Sette opp passordbeskyttelse i Mac OS X

Du kan bruke Open Firmware Password-programmet til å konfigurere lavnivå passordbeskyttelse med Mac OS X v10.1 og nyere.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Apple Open Firmware-oppdatering 4.1.7 og nyere danner grunnlaget for passordbeskyttelse av datamaskiner på et lavt nivå (Open Firmware-passordbeskyttelse). Denne funksjonen er av som standard. Apple leverer verktøyet Open Firmware Password for bruk bare med Mac OS X v10.1 og nyere versjoner. Apple støtter ikke og leverer ikke noen teknisk støtte for denne funksjonen for bruk med eldre versjoner av Mac-operativsystemet eller med noen programverktøy fra andre leverandører.

Intel-baserte Macintosh-maskiner kan også beskyttes av firmware-passord. Firmware i en Intel-basert datamaskin bruker EFI-teknologi (Extensible Firmware Interface) – Open Firmware brukes i datamaskiner med PowerPC-prosessorer.

Advarsel: Forsøk på å bruke firmware på en måte som ikke uttrykkelig bifalles av Apple, kan skade datamaskinens hovedkort. Ingen reparasjoner som må foretas på grunn av slike skader, dekkes etter vilkårene i Apples begrensede ettårsgaranti, AppleCare Protection Plan eller andre AppleCare-avtaler.

Datamaskiner som er kompatible med Open Firmware passordbeskyttelse

Bruk av Open Firmware passordbeskyttelse og programmet Open Firmware Password krever en Apple-datamaskin som kan bruke Open Firmware 4.1.7 eller 4.1.8 eller en nyere versjon, avhengig av datamaskinen. For å finne ut hvilken versjon av Open Firmware som er installert på datamaskinen, åpner du Apple Systemprofil og ser under "Production Information". Oppstart-ROM-versjonen er også datamaskinens Open Firmware-versjon. Hvis du har en eldre versjon, må du oppdatere den. En liste over de nyeste firmwareoppdateringene for ulike modeller er tilgjengelig.

Alle Intel-baserte Macintosh-maskiner støtter firmware-passordbeskyttelse.

Følgende Apple-maskiner kan bruke programmet Open Firmware Password:

 • iMac (sporlading) og nyere modeller av G3 iMac
 • iMac (flatskjerm) og nyere modeller av G4 iMac
 • iMac G5 og nyere modeller av G5 iMac
 • iBook – alle modeller, både G3- og G4-baserte
 • eMac – alle modeller
 • PowerBook (FireWire)
 • PowerBook G4 og nyere modeller av G4 PowerBook
 • Power Mac G4 (AGP-grafikk) og nyere modeller av G4 Power Mac
 • Power Mac G4 Cube – alle modeller
 • Power Mac G5 og nyere versjoner av G5 Power Mac
 • Alle Intel-baserte Mac-maskiner
 • MacBook Air: se under MacBook Air (sent 2008): Gjenopprette et tapt EFI-firmware-passord
Blokkere muligheten til å bruke C-tasten til å starte fra en optisk plate.
Blokkere muligheten til å bruke D-tasten til å starte fra diagnostiseringsvolumet på Installerings-DVD-platen.  
Blokkere muligheten til å bruke N-tasten til å starte fra en NetBoot-server.
Blokkere muligheten til å bruke T-tasten til å starte opp i måldiskmodus (på datamaskiner som har denne funksjonen).
Blokkere muligheten til å starte opp i verbose-modus med trykk på tastene Kommando-V under oppstart.
Blokkere muligheten til å starte opp et system i enkeltbrukermodus med trykk på tastene Kommando-S under oppstart.
Blokkere tilbakestilling av PRAM (Parameter RAM) med trykk på tastene Kommando-Tilvalg-P-R under oppstart.
Kreve passord for bruk av kommandoer etter oppstart i Open Firmware, noe som gjøres ved å trykke på tastene Kommando-Tilvalg-O-F under oppstart.  
Blokkere muligheten til å starte opp i modus for sikker oppstart ved å trykke på skifttasten under oppstart.  √
Kreve passord for bruk av Startup Manager som startes med et trykk på tilvalgs-tasten under oppstart (se nedenfor).  √


Merknad: Firmware-passordbeskyttelse hindrer ikke at noen med fysisk tilgang til datamaskinen kan starte den på nytt eller slå den av.

Klargjøre datamaskinen for å benytte passordbeskyttelse.

Open Firmware passordbeskyttelse kan bare effektivt beskytte en datamaskin som har en viss grad av fysisk sikring. For å forbedre effektiviteten til firmware-passordet, kan du gjøre alt av det følgende:

 1. Bruk et sikkert passord der de åtte første tegnene består av både sifre og bokstaver.
 2. I brukerkontrollpanelet, kontopanelet i Systemvalg eller i Server Admin-programmet (alt etter hva som gjelder for datamaskinen din) begrenser du Admin-brukerstatusen strengt til pålitelige personer.
 3. Begrens den fysiske tilgangen til datamaskinen. Plasser datamaskinen i et låsbart rom og lås deksellåsen eller bruk sikkerhetslåsfestet.
 4. Gi bare pålitelige personer tillatelse til å starte datamaskinen i Mac OS 9, hvis det er aktuelt.
 5. Forsikre deg om at du har markert Mac OS X-systemmappen for startenheten som du har tenkt å beskytte.
 6. Hvis startenheten er riktig markert, skal du kunne markere den i startdiskvalgene, lukke valgpanelet og ikke få en dialogrute som ber deg om å arkivere endringene. Hvis du får opp en slik dialogrute, angis startenhet hvis du lagrer endringene.

Viktig: Hvis du tilbakestiller PRAM eller Open Firmware, må du markere startenhet på nytt før du nullstiller Open Firmware-passordet.

Advarsel: Open Firmware-passordet kan nullstilles og endres under allede følgende forhold (unntatt for MacBook Air):

 1. Av alle administratorbrukere, slik det er spesifisert i kontovalgene (eller i Server Admin)
 2. Via fysisk tilgang til innsiden av datamaskinen.
 3. Når datamaskinen startes i Mac OS 9.

Slik aktiverer du Open Firmware-passordet.

På alle datamaskiner som har firmware-passordbeskyttelse (medregnet Intel-baserte Macintosh-maskiner), skal du følge denne fremgangsmåten:

 1. For Mac OS X v10.1 til v10.3.9 skal du laste ned og installere programmet Open Firmware Password. Det finner du her.

  For Mac OS X v10.4.x må du bruke den oppdaterte versjonen som kan kopieres fra disken for programvareinstallering (den ligger under /Programmer/Verktøy/ på disken).

  For Mac OS X v10.5.x skal du starte fra installerings-DVD-platen for Leopard og velge Firmwarepassordverktøy fra Verktøy-menyen. Deretter går du til trinn 5.
 2. Start programmet Open Firmware Password.
 3. Klikk på symbolet for å godkjenne. Skriv et administratorbrukernavn og -passord når du blir bedt om det.
 4. Klikk på Endre.
 5. Klikk for å markere for "Require password to change Open Firmware settings", slik det er vist nedenfor.
 6. Skriv passordet i passord- og bekreftelsesfeltet.
 7. Klikk på OK. En bekreftelsesmelding vises.
 8. Klikk på låssymbolet for å hindre flere endringer.
 9. Velg Avslutt på programmenyen.

 

Publiseringsdato: