Time Capsule: Bruke AirPort-verktøy 5.3.1 eller nyere til å lage en kopi av Time Capsule-disken

Du kan bruke AirPort-verktøy 5.3.1 eller nyere til å overføre en full kopi (sikkerhetskopi) av dataene på Time Capsule-disken til en ekstern disk som er koblet til via Time Capsules USB-port. 

Før du arkiverer Time Capsule-disken, må du påse at ingen brukere er i ferd med å utføre en Time Machine-sikkerhetskopiering til Time Capsule. Arkivering av Time Capsule-disken vil koble alle brukere midlertidig fra disken, men andre nettverkstjenester vil fortsatt fungere.

1. Koble en ekstern disk til Time Capsules USB-port hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan være en hvilken som helst USB 2.0-kompatibel ekstern harddisk med egen strømforsyning. Den vil vises i AirPort-verktøy som en AirPort-disk.

2. Åpne AirPort-verktøy 5.3.1 (eller nyere), som ligger i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.

3. Klikk på Disker.


 

4. Velg Time Capsules interne disk til venstre i vinduet. Høyre side av vinduet endres slik at det viser knappene "Lag arkiv..." og "Slett...".

 

 

5. Klikk på "Lag arkiv...".

6. Du vil bli bedt om å markere AirPort-disken som du vil bruke til arkivering. Hvis du har flere eksterne disker koblet til Time Capsule, markerer du den aktuelle disken og klikker på Lag arkiv.

7. Det vises en ny dialogrute som forteller at det gule statuslyset på Time Capsule vil blinke under arkiveringsprosessen. Når du har klikket på Lag arkiv, vil alle brukere som fremdeles er koblet til Time Capsule, bli koblet fra.

Prosessen vil starte (du kan avslutte AirPort-verktøy hvis du vil). 

Du kan begynne å bruke Time Capsule-stasjonen igjen når statuslyset blir grønt igjen. 

Viktig:

  • Ikke start en arkiveringsprosess før alle brukere som er koblet til Time Capsule-disken, har blitt koblet fra på riktig måte.
  • Påse at det er nok ledig plass på (den eksterne) AirPort-disken før du arkiverer på disken.
  • Arkiveringsprosessen sletter ingen filer på noen av diskene.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: