Bruke Lion-gjenoppretting når DHCP-tjeneste ikke er tilgjengelig

Lær hvordan du bruker Lion-gjenoppretting når ingen DHCP-tjeneste er tilgjengelig.

Lion innfører muligheten til å installere OS X på nytt via Internett ved hjelp av Lion-gjenoppretting. Lion-gjenoppretting bruker DHCP til å skaffe informasjon om Internett-tilkoblingen. Lær hva en nettverksadministrator kan gjøre hvis nettverket ikke har en DHCP-tjener.

Kommandolinjeverktøyet networksetup kan brukes til å konfigurere nettverksinnstillinger når DHCP-tjenester ikke er tilgjengelig.

Du må ha denne informasjonen før du starter:

 • En gyldig IP-adresse for nettverket, som ikke er i bruk
 • Riktig subnettmaske
 • Riktig ruteradresse (gatewayadresse)
 • En eller flere gyldige adresser på nettverkets DNS-tjener

Dette eksempelet konfigurerer Mac-maskinens Ethernet-port (en0) for bruk med IP-adressen 192.168.1.200, subnettmasken 255.255.255.0, ruteradressen 192.168.1.1 og DNS-tjenerne 192.168.1.1 og 192.168.1.25. Du bør erstatte disse med verdier som er aktuelle i ditt nettverk, og bruke en annen port om nødvendig.

 1. Etter å ha startet fra Internett-gjenopprettingspartisjonen åpner du Terminal (på Verktøy-menyen).
 2. Få en oversikt over tilgjengelige nettverksgrensesnitt med denne kommandoen:
  networksetup -listnetworkserviceorder
  
  Resultatet vil være noe slikt som dette. Merk: En stjerne (*) betyr at en nettverkstjeneste er deaktivert.

  $ networksetup -listnetworkserviceorder
  (1) Ethernet
  (Hardware Port: Ethernet, Device: en0)

  (2) AirPort
  (Hardware Port: AirPort, Device: en1)

  (3) FireWire
  (Hardware Port: FireWire, Device: fw0)

  (4) Bluetooth DUN
  (Hardware Port: Bluetooth DUN, Device: Bluetooth-Modem)
 3. Angi IP-adresse, subnettmaske og ruter. I dette eksempelet brukes Ethernet (en0)-grensesnittet.
  networksetup -setmanual "Ethernet" 192.168.1.200 255.255.255.0 192.168.1.1
  
 4. Angi DNS-tjener(e). I dette eksempelet brukes Ethernet (en0)-grensesnittet.
  networksetup -setdnsservers "Ethernet" 192.168.1.1 192.168.1.25
  
 5. Utfør disse kommandoene for å kontrollere innstillingene (bytt port om nødvendig):
  networksetup -getinfo "Ethernet" 
  networksetup -getdnsservers "Ethernet"
  
 6. Avslutt Terminal og fortsett med Lion-gjenoppretting.
Publiseringsdato: