Slik stiller du inn og endrer alarmer på iPhone

Finn ut hvordan du stiller inn, redigerer eller sletter en alarm.

Bildet har ingen alternativ tekst

Med Klokke-appen kan du gjøre iPhone om til en alarmklokke. Du kan også be Siri om å stille alarmen for deg.

Slik stiller du inn en alarm

 1. Åpne Klokke-appen, og trykk deretter på Alarm-fanen.

 2. Trykk på Legg til-knappenBildet har ingen alternativ tekst.

  Still inn en alarm på iPhone i Klokke-appen.
 3. Angi et klokkeslett for alarmen. Du kan også velge ett av disse alternativene:

  • Gjenta: Trykk for å stille inn en gjentakende alarm.

  • Etikett: Trykk for å gi alarmen et navn.

  • Lyd: Trykk for å velge lyden som spilles av når alarmen går.

  • Slumre: Slå på for å se et Slumre-valg når alarmen går.

 4. Trykk på Arkiver.

Slik endrer du alarmvolumet

 1. Gå til Innstillinger > Lyd og følbar respons.

 2. Dra skyveknappen under Volum for ringetone og varsler til høyre eller venstre for å angi volumet. Mens du drar den, spilles det av et varsel, slik at du kan høre hvordan volumet endres.

 3. Slå på Endre med knapper for å bruke volumknappene på enheten til å endre alarmvolumet.

Les om hva du kan gjøre om alarmvolumet er for lavt eller stille.

Slik redigerer du en alarm

 1. Åpne Klokke-appen, og trykk deretter på Alarm-fanen.

 2. Trykk på Rediger øverst til venstre.

 3. Trykk på alarmen, foreta endringene og trykk deretter på Arkiver.

  Rediger en alarm på iPhone i Klokke-appen.

Slik sletter du en alarm

 • Sveip mot venstre i alarmen, og trykk på Slett.

 • Trykk på Rediger, og trykk på Slett-knappenBildet har ingen alternativ tekst og deretter på Slett.

 • Trykk på Rediger, trykk på alarmen og deretter på Slett alarm.

Om alarmvolumet er for lavt eller stille

Ikke forstyrr, bryteren for ringemodus/lydløsmodus og Lydløsmodus påvirker ikke alarmlyden. Hvis du bruker bryteren for ringemodus/lydløsmodus eller handlingsknappen til å slå på lydløsmodus eller slå på Ikke forstyrr, vil du fortsatt høre alarmen.

Hvis du har en alarm som ikke går av, er for lav, eller hvis iPhone bare vibrerer, kan du kontrollere følgende:

 • Still inn volumet på iPhone. Hvis alarmvolumet er for lavt eller for høyt, trykker du på volum opp-knappen eller volum ned-knappen for å justere det. Du kan også gå til Innstillinger > Lyd og følbar respons, og dra skyveknappen under Volum for ringetone og varsler.

 • Hvis alarmen bare vibrerer, må du sørge for at alarmlyden ikke er satt til Ingen. Åpne Klokke-appen, trykk på Alarmer-fanen, og trykk deretter på Rediger. Trykk på alarmen, og trykk deretter på Lyd og velg en lyd.

 • Hvis du kobler hodetelefoner til iPhonen, spilles alarmen av på et bestemt volum via de innebygde høyttalerne på iPhonen samt via tilkoblede og trådløse hodetelefoner.

 • Når du bruker ventemodus, blir følbar respons deaktivert for alarmer. Slik sørger du for at alarmlyden ikke er satt til Ingen: Åpne Klokke-appen, trykk på Alarmer-fanen, og trykk deretter på Rediger. Trykk på alarmen, og trykk deretter på Lyd og velg en lyd.

justere klokkeslettet på iPhone under Innstillinger for å endre oppførselen til apper, som spillklokker, da dette kan påvirke alarmer.

Publiseringsdato: