Velg en dokumenttype i Pages på Mac, iPhone eller iPad

Bruk et tekstbehandlingsdokument for brev eller rapporter, eller bruk et sidelayoutdokument for nyhetsbrev eller flygeblad.

 • I et tekstbehandlingsdokument flyter tekst fra en side til den neste, med nye sider som opprettes automatisk når du kommer til slutten av en side. Dette gjør den ideell for dokumenter som rapporter eller brev med tekst som hovedinnhold.

 • I et sidelayoutdokument kan du manuelt omorganisere sider og fritt plassere tekstbokser, bilder og andre objekter på siden. Bruk sidelayout for nyhetsbrev, flygeblad og andre dokumenter som har mange grafiske elementer.

Maler i Pages er laget for enten tekstbehandling eller sidelayout. Hvis du vil endre dokumenttypen etter å ha valgt en mal, kan du når som helst konvertere dokumentet.

Velg dokumenttype på Mac

Du kan lage et enkelt tekstbehandlings- eller sidelayoutdokument ved å velge den tilhørende malen. Du kan også endre dokumenttypen etter at du har begynt å jobbe med et dokument.

Opprett et enkelt dokument

I Pages velger du Fil > Ny, og deretter velger du et alternativ avhengig av dokumenttypen du vil opprette:

 • Hvis du vil opprette et enkelt tekstbehandlingsdokument, dobbeltklikker du på malen Tom eller malen Tom, liggende i Enkel-kategorien i malvelgeren.

 • Hvis du vil opprette et enkelt sidelayoutdokument, dobbeltklikker du på malen Tom layout i Enkel-kategorien. Andre malkategorier som Nyhetsbrev og Bøker – liggende har maler som bruker sidelayoutdokumenttypen.

Pages bruker Mitt kort i Kontakter for å fylle ut informasjon som navnet ditt i maler som skrivesaker, CV-er og bøker. Hvis du blir bedt om å gi Pages tilgang til kontaktinformasjonen din, klikker du på OK for å tillate det, eller så velger du Pages > Innstillinger og deretter «Fyll ut informasjon om avsender fra Mitt kort i Kontakter». Du kan se eller endre apper som kan bruke kontaktinformasjonen din i Systeminnstillinger.

Endre dokumenttyper

Hvis du allerede har begynt å legge til innhold i dokumentet, kan innholdet i dokumentet påvirkes når du konverterer til en annen dokumenttype.

Hvis du ikke er sikker på hvilken type dokument du bruker, kan du sjekke Fil-menyen. Hvis du ser «Konverter til sidelayout» i Fil-menyen, er det et tekstbehandlingsdokument. Hvis du ser «Konverter til tekstbehandling», er det et sidelayoutdokument.

 • Hvis du vil konvertere et sidelayoutdokument til et tekstbehandlingsdokument, åpner du dokumentet og velger Fil > Konverter til tekstbehandling.

 • Hvis du vil konvertere et tekstbehandlingsdokument til et sidelayoutdokument, åpner du dokumentet og velger Fil > Konverter til sidelayout, og deretter klikker du på Konverter. Klikk på Avbryt hvis du ikke har lagret innhold som du ikke ønsker å miste under konverteringen.

Hvis du trenger å gå tilbake til det originale dokumentet, trykker du på Kommando-Z for å angre de siste handlingene dine. Eventuelt kan du gjenopprette en tidligere versjon av dokumentet.

Velg en dokumenttype på iPhone eller iPad

Du kan lage et enkelt tekstbehandlings- eller sidelayoutdokument ved å velge tilhørende mal. Du kan også endre dokumenttypen etter at du har begynt å jobbe med et dokument.

Opprett et nytt dokument

 1. I dokumenthåndtereren i Pages trykker du på Nytt dokument-knappenBildet har ingen alternativ tekst øverst på skjermen for å åpne malvelgeren. Hvis et dokument er åpent, trykker du på Tilbake-knappenBildet har ingen alternativ tekst øverst til venstre for å gå til dokumenthåndtereren.

 2. Velg et alternativ avhengig av dokumenttype du vil opprette:

  • Hvis du vil lage et enkelt tekstbehandlingsdokument, trykker du på Begynn å skrive. Eller trykk på Velg en mal og deretter på malen Tom eller malen Tom, liggende i Enkel-kategorien.

  • Hvis du vil opprette et enkelt sidelayoutdokument, trykker du Velg en mal og deretter på Tom layout-malen i Enkel-kategorien. Andre malkategorier som Nyhetsbrev og Bøker – liggende har også maler som bruker dokumenttypen sidelayout.

Endre dokumenttyper

Du kan når som helst endre dokumenttype for det gjeldende dokumentet. Hvis du allerede har valgt en mal og har lagt til innhold i dokumentet, kan innholdet i dokumentet påvirkes når du bytter dokumenttype. Husk å lagre en kopi av dokumentet før du bytter dokumenttype.

Slik kan du kontrollere hvilken dokumenttype du bruker, og bytte dokumenttype:

 1. Trykk i et hjørne av dokumentet for å unngå å merke tekst eller objekter.

 2. På iPhone trykker du på Mer-knappenBildet har ingen alternativ tekst. På iPad trykker du på dokumentnavnet eller på Mer-knappen, avhengig av hva du ser på verktøylinjen.

 3. Trykk på Dokumentvalg, deretter på Dokumentoppsett og så på Dokument:

  • Hvis Dokumentbrødtekst er slått på, er det et tekstbehandlingsdokument.

  • Hvis Dokumentbrødtekst er slått av, er det et sidelayoutdokument.

 4. Slik bytter du til en annen dokumenttype:

  • Hvis du vil konvertere fra sideoppsett til tekstbehandling, slår du på Dokumentbrødtekst.

  • Hvis du vil konvertere fra tekstbehandling til sidelayoutdokument, slår du av Dokumentbrødtekst og trykker på Konverter. Trykk på Avbryt hvis du ikke har lagret innhold som du ikke ønsker å miste under konverteringen.

 5. Hvis du trenger å gå tilbake til originaldokumentet, trykker du på Angre-knappenBildet har ingen alternativ tekst for å angre de siste handlingene. Eller du kan tilbakestille dokumentet til en tidligere versjon.

Finn ut mer

Publiseringsdato: