Om diagnostikk- og bruksinformasjon på Apple TV

Apple ber kunder om å sende inn diagnostikk- og bruksinformasjon for å hjelpe til med å forbedre produkter.  Ikke noe av informasjonen som innhentes kan identifisere deg personlig.

Når du konfigurerer Apple TV-en din for første gang, velger du om du vil dele informasjon med Apple.

Endring av innstillingene på Apple TV (4. generasjon)

Under Innstillinger > Generelt > Personvern kan du endre om diagnostikk- og bruksinformasjon skal deles med Apple eller apputviklere.

Endring av innstillingene på Apple TV (3. generasjon eller eldre)

Under Innstillinger > Generelt > Send data til Apple kan du angi om diagnostikk- og bruksinformasjon skal deles med Apple.

Les mer

Ditt personvern er svært viktig for Apple. Lær mer om hvordan Apple samler inn, bruker, deler, overfører og lagrer informasjon.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: