Mac OS X: Om Arkiver og installer-funksjonen

Dette dokumentet omhandler Arkiver og installer-funksjonen i Mac OS X-installerer. Hvis du vil vite mer om denne funksjonen i Mac OS X 10.4 eller senere, kan du se dette dokumentet.

Tips: Før du installerer Mac OS på nytt i et forsøk på å løse et problem, bør du forsikre deg om at andre og enklere problemisoleringstrinn er forsøkt. Du bør også lage en sikkerhetskopi av viktige filer før installasjon av Mac OS X.

Om Arkiver og installer

En Arkiver og installer-installasjon er tilgjengelig i Mac OS X 10.2 og senere, og flytter automatisk eksisterende systemfiler til en mappe med navnet Forrige system før Mac OS X installeres igjen. (Se tips 3.) Du kan ikke starte opp datamaskinen ved å bruke en Forrige system-mappe, og du kan heller ikke "reaktivere" Forrige system-mappen. (Se tips 1.)

Du kan velge å ta vare på bruker- og nettverksinnstillinger før du installerer. Dette alternativet vil automatisk flytte eksisterende brukere, Hjem-kataloger og nettverksinnstillinger. Det hopper også over Oppsettassistent etter installering.

Merk: Fordi alternativet "Behold bruker- og nettverksinnstillinger" flytter, og ikke kopierer, eksisterende brukere, Hjem-kataloger og nettverksinnstillinger fra Forrige system-mappen til den nylig installerte System-mappen, vil ikke disse elementene finnes i Forrige system-mappen når Arkiver og installer er fullført.

Hvis Mac OS X ikke allerede er installert, kan du ikke velge Arkiver og installer. Du må i stedet velge Installer eller Slett og installer.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Slik bruker du Arkiver og installer

Tips: Før du starter installasjonen, bør du vurdere å bruke Diskverktøy for å kontrollere og reparere diskstasjonen. Se "Mac OS X 10.2: Problemverifisering eller reparasjon er ikke en del av installasjonen".
 

 1. Start opp fra Mac OS X installeringsplate 1 eller installerings-DVD. Hvis du har ulike versjoner av Mac OS X installeringsplater (hvis for eksempel datamaskinen ble levert med versjon 10.3 og du senere har kjøpt og installert versjon 10.4), starter du fra platen som best stemmer med den installerte Mac OS X-versjonen. Vanligvis vil dette være den siste (nyeste) versjonen.

  Vanligvis kan du starte fra platen ved å sette den inn i datamaskinen, starte på nytt og holde C-tasten nede. Du kan også sette den i datamaskinen og klikke på Installer- eller Gjenopprett-symbolet som du ser i hovedvinduet for platen (da vil datamaskinen starte fra platen uten at du trenger å holde C nede.)
   
 2. Velg ditt språk. Vinduet Velkommen til Mac OS X-installerer vises.
 3. Klikk på Fortsett. Vinduet Viktig informasjon vises.
 4. Klikk på Fortsett når du har lest eller skrevet ut informasjonen. Vinduet Programvarelisensavtale vises.
 5. Klikk på Fortsett når du har lest eller skrevet ut informasjonen.
 6. Det vises et avtaleark. Klikk på Godta hvis du godtar lisensavtalen. Vinduet Velg installeringsmål vises.
 7. Klikk på volumet du vil installere på.
 8. Klikk på Valg. Installasjonsvalgene vises.
 9. Velg Arkiver og installer.
 10. Velg volumet der Mac OS X allerede er installert.
 11. Du bør også velge Behold brukere og nettverksinnstillinger for å ta vare på innstillinger for nettverk og Hjem-katalog. (Se merknader og Relaterte dokumenter nedenfor.)
 12. Klikk på OK.
 13. Klikk på Fortsett for å starte installasjonen.


Tips og merknader

 1. Arkiver og installer-funksjonen er ikke tilgjengelig på Mac OS X 10.2 oppgraderingsplater. Den er tilgjengelig bare med standard forhandlerplater og på installeringsplater som følger med nye datamaskiner.
 2. Det kan hende at noen elementer fra tredjepart ikke blir beholdt. Hvis programvare fra tredjepart ikke virker etter at Arkiver og installer er utført, må du installere den på nytt eller kontakte leverandøren.
 3. Versjonen av Mac OS X som installeres av denne prosessen, er samme versjon som er på installeringsplaten. Hvis du har installert Mac OS X-oppdateringer, blir de ikke installert på nytt automatisk av denne prosessen. Du finner informasjon om hvordan du oppdaterer Mac OS X i Mac OS X: Hvordan oppdatere programvaren.
 4. Noen programmer kan lagre elementer i Delt-mappen, og disse elementene kan mangle etter Arkiver og installer. Se "Mac OS X 10.2: Innhold i Delt-mappe mangler etter Arkiver og installer".
 5. Arkiver og installer påvirker ikke System-mappen til Mac OS 9, hvis du har en, men du må kanskje velge den på nytt i Klassisk-valgene etter installasjonen.

 

Filer og mapper som er flyttet til mappen Forrige systemer

Når du utfører en Arkiver og installer-installasjon, blir følgende elementer flyttet til /Forrige systemer/Forrige system 1 (med mindre det allerede finnes en Forrige system-mappe, og hvis det gjør det, vil installasjonen opprette en Forrige system 2-mappe, og så videre for hver Arkiver og installer-installasjon - det høyeste tallet er den nyligste):

 • /Developer
 • /Users
 • /Library (alle elementer her, unntatt /Library/Application Support som forblir urørt på Mac OS X-volumet)
 • /mach.sym
 • /System
 • /bin
 • /mach
 • /mach_kernel
 • /sbin
 • /private (alle elementer i mappen, unntatt /private/tmp)
 • /usr
 • /etc
 • /var
 • /Applications/Address Book.app
 • /Applications/AppleScript
 • /Applications/Calculator.app
 • /Applications/Chess.app
 • /Applications/Clock.app
 • /Applications/DVD Player.app
 • /Applications/Extras/BlastApp.app
 • /Applications/iChat.app
 • /Applications/Image Capture.app
 • /Applications/Internet Connect.app
 • /Applications/Mail.app
 • /Applications/Preview.app
 • /Applications/QuickTime Player.app
 • /Applications/Sherlock.app
 • /Applications/Stickies.app
 • /Applications/System Preferences.app
 • /Applications/TextEdit.app
 • /Applications/Utilities/AirPort Admin Utility.app
 • /Applications/Utilities/AirPort Setup Assistant.app
 • /Applications/Utilities/Apple System Profiler.app
 • /Applications/Utilities/Applet Launcher.app
 • /Applications/Utilities/Assistant.app
 • /Applications/Utilities/Audio MIDI Setup.app
 • /Applications/Utilities/Bluetooth File Exchange.app
 • /Applications/Utilities/ColorSync Utility.app
 • /Applications/Utilities/Console.app
 • /Applications/Utilities/CPU Monitor.app
 • /Applications/Utilities/DigitalColor Meter.app
 • /Applications/Utilities/Directory Access.app
 • /Applications/Utilities/Disk Copy.app
 • /Applications/Utilities/Disk Utility.app
 • /Applications/Utilities/Display Calibrator.app
 • /Applications/Utilities/Grab.app
 • /Applications/Utilities/Installer.app
 • /Applications/Utilities/Java Plugin Settings.app
 • /Applications/Utilities/Java Web Start.app
 • /Applications/Utilities/Kerberos.app
 • /Applications/Utilities/Key Caps.app
 • /Applications/Utilities/Keychain Access.app
 • /Applications/Utilities/NetInfo Manager.app
 • /Applications/Utilities/Network Utility.app
 • /Applications/Utilities/Macintosh Manager.app
 • /Applications/Utilities/ODBC Adminisrator.app
 • /Applications/Utilities/Print Center.app
 • /Applications/Utilities/Process Viewer.app
 • /Applications/Utilities/ProcessViewer.app
 • /Applications/Utilities/Server Admin.app
 • /Applications/Utilities/Server Monitor.app
 • /Applications/Utilities/Software Restore.app
 • /Applications/Utilities/Server Settings.app
 • /Applications/Utilities/StuffIt Expander.app
 • /Applications/Utilities/Terminal.app
 • /Applications/Utilities/Directory Setup.app
 • /Applications/Utilities/Asia Text Extras/Chinese Text Converter.app
 • /Applications/Utilities/Asia Text Extras/IM Plugin Converter.app
 • /Applications/Utilities/Asia Text Extras/TrueType Font Editor.app
 • /Applications/Utilities/Asia Text Extras/Plugin_Text_Sample

I tillegg blir disse elementene flyttet i Mac OS X 10.4 Tiger eller senere:

 • /Applications/Automator.app
 • /Applications/Font Book.app
 • /Applications/Graphing Calculator.app
 • /Applications/Safari.app
 • /Applications/Utilities/Java/Input Method HotKey.app
 • /Applications/Utilities/Java/Java 1.3.1 Plugin Settings.app
 • /Applications/Utilities/Java/Java 1.4.2 Plugin Settings.app
 • /Applications/Utilities/Java/Java Web Start.app
 • /Applications/Utilities/VoiceOver Utility.app

Hvis du velger "Behold bruker- og nettverksinnstillinger", blir disse elementene beholdt i alle Mac OS X-versjoner (10.2 og senere):

 • Hjem-mapper i Brukere-mappen

Hvis du velger "Behold bruker- og nettverksinnstillinger", blir disse elementene beholdt bare i Mac OS X 10.2 til og med 10.2.8:

 • /private/var/db/SystemConfiguration
 • /Library/Preferences
 • /private/var/root/Library/Preferences
 • /private/var/root/.CFUserTextEncoding

Hvis du velger "Behold bruker- og nettverksinnstillinger", blir disse elementene beholdt Mac OS X 10.3, 10.4 og senere:

 • /private/var/db/SystemConfiguration
 • /Library/Preferences
 • /Library/Preferences/SystemConfiguration/
 • /Library/Keychains/FileVaultMaster.keychain
 • /Library/Keychains/FileVaultMaster.cer
 • /Library/Fonts/Arial
 • /Library/Fonts/Arial Black
 • /Library/Fonts/Arial Narrow
 • /Library/Fonts/Arial Rounded Bold
 • /Library/Fonts/Brush Script
 • /Library/Fonts/Comic Sans MS
 • /Library/Fonts/Courier New
 • /Library/Fonts/Georgia
 • /Library/Fonts/Times New Roman
 • /Library/Fonts/Trebuchet MS
 • /Library/Fonts/Verdana
 • /Library/Fonts/Webdings
 • /private/var/root/Library/Preferences
 • /private/var/root/.CFUserTextEncoding
 • /private/var/db/shadow/hash
 • /private/var/db/samba/hash
 • /private/var/db/CodeEquivalenceDatabase
 • /private/var/db/CodeEquivalenceCandidates
 • /private/etc/ssh_host_dsa_key
 • /private/etc/ssh_host_dsa_key.pub
 • /private/etc/ssh_host_rsa_key
 • /private/etc/ssh_host_rsa_key.pub
 • /private/etc/ssh_host_key
 • /private/etc/ssh_host_key.pub
 • /private/etc/kcpassword
 • /private/etc/localtime
 • /private/etc/hostconfig
 • /private/etc/ntp.conf

Hvis du velger "Behold bruker- og nettverksinnstillinger", blir også disse elementene beholdt bare i Mac OS X 10.4 eller senere:

 • /private/etc/httpd/users
 • /private/var/db/volinfo.database
Publiseringsdato: