Velge et passord for nettverk som bruker Wired Equivalent Privacy (WEP)

Å velge og bruke et WEP-passord kan være en utfordring, for WEB er en eldre sikkerhetsprotokoll som ble utviklet før medlemmer av WiFi-alliansen hadde blitt enige om en enhetlig måte å behandle passord på. Resultatet er at WEP-passordet kanskje ikke fungerer på alle datamaskinene i et miljø med flere plattformer.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Men det finnes et enkelt triks du kan bruke for å få WEP-passord til å fungere for alle i nettverket:

  • Velg alltid et 5-tegns passord i 40-biters WEP-nettverk.
  • Velg alltid et 13-tegns passord i 128-biters WEP-nettverk. Sørg for å bruke et passord som er sikkert.

Dette dokumentet fokuserer bare på valg av WEP-passord for nettverksadministratoren. Du finner en mer omfattende diskusjon av passord under koble til et kryptert trådløst nettverk. Avsnittene nedenfor forklarer hvorfor denne passordvalgteknikken fungerer for alle klienter.

Forstå tallene

Et WEP-nettverk bruker enten en 64-biters eller en 128-biters krypteringsnøkkel, men WiFi-bransjen refererer vanligvis til "40-biters". Til tross for en viss inkonsistens, er navnekonvensjonen lett å forstå: Passordet du angir, tar opp enten 40 eller 104 biter, og i begge tilfellene legges det til et 24-biters vilkårlig tall, slik at summen blir 64 biter og 128 biter. Du kan se både 40/64 og 104/128 brukt om hverandre etter sammenhengen. De største tallene refererer til hele nøkkelen, og de minste til det faktiske passordet.  

Problemet med flere plattformer

Behandling av WEP-passord ble ikke implementert på en enhetlig måte av alle produsenter av trådløsprogramvare og operativsystemer. Noen produkter krever at brukeren oppgir relativt kryptiske heksadesimale tegn (fire biter hver), mens andre tillater passord på vanlig språk. Et passord på vanlig språk, for eksempel "apple", bruker standard ASCII-tegn som er på 8 biter hver.  

Produkter som tillater passord på vanlig språk (ASCII) tvinger ikke nødvendigvis nettverksadministratoren til å lage 5- eller 13-tegns passord som ville resultert i de nødvendige 40 (5*8) og 104 (13*8) biters passordene. I stedet bruker de en "hashing"-rutine til å konvertere passord med feil lengde, til riktig bitlengde. Problemet med flere plattformer oppstår når hashingresultatene for produkter fra to ulike produsenter ikke samsvarer. De resulterende "nettverkstilsvarende passordene", som alltid oppgis heksadesimalt format, er ulike.  

Tips: Hvis alle produktene dine kan bruke WPA, finnes det en nyere sikkerhetsprotokoll som unngår dette problemet helt.

Hvordan valg av 5 eller 13 tegn unngår problemet

Alle standard latinske tegn har en tilsvarende 2-tegns heksadesimal verdi. Hvis du velger 5 tegn til et 40-biters passord eller 13 tegn til et 104-biters passord, er det ikke nødvendig med hashing. Alle trådløsprodusenter konverterer hvert latinske (ASCII) tegn direkte til en heksadesimal verdi når det ikke forekommer hashing.  

Eksempel: Hvis det 40-biters passordet ditt er "apple", er den tilsvarende heksadesimale verdien 6170706C65 (a=61, p=70, p=70, l=6C, e= 65). For det 104-biters passordet "applecomputer" er den heksadesimale verdien 6170706C65636F6D7075746572. Dette gjelder uansett produsent.

Publiseringsdato: