Legge til en skriver i skriverlisten i Mac OS X v10.5.8 eller eldre

Lær hvordan du legger til en skriver i skriverlisten i Mac OS X v10.5.8 eller eldre.

Merk: Denne artikkelen gjelder for Mac OS X v10.5.8 eller eldre. For nyere versjoner av Mac OS X kan du se Mac 101: Utskrift (Mac OS X v10.6) eller Mac 101: Utskrift (OS X Lion).

 

Om utskriftsdialogruten og skriverlisten

Når du velger utskriftskommandoen i et Mac OS X-program, vises en utskriftsdialogrute i form av et ark som er lagt til vinduet. Skrivermenyen viser skriverne du kan skrive ut på. Mac OS X har integrert programvare for mange ?viewlocale=no_NO#skrivere, så det kan hende at skriveren din legges til listen automatisk når du kobler den til datamaskinens USB- port. Nettverksskrivere legges til separat.

Legge til en USB-skriver

Hvis skriveren din ikke vises i skrivermenyen, må du finne og installere riktig driver. Søk på alle CD-plater som fulgte med skriveren, eller på webstedet til skriverprodusenten. Bare brukere med administratorkonto kan installere programvare.

Tips: Du kan også åpne skriverlistevinduet fra Printer Center (Mac OS X v10.2.8 eller tidligere) eller fra Skriveroppsettverktøy (Mac OS X v10.3 Panther eller senere).

Se i skrivermenyen igjen etter at programvaren er installert. Hvis skriveren ikke vises, kan det hende du må gjøre følgende:

 1. Forsikre deg om at skriveren er koblet til datamaskinen, at den er koblet til et strømuttak og at den er slått på.
 2. I Mac OS X v10.2.8 eller tidligere velger du Rediger skriverlisten fra Skriver-menyen i utskriftsdialogruten. Skriverlistevinduet vises.
 3. For Mac OS X v10.3 eller nyere velger du Vis skriverliste fra Vis-menyen. Skriverlistevinduet vises.
 4. Klikk på Legg til skriver.
 5. Velg USB fra den første menyen.
 6. Merk skriveren din i listen.
 7. Klikk på Legg til.
 8. Lukk skriverlistevinduet.


Legge til en nettverksskriver (AppleTalk eller LPR)

Å legge til en AppleTalk- eller LPR-nettverksskriver gjøres på nesten samme måte som å legge til en USB-skriver. I trinn 4 ovenfor velger du AppleTalk eller "LPR Printers using IP" fra menyen. Fra det punktet skiller konfigureringene seg litt.

AppleTalk-skriver

 • AppleTalk må aktiveres i Nettverk-valgpanelet.
 • Hvis nettverket bruker AppleTalk-soner, velger du en fra den andre menyen som vises.
 • Sørg for å unngå mulige problemer med AppleTalk multi-homing.


LPR-skriver

 • Du må angi skriverens IP-adresse eller DNS-navn.
 • Hvis du sender utskriften til en kø, fjerner du avkryssingen i avkryssingsruten for "Use Default Queue on Server" og skriver kønavnet. Hvis ikke lar du avkrysningsruten være merket.
 • Du kan velge skriveren fra skrivermodellmenyen eller la den stå på Generisk. Noe som egentlig betyr å velge en PPD-fil.


Vises det spørsmålstegn, eller du har problemer med å finne en skriver?

Hvis du ikke kan finne skriveren du vil legge til i listen med tilkoblingsmetoder, må du sørge for å velge riktig tilkoblingstype for skriveren. Enkelte skrivere kan bruke tilpassede inn- og utmoduler, som for eksempel Epson AppleTalk. Du må kanskje merke et av disse tilpassede valgene for å kunne legge til skriveren din. Hvis det er et spørsmålstegn på skriversymbolet eller Print Center eller skriverkonfigureringsverktøyet viser at den ikke støttes, må du se om du finner en oppdatert programversjon på produsentens websted eller på nedlastingssiden til Mac OS X.


Tips for programvareinstallering

Skriveren kan vises i skriverlisten før programvare som kreves av produsenten, er installert. Hvis du har en slik skriver, fjerner du skriveren fra skriverlisten før du installerer programvaren. Legg tilbake skriver på listen når du har installert programvaren.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: