Om oppdateringen Mac OS X 10.5.3

Oppdateringen Mac OS X 10.5.3 anbefales til Mac OS X 10.5, 10.5.1, og 10.5.2 Leopard. Den inneholder generelle forbedringer av operativsystemet som øker stabiliteten, kompatibiliteten og sikkerheten til Mac-maskinen. Du finner detaljert informasjon om sikkerhetsoppdateringer på dette webstedet. Mac OS X 10.5 er spekket med over 300 nye funksjoner, er lett å installere og fungerer sammen med programvaren og tilbehøret du har fra før.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Viktig: Les før installering

 • Det anbefales at du sikkerhetskopierer systemet før du installerer eventuelle oppdateringer.
 • Installeringsprosessen skal ikke avbrytes, selv om forløpslinjen ikke endrer seg på flere minutter. Hvis det oppstår strømbrudd eller annet avbrudd under installering, skal du oppdatere med det frittstående installeringsprogrammet (se nedenfor) fra Nedlastinger fra Apple Støtte.
 • Det kan oppstå uventede resultater hvis du har installert endringer i systemprogramvare som er levert av tredjeparter, eller hvis du har endret operativsystemet på annen måte. (Dette gjelder ikke normal installering av programvare.)
 • Hvis det oppstår problemer under installering, for eksempel at Programvareoppdatering avbrytes uten grunn, kan du lese denne artikkelen.

Installere oppdateringen

Bruk Programvareoppdatering eller det frittstående installeringsprogrammet til å oppdatere til Mac OS X 10.5.3. Du behøver bare å bruke én av disse metodene for å oppdatere datamaskinen.

Programvareoppdatering

Velg Programvareoppdatering på Apple-menyen for å søke etter den nyeste Apple-programvaren på Internett automatisk, herunder denne oppdateringen. (Programvareoppdatering kan ha koplet deg til denne artikkelen for å gi mer informasjon om oppdateringen.) Hvis datamaskinen ikke er oppdatert, kan du få tilbud om å installere flere programvareoppdateringer. Vær oppmerksom på at størrelsen på en oppdatering kan variere mellom datamaskiner hvis den installeres gjennom Programvareoppdatering. Enkelte oppdateringer må dessuten installeres før andre, så du bør kjøre Programvareoppdatering mer enn én gang for å være sikker på at du har fått alle tilgjengelige oppdateringer.

Frittstående installeringsprogram

Last ned installeringsprogrammet for oppdateringen, og kjør programmet manuelt. Dette alternativet er nyttig hvis du må oppdatere flere datamaskiner, men bare vil laste ned oppdateringen én gang. Disse versjonene av de frittstående installeringsprogrammene er tilgjengelige via Nedlastinger fra Apple Support.

Oppdateringen Mac OS X 10.5.3 anbefales til alle versjoner av Mac OS X 10.5 til og med 10.5.2.

 • Med deltaoppdateringen kan du oppdatere fra Mac OS X 10.5.2 til 10.5.3
 • Med kombinasjonsoppdateringen kan du oppdatere fra Mac OS X 10.5, 10.5.1, eller 10.5.2 til 10.5.3


Hva er inkludert?

Oppdateringen Mac OS X 10.5.3 anbefales til alle brukere som kjører Mac OS X , og omfatter generelle utbedringer av operativsystemet som øker stabiliteten, kompatibiliteten og sikkerheten til Mac-maskinen.  

Generelt

 • Inneholder nye Apple-sikkerhetsoppdateringer.
 • Løser et fontproblem som kunne føre til at Helvetica Narrow ble brukt i stedet for Helvetica i programmer.
 • Løser et problem med hakkende video- og lydavspilling i enkelte USB-enheter.
 • Løser stabilitetsproblemer med Word of the Day-, iTunes Artwork- og Slideshow-skjermsparere.
 • Løser et problem med at enkelte tilknyttede harrdisker ikke ble vist i Finder.
 • Løser et problem med .Mac-synkronisering av Dashboard-widgeter over flere Mac-maskiner som bruker ulike skjermoppløsninger.
 • Omfatter mer RAW-bildestøtte for flere kameraer.
 • Forbedrer nøyaktigheten til fremdriftsindikatoren i Programvareoppdatering.
 • Løser et problem med at Finder ikke alltid er tilgjengelig hvis datamaskinnavnet er tomt i innstillingene for deling.
 • Forbedrer binding og pålogging i Active Directory.
 • Eliminerer en forsinkelse ved pålogging som Active Directory-bruker i et .local-domene.
 • Forbedrer Spotlight-søk i AFP-filtjenervolumer.
 • Klienter kan nå endre passordene i påloggingsvinduet når de er bundet til en Mac OS X 10.4 Open Directory-tjener.
 • Forbedrer Safaris pålitelighet ved tilkobling til Internett gjennom en Microsoft ISA-proxy.

Adressebok

 • Løser pålitelighetsproblemer ved søk etter kontakter med innebygd søk.
 • Løser problemer med tilordning av adresser som inneholder tegnet ampersand (&).


AirPort

 • Forbedrer 802.1X-atferd og pålitelighet. 
 • Forbedrer påliteligheten ved bruk av Time Capsule.

Automator

 • Løser et problem med at enkelte handlinger ikke alltid virker når alternativet "Show When Run" (Vis ved kjøring) er aktivert.
 • Løser et problem med at handlingen "Ny iCal-hendelse" ikke alltid virker.
 • Løser et problem som hindrer at arbeidsflyter blir lagret i Finders kontekstmeny.
 • Løser pålitelighetsproblemer for Automator-prosedyrer som søker etter filer etter dato. 
 • Løser et problem som hindrer at arbeidsflyter blir lagret i Finders kontekstmeny.
 • Løser et problem med at Automator-arbeidsflyter som Finder-pluginmoduler ikke fungerer når arbeidsflyten starter med handlingen "Hent valgte Finder-elementer".
 • Løser et problem med at handlingen "Kopier filer" ikke fungerer pålitelig når den legges til fra Automators advarselsdialogrute.

iCal

 • Løser potensielle personvernproblemer ved å tillate at hendelser merkes som private.
 • Løser et problem med at inspektøren ikke viser kapasitet og tilgjengelighet for konferanserom i en bygning.
 • Løser et problem med at gjeldende dag kunne vises i kolonnen lengst til venstre i ukevisningen.
 • Løser pålitelighetsproblemer med møtealarmer, -invitasjoner og -vedlegg.
 • Løser problemer med påliteligheten ved gjenoppretting fra iCal-sikkerhetskopier.
 • Løser nøyaktighetsproblemer ved autofullfør, tilgjengelighetsdata og stedsnavn.
 • Løser et problem med at iCal kan sende kanselleringsvarsler for tidligere hendelser når en kalender er slettet.
 • Løser pålitelighetsproblemer med iCal-synkronisering.

iChat

 • Løser pålitelighetsproblemer ved skjermdeling.
 • Løser et problem med at lagrede chat-utskrifter kan bli rapportert som "fremdeles i bruk" etter at de er åpnet og lukket i iChat.
 • Løser et problem med at gruppechat ikke bli indeksert i Spotlight.
 • Bare de siste 250 meldingene i en aktiv chat lagres. Løst slik at et ubegrenset antall linjer kan lages.
 • Løser problemer med støyreduksjon som kan oppstå på bærbare Mac-maskiner.

Mail

 • Løser et problem der Mail kan hindre dvalemodus når det er innstilt på å se etter nye meldinger automatisk hvert minutt.
 • Løser stabilitetsproblemer som kan oppstå når man drar store vedlegg til en e-postmelding.
 • Løser et problem som kunne oppstå hvis to Ny melding-vinduer er åpne når man drar en fil til Mail-ikonet i Dock.
 • Løser pålitelighetsproblemer når det gjøres endringer i en postkasse i frakoblet modus.
 • Løser tekstbrytingsproblemer som kan oppstå med etterfølgende mellomrom i ren tekst.
 • Løser problemer med at enkelte websider blir fordreid når de sendes via e-post fra Safari.
 • Løser et problem med at postkassene Sendt, Utkast og Utboks feilaktig setter kopi-mottakerne i "Til"-kolonnen.
 • Løser pålitelighetsproblemer med vedlegg til ren tekst-notater.
 • Løser pålitelighetsproblemer med godkjente RSS-strømmer.
 • Løser et problem med at når man knytter et alias til en e-postmelding, blir ikke den faktiske filen sendt.

Foreldrekontroll

 • Løser pålitelighetsproblemer med programlogging og tidsbegrensninger.
 • Løser et problem med at foreldrekontroll kan hindre tvunget dvale. 
 • Løser ytelsesproblemer med webinnholdsfiltre.
 • Løser et problem med administrerte kontoer som iChat-utskrifter ikke blir opprettet i.
 • Løser problemer med 4 byte-filer og hvitelister.

Spaces

 • Løser et problem med at å bytte til et annet område og returnere til det opprinnelige området kan omordne programvinduene slik at et annet vindu blir aktivt.
 • Løser et problem med at aktivering av et program fra Dock bytter til et annet område, selv om det er et vindu for det programmet på gjeldende område.
 • Løser et problem med at Kommando-Tab feilaktig bytter til et nytt område.
 • Løser pålitelighetsproblemer med Spaces ved synkronisering av innstillinger over .Mac.

Time Machine

 • Inneholder rettelser for Time Machine-kompatibilitet med Time Capsule.
 • Løser visse problemer ved sikkerhetskopiering av en bærbar Mac-maskin som går på batteristrøm. 
 • Løser kompatibilitetsproblemer med Aperture 2.
 • Løser pålitelighetsproblemer når man utfører en komplett gjenoppretting fra en Time Machine-sikkerhetskopi.
 • Løser et problem med at visse funksjonstaster kan bli deaktiverte etter bruk av Time Machine. 
 • Løser et problem med en mulig varselmelding som feilaktig angir at et sikkerhetskopivolum ikke har nok plass. 
 • Oppdaterer Time Machine slik at det gjenoppretter vedlegg og meldinger i Mail på en pålitelig måte.

VoiceOver

 • Inneholder Braille-oppdatering 1.0 som aktiverer oppdaterbare Braille-skjermer fra GW Micro, HandyTech, HIMS, Nippon og Papenmeier.
 • Løser et problem med understreking i Braille dot 7 og 8.
 • Løser et problem med at HTML-sideankre kan bli oversett av VoiceOver-markøren.
 • Løser et problem som hindret bruk av Hot Spots i tekstområder.
 • Løser et problem med stavekontroll der VoiceOver bare annonserer det første feilstavede ordet hvis det er flere ord som er stavet feil.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: