Mac OS X 10.4 og 10.5: Enkelte Apple-menypunkter vises to ganger

Når VoiceOver er aktivert, vises enkelte elementer to ganger i Apple-menyen.

Dette gjør det mulig å bruke VoiceOver med Apple-menyen.

Publiseringsdato: