ut mer

Bruke skjermopptak til å ta opp video av skjermen på iOS-enheten.

Publiseringsdato: