Slik bruker og feilsøker du FireWire måldiskmodus

Lær hvordan du bruker og feilsøker FireWire måldiskmodus.

I FireWire måldiskmodus kan en Macintosh-maskin med en FireWire-port (måldatamaskinen) brukes som en ekstern harddisk koblet til en annen datamaskin (verten). Straks en måldatamaskin starter som en FireWire-harddisk og blir tilgjengelig for vertsdatamaskinen, kan du kopiere filer til og fra denne harddisken.

Krav til vertsmaskin

Vertsmaskiner må oppfylle disse kravene:

 • Integrert FireWire-port eller en FireWire-port på et PC-kort
 • FireWire 2.3.3 eller nyere versjon
 • Mac OS 8.6 eller nyere versjon

Måldatamaskiner

Disse modellene kan brukes som måldatamaskiner:

 • iMac (sporinnlasting) med fastvareversjon 2.4 eller nyere
 • iMac (sommer 2000) og alle modeller som er lansert etter juli 2000
 • eMac (alle modeller)
 • Mac mini (alle modeller)
 • Power Mac G4 (AGP-grafikk) med ATA-stasjon
 • Power Mac G4 Cube
 • Power Mac G4 (Gigabit Ethernet) og alle modeller lansert etter juli 2000
 • Power Mac G5 (alle modeller)
 • Mac Pro (alle modeller)
 • iBook (FireWire) og alle modeller lansert etter september 2000
 • PowerBook G3 (FireWire)
 • PowerBook G4 (alle modeller)
 • MacBook Pro (alle modeller)
 • MacBook-modeller lansert før oktober 2008

Les mer om FireWire-porter og spesifikasjoner.

Merk: FireWire måldiskmodus virker bare på interne PATA- eller SATA-stasjoner. Måldiskmodus oppretter bare forbindelse med PATA-masterstasjonen på Ultra ATA-bussen. Den oppretter ikke forbindelse med ATA-slavestasjoner eller ATAPI- eller SCSI-stasjoner.

Sjekk disse punktene før du prøver FireWire-måldiskmodus:

 • Kontroller at programvaren og firmwaren er oppdatert.
 • Koble alle FireWire-enheter fra begge datamaskinene før du bruker FireWire-måldiskmodus. Ikke koble til noen FireWire-enheter før du har koblet de to datamaskinene fra hverandre eller har sluttet å bruke måldiskmodus.
 • Hvis Open Firmware-passord er aktivert, går ikke datamaskinen i måldiskmodus. Du finner mer informasjon om Open Firmware-passord under "Tiltak hvis Mac-maskinen ikke går i FireWire-måldiskmodus" i denne artikkelen.
 • Hvis du skal overføre FileVault-beskyttede hjemkataloger (kun Mac OS X 10.3 eller nyere versjon), skal du logge på som den FileVault-beskyttede brukeren og slå av FileVault midlertidig. Når du har overført innholdet i Hjem-mappene til målmaskinen, kan du aktivere FileVault-beskyttelse på nytt hvis du vil.

Bruke FireWire-måldiskmodus

 1. Forsikre deg om at måldatamaskinen er slått av.
 2. Hvis du bruker en Apple bærbare datamaskin, for eksempel PowerBook eller MacBook, som måldatamaskin, kobler du til strømadapteren.
 3. Bruk en FireWire-kabel til å koble måldatamaskinen til en vertsmaskin. Vertsmaskinen kan slås på.
 4. Start måldatamaskinen og trykk umiddelbart på og hold nede T-tasten til FireWire-symbolet vises. Måldatamaskinens harddisk skal nå være tilgjengelig for vertsmaskinen, og den vises antakelig på skrivebordet. (Hvis måldatamaskinen kjører Mac OS X v10.4 Tiger, kan du også åpne Systemvalg, velge Startdisk og klikke på Måldiskmodus. Start deretter datamaskinen på nytt, og den starter i måldiskmodus.)
 5. Når du har kopiert filene, finner du harddisksymbolet for måldatamaskinen på skrivebordet til vertsmaskinen og drar det til papirkurven, eller du velger Mat ut (eller Fjern) fra Arkiv-menyen.
 6. Trykk på på/av-knappen på måldatamaskinen.
 7. Koble fra FireWire-kabelen.

Tips for bruk av måldiskmodus med Intel-baserte Mac-maskiner

Hvis du forsøker å aktivere en Intel-basert Mac-maskin i måldiskmodus på en Macintosh-maskin som kjører Mac OS X v10.3.9 eller en eldre versjon, får du en varselmelding. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Intel-baserte Mac-maskiner: Varselmeldingen "Du har satt inn en disk som ikke inneholder volumer som Mac OS X kan lese".

Hvis en Intel-basert Mac-maskin slutter å svare mens du er i måldiskmodus, kan du se Intel-basert Mac kan slutte å reagere i måldiskmodus.

Tiltak hvis Mac-maskinen ikke går i FireWire-måldiskmodus

Hvis datamaskinen ikke går i FireWire-måldiskmodus når du holder nede T-knappen ved oppstart, og i stedet starter opp i Mac OS, kan du prøve følgende:

 1. Kontroller at FireWire-kabelen er i orden, og kontroller tilkoblingen. 
 2. Kontroller at ingen andre FireWire-enheter er tilkoblet.
 3. Pass på at du starter datamaskinen mens du trykker på og holder nede T-tasten.
 4. Kontroller tastaturtilkoblingen. Kontroller at tastaturet er koblet direkte til datamaskinen og ikke via en skjerm eller en hub. Bruk et kablet eller trådløst Apple-tastatur hvis det er mulig. 
 5. Kontroller at Open Firmware-passord ikke er aktivert på datamaskinen. Avhengig av din OS-versjon må du kanskje laste ned programvaren Open Firmware Password. Hvis du vil ha mer informasjon om Open Firmware-passord, kan du se Sette opp passordbeskyttelse i Mac OS X.
Publiseringsdato: