Mac OS X: Slik nullstiller du alle data på en disk

Lær hvordan du nullstiller alle data på en disk. Det er en fremgangsmåte som gjør det vanskeligere å gjenopprette data på en slettet (initialisert) disk.

Tips: For Mac OS X 10.4 eller nyere versjoner kan du lese denne siden.

Advarsel: Dette dokumentet beskriver fremgangsmåter for å slette en disk fullstendig. Sørg for å sikkerhetskopiere alle filer du vil ta vare på, før du utfører noen av prosedyrene som beskrives i dette dokumentet.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Om nullstilling av data

Informasjonen på harddisken er skrevet med bare nuller og enere. Dette kalles binært. En bestemt filtype på disken, som kalles en katalog, viser hvilke grupperinger av binære sifre som utgjør filer. Hvis du sletter en disk ved å foreta en rask initialisering, tømmes diskens katalog. Dette tilsvarer å fjerne innholdsfortegnelsen fra en bok, men la alle andre sider være igjen. Fordi systemet ikke lenger kan finne igjen filene når denne innholdsfortegnelsen er borte, overser det dem og overskriver dem fortløpende som om de ikke er der. Det betyr at alle filer på disken er i en mulig gjenopprettbar tilstand til disken er fylt med nye data. Du kan se at Finder viser til tilgjengelig plass, ikke tom plass. Dette kan hjelpe deg med å huske at en disk bare er virkelig tom når du bevisst har gjort den tom.

En måte å gjøre det på, er å bruke valget Nullstill alle data. Nullstilling av data hever sletteprosessen til neste nivå ved å konvertere alle binære sifre på tomme deler av harddisken til nuller. Dette er en tilstand som kan beskrives som digitalt tom. Dette reduserer betydelig muligheten for at noen som får tak i harddisken etter at den er initialisert, skal kunne gjenopprette filene. Det er lurt å gjøre dette minst én gang før en datamaskin eller harddisk selges eller kasseres. Det gir større sikkerhet å nullstille alle data to eller flere ganger. Etter bruk som stiller høye sikkerhetskrav, bør du vurdere å få harddisken destruert av noen som driver profesjonell harddiskdestruering.

Nullstilling av alle data tar lengre tid enn vanlig diskinitialisering. Det kan ta flere timer på en stor harddisk, så du bør planlegge for dette.

Tilgjengelighet for funksjonen for nullstilling av alle data

 • For Mac OS X er nullstilling tilgjengelig i versjon 10.2.3 og nyere versjoner.
 • Valget for nullstilling av alle data skal virke på alle harddisker som opprinnelig ble levert fra Apple som en del av en Mac OS X-kompatibel datamaskin.
 • Nullstilling av alle data virker bare for hele disker. Hvis harddisken er partisjonert, kan du ikke nullstille bare en enkelt partisjon.
 • Det er ikke sikkert at dette valget virker på alle tredjeparts harddisker.


Merknad: Hvis funksjonen for nullstilling av alle data ikke er tilgjengelig for harddisken din, vil tilvalgsknappen som det er referert til i fremgangsmåten ovenfor, være nedtonet.

Hvis funksjonen for nullstilling av alle data ikke er tilgjengelig

Hvis du av en eller annen grunn ikke kan nullstille alle data, er initialisering av disken en metode som gir samme grad av sikkerhet. Fyll harddisken helt med informasjon som ikke er sensitiv (for å overskrive filene) og initialiser harddisken på nytt. Du kan også bruke et diskadministrasjonsprogram fra tredjepart. som har tilsvarende funksjon.

Kan ikke nullstille oppstartdisken

Du kan ikke nullstille oppstartdisken. For å nullstille det som vanligvis er startdisk, starter du fra en CD-plate med Mac OS X 10.2.3 eller nyere versjon eller fra en annen harddisk.

Merknad: Dette gjelder en CD-plate med en full Mac OS X 10.2.3 eller nyere versjon, som fulgte med en datamaskin, ikke en oppdaterings-CD for 10.2.3.

Hvis du ikke har riktig CD-plate eller en annen harddisk, finnes det andre alternativer. Hvis du har en Mac OS 9-CD-plate med en systemmappe og en datamaskin som kan starte fra denne, kan du bruke Drive Setup på denne CD-platen. Fra Drive Setup velger du Functions > Initialization Options for å finne valget for nullstilling av alle data. Hvis datamaskinen med harddisken som skal slettes, kan gå i måldiskmodus, kan du kanskje koble den til, i denne modusen, til en annen datamaskin og nullstille den som en ikke-startdisk.

Fremgangsmåte for nullstilling av data

Denne fremgangsmåten forutsetter at du har en CD-plate med Mac OS X 10.2.3 eller nyere versjon:

  1. Sett inn CD-platen Mac OS X.
  Start datamaskinen på nytt.
  3. Umiddelbart etter oppstartlyden holder du inne C-tasten for å starte opp fra CD-platen.
  4. Når installererskjermbildet vises, skal du ikke klikke på Fortsett. Velg i stedet Installer > Åpne Diskverktøy.
  5. Marker harddisken som skal slettes.
  6. Klikk på Slett-fanen.
  7. Marker volumformat fra menyen Volumformat.
  8. Klikk på Valg.
  9. Marker avkrysningsruten Nullstill alle data.
  10. Klikk på OK.
  11. Klikk på Slett.

Hvis du er spesielt opptatt av å sikre slettede filer, bør du også tenke på at filer som du sletter når du tømmer papirkurven, består på samme måte som de på en harddisk som er slettet, men ikke nullstilt, til de blir overskrevet. Hvis du trenger sikkerhet på et høyere nivå for slike slettede filer, skal du bruke et diskadministrasjonsprogram fra tredjepart, som på kontinuerlig basis overskriver eller skriver tilfeldige tegn på den tilgjengelige delen av harddisken.

Et annet alternativ er å lagre data i en kryptert diskfil. For å lære mer kan du lese dokument 107332, Mac OS X: About Encrypted Disk Images.

Mac OS X 10.3-funksjon – Sikker tømming

Du kan tømme papirkurven på en sikker måte i Mac OS X Panther. I Finder velger du Sikker tømming fra Arkivmenyen.

Merknad: Når du tømmer papirkurven på en sikker måte, kan ikke de slettede dataene gjenopprettes med diskverktøy. Du bør bare bruke denne funksjonen hvis du har tatt sikkerhetskopi, eller hvis du er sikker på at du ikke trenger disse dataene.

Publiseringsdato: