Om oppdateringen Mac OS X 10.5.4

Oppdateringen Mac OS X 10.5.4 anbefales til Mac OS X 10.5, 10.5.1, 10.5.2 og 10.5.3 Leopard. Den inneholder generelle forbedringer av operativsystemet som øker stabiliteten, kompatibiliteten og sikkerheten til Mac-maskinen.

Les mer om sikkerhetsoppdateringer i denne artikkelen: .

Viktig: Les avsnittet nedenfor før installering.
 

 • Det anbefales at du sikkerhetskopierer systemet før du installerer eventuelle oppdateringer.
 • Installeringsprosessen skal ikke avbrytes, selv om forløpslinjen ikke endrer seg på flere minutter. Hvis det oppstår strømbrudd eller annet avbrudd under installering, skal du oppdatere med det frittstående installeringsprogrammet (se nedenfor) fra Nedlastinger fra Apple Støtte.
 • Det kan oppstå uventede resultater hvis du har installert endringer i systemprogramvare som er levert av tredjeparter, eller hvis du har endret operativsystemet på annen måte. (Dette gjelder ikke normal installering av programvare.)
 • Hvis det oppstår problemer under installering, for eksempel hvis programvareoppdateringen stopper opp, kan du lese denne artikkelen:.

Installere oppdateringen

Bruk Programvareoppdatering eller det frittstående installeringsprogrammet til å oppdatere til Mac OS X 10.5.4. Du behøver bare å bruke én av disse metodene for å oppdatere datamaskinen.

Programvareoppdatering

Velg Programvareoppdatering på Apple-menyen for å søke etter den nyeste Apple-programvaren på Internett automatisk, herunder denne oppdateringen. (Programvareoppdatering kan ha koplet deg til denne artikkelen for å gi mer informasjon om oppdateringen.) Hvis datamaskinen ikke er oppdatert, kan du få tilbud om å installere flere programvareoppdateringer. Vær oppmerksom på at størrelsen på en oppdatering kan variere fra datamaskin til datamaskin når du installerer via Programvareoppdatering. Enkelte oppdateringer må dessuten installeres før andre, så du bør kjøre Programvareoppdatering mer enn én gang for å være sikker på at du har fått alle tilgjengelige oppdateringer.

Frittstående installeringsprogram

Last ned installeringsprogrammet for oppdateringen, og kjør programmet manuelt. Dette alternativet er nyttig hvis du må oppdatere flere datamaskiner, men bare vil laste ned oppdateringen én gang. Disse versjonene av de frittstående installeringsprogrammene er tilgjengelige via Nedlastinger fra Apple Støtte.

Oppdateringen Mac OS X 10.5.4 anbefales til alle versjoner av Mac OS X 10.5 til og med 10.5.3.

 • Med deltaoppdateringen kan du oppdatere fra Mac OS X 10.5.3 til 10.5.4
 • Med kombinasjonsoppdateringen kan du oppdatere fra Mac OS X 10.5, 10.5.1, 10.5.2 eller 10.5.3 til 10.5.4
   

Hva er inkludert?

Oppdateringen 10.5.4 anbefales til alle brukere som kjører Mac OS X Leopard, og omfatter generelle utbedringer av operativsystemet som øker stabiliteten, kompatibiliteten og sikkerheten til Mac-maskinen.

Generelt

 • Omfatter nye sikkerhetsoppdateringer fra Apple .
 • Løser et problem med lagring og åpning av Adobe Creative Suite 3-filer på en ekstern server.
 • Omfatter mer RAW-bildestøtte for flere kameraer.
 • Løser et problem som kan medføre delvis installering av X11-programmet.
 • Øker driftssikkerheten for L2TP VPN-klienter.

AirPort

 • Løser problemer med driftssikkerhet for AirPort i 5 GHz nettverk.
 • Løser problemer med AirPort som kan medføre redusert ytelse i Logic Studio eller MainStage.

iCal

 • Øker driftssikkerheten for iCal generelt når det gjelder møteforespørsler, merknader om avlysninger, delegering og synkronisering med iPhone.
 • Løser et problem som hindret sletting av en iCal-hendelse uten å underrette opphavspersonen.
 • Løser et problem med at hendelser i alle kalendre påvirker tilgjengeligheten.En avmerkingsboks sørger nå for at kalendre som bare inneholder informasjon, er transparente ved søk på ledig/opptatt.
 • Løser et grensesnittproblem som hindret at delegerte kalendre vises som et separat vindu.
 • Løser et problem med kopiering og innliming av deltakere fra en hendelse til en annen.
 • Løser et problem med at iCal ikke kan slette hendelser etter et visst tidsintervall, selv om dette er konfigurert i iCal-innstillingene.
 • Løser et problem med at gjøremål ikke kan merkes som private.

Safari

 • Løser et potensielt ytelsesproblem ved lasting av sikre nettsider.
 • Løser problemer som kan oppstå ved tilgang til sikre nettsider med klientsertifikater som ligger på et smartkort.

Spaces og Exposé

 • Løser et problem som oppstår når du bytter fra et Space-arbeidsområde med et Finder-vindu, nemlig at Finder beholdes som det aktive programmet i stedet for programmet som ligger i målområdet.
 • Løser et problem som oppstår når du drar et program fra listen over programtilordninger i Systemvalg i Spaces, nemlig at programmet ikke tilordnes til det aktuelle arbeidsområdet.
 • Løser et problem i Exposé som kan føre til at bare et undersett av vinduer vises.

 

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: