Om Mac OS X 10.4.9-oppdateringen (delta)

Mac OS X 10.4.9-oppdateringen (delta) oppdaterer Mac OS X 10.4.8 til versjon 10.4.9 på både Intel-baserte Mac-maskiner og PowerPC-baserte Mac-maskiner. (Hvis du oppdaterer fra en eldre versjon av Mac OS X 10.4.x til 10.4.9, kan du lese denne artikkelen.)

Viktig: Les dette før installering

 • Det kan oppstå uventede resultater hvis du har installert endringer i systemprogramvare som er levert av tredjeparter, eller hvis du har endret operativsystemet på annen måte. (Dette gjelder ikke normal installering av programmer.)
 • Installeringsprosessen skal ikke avbrytes. Hvis det oppstår strømbrudd eller annet avbrudd under installering, skal du oppdatere med det enkeltstående installeringsprogrammet (se nedenfor) fra Apple-nedlastinger.
 • Hvis det oppstår problemer under installering, for eksempel at Programvareoppdatering avbrytes uten grunn, kan du lese denne artikkelen.

Installering

Bruk Programvareoppdatering eller det enkeltstående installeringsprogrammet for å oppdatere Mac-maskinen til Mac OS X 10.4.9. Du behøver bare å bruke én av disse metodene for å oppdatere datamaskinen.

Programvareoppdatering

Programvareoppdatering på Apple-menyen søker automatisk etter den nyeste Apple-programvaren på Internett. (Programvareoppdatering kan ha gitt deg en lenke til denne artikkelen med mer informasjon om oppdateringen.) Hvis datamaskinen ikke er oppdatert, vises programvareoppdateringer du kan installere på datamaskinen. Størrelsen på en oppdatering kan variere fra datamaskin til datamaskin hvis den installeres gjennom Programvareoppdatering. Enkelte oppdateringer må dessuten installeres før andre, så du bør kjøre Programvareoppdatering mer enn én gang for å være sikker på at du har fått alle tilgjengelige oppdateringer.


Enkeltstående installeringsprogram

Last ned installeringsprogrammet for oppdateringen, og kjør programmet manuelt. Dette alternativet er nyttig hvis du må oppdatere flere datamaskiner, men bare vil laste ned oppdateringen én gang. To versjoner av det enkeltstående installeringsprogrammet er tilgjengelig fra Apple-nedlastinger: en deltaversjon og en kombinasjon.

 • Installeringsprogrammet med deltaoppdateringen for PowerPC- og Intel-baserte Mac-maskiner (beskrevet i denne artikkelen) oppdaterer Mac OS X 10.4.8 til 10.4.9.
 • Installeringsprogrammet med kombinasjonsoppdateringen (beskrevet i denne artikkelen) oppdaterer Mac OS X 10.4, 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4, 10.4.5, 10.4.6, 10.4.7 eller 10.4.8 til 10.4.9.

Hva er inkludert?

Følgende forbedringer gjelder for både Intel- og PowerPC-baserte Mac-maskiner med mindre annet er angitt:

.Mac

 • Forbedrer automatisk iDisk-synkronisering for kunder med .Mac-brukernavn som inneholder et punktum (.).
 • Forbedrer .Mac-synkroniseringens ytelse generelt.
 • Løser et problem med automatisk og periodisk synkronisering, som konfigurert i Systemvalg i .Mac.
 • Reduserer antallet tidsavbrudd i .Mac-synkronisering ved synkronsering av store datasett.
 • Hindrer at store mengder data i adresseboken endres uten tillatelse.
 • Løser et problem som kan føre til at datamaskinen avregistreres.
 • Løser problemer tilknyttet synkronisering av et stort antall endringer i .Mac.
 • Hindrer synkroniseringsprogrammer fra tredjeparter i gi et feilaktig synkroniseringsvarsel.

Bluetooth

 • Løser et aktiveringsproblem etter hvilemodus for Kensington PilotMouse Mini Bluetooth-enheter som brukes sammen med en MacBook.
 • Løser problemer med Bluetooth-baserte enheter som muligens ikke kan aktiveres etter hvilemodus på enkelte datamaskiner.

iCal og iSync

 • Løser et problem der iCal-påminnelser muligens vises på siden av skjermbildet.
 • Løser et problem der enkelte hendelser som er lagt til på visse datoer, ikke vises på riktig måte.
 • Hendelsesnotater er nå synkronisert mellom iCal og Nokia N70-telefoner.
 • Legger til støtte for iSync for flere enheter.

Nettverk og modem

 • Løser et tillatelsesproblem ved kopiering av en fil med utvidede attributter fra en AFP-del i et Xsan-volum, via Finder.
 • Løser et problem ved bruk av Kerberos-autentisering med Active Directory hvis brukeren er medlem av mange grupper.
 • Løser ytelsesproblemer med Intel-baserte iMac-maskiner som kan oppstå ved valg av høyhastighets nettverkssvitsjer.
 • Forbedrer påliteligheten ved sending av telefaks i Frankrike eller Belgia via et eksternt Apple USB-modem.
 • Legger til støtte for WPA2-kryptering i Nettverksdiagnostikk.
 • Løser et problem med automatiske AirPort-koplinger som bruker ulike autentiseringsmetoder.
 • Løser et problem der Nettverk-valgpanelet uventet avbrytes etter at du har frakoplet en nettverksaktivert USD-enhet mens Nettverk-valgpanelet var åpent.
 • Løser et problem med at iMac opprettholder innstillinger for manuell tosidig utskrift.
 • Drivere for interne Apple-modemer er nå like robuste som drivere for eksterne Apple-modemer.
 • Eksterne USB-modemer melder nå DLE-d ved registrering av opptattsignal.
 • Legger til modemstøtte for Russland.
 • Telefaks kan nå mottas når landskoden er konfigurert som Frankrike.
 • Løser et problem med modemoppringning i pulsmodus til en internettleverandør.
 • Løser et problem i dialogboksen Åpne når du blar gjennom AFP-volumer i programmer som bruker Rosetta.
 • Løser et utskriftsproblem som kan inntreffe i programmer som bruker Rosetta, mens du er logget på som Active Directory-bruker med SMB-hjemmekatalog.

Utskrift

 • Løser et utskriftsproblem med programmer som bruker Rosetta, mens du er logget på som Active Directory-bruker med SMB-hjemmekatalog.
 • Løser et problem der midlertidige filer kan bruke for stor diskplass ved utskrift til enkelte skrivere som er levert av tredjeparter.


Aperture

Du finner informasjon om oppdateringens fordeler for Aperture i denne artikkelen.


Produkter som er levert av tredjeparter

 • Løser problemer for følgende tredjepartsprogrammer som bruker Rosetta: LEGO StarWars, Adobe InDesign, H&R Block TaxCut, Big Business' Big Business 5.1.0.
 • Løser et problem der fonten Adobe Arno Pro Italics muligens ikke installeres i Fontbok.
 • Løser et problem i Microsoft Word der OpenType-fonter muligens ikke vises på riktig måte. Denne oppdateringen løser også problemer med OpenType-font i Word 2004.

 Annet

 • Forbedrer påliteligheten til OpenGL-akselerert grafikk i Blizzards World of Warcraft.
 • Forbedrer påliteligheten til OpenGL-baserte programmer på Mac Pro-maskiner med Nvidia grafikkort.
 • Inneholder oppdaterte sikkerhetssertifikater.
 • Inneholder oppdateringen for sommertid (utgitt 15. februar 2007), som inneholder de nyeste globale reglene for tidssoner og sommertid per 8. januar 2007.
 • Løser et vekslingsproblem når du zoomer med kombinasjonen kommando-Alt-8 (Universal Access).
 • Løser et problem der enkelte USB-skrivere muligens stopper utskrift i Classic.
 • Løser et problem i Classic der et innebygd iSight-kamera i iMac G5 slutter å gi respons.
 • Forbedrer kontroll av diskbilder.
 • Inneholder forbedret støtte for USB-enheter i Classic.
 • Forbedrer støtten for filer med tillegget ".ac3", ".m2v" og ".m4v".
 • Forbedrer ytelsen ved overføring fra en P2 USB-leser i Finder.
 • Løser et problem der en DVD-spiller muligens ikke avspiller spor som er lengre enn 3 timer.
 • Løser et visningsproblem som kan inntreffe i X11.app som kjøres i modusen 256 farger på en Intel-basert Mac.
 • Løser et problem med EAP-FAST i PAC-modus i en TLS-økt.
 • Løser et problem der feil koding kan brukes til filer som opprettes med Automator-handlingen "Ny tekstfil" på Intel-baserte Mac-maskiner.
 • Inneholder nye sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: