Installere egenutviklede bedriftsapper i iOS

Les om hvordan du installerer og etablerer godkjenning for egenutviklede apper som organisasjonen lager.

Denne artikkelen henvender seg til systemadministratorer for skoler, bedrifter eller andre organisasjoner.

Organisasjonen din kan bruke Apple Developer Enterprise Program Du må etablere godkjenning for disse appene før du kan åpne dem.

Godkjenning etableres automatisk hvis du installerer en app med Mobile Device Management (MDM). Hvis du installerer en app manuelt, må du også etablere godkjenning manuelt.

Apple anbefaler at du bruker en MDM-løsning til å distribuere appene. Denne metoden er sikker og krever ikke brukermedvirkning. Du kan også installere egenutviklede apper fra et sikkert nettsted som drives av organisasjonen. Hvis du ikke installerer apper fra organisasjonen, bør du laste ned og installere apper bare fra Apple App Store. Dette er den beste måten for å beskytte iPhone-, iPad- eller iPod touch-enheten.

Installere og godkjenne en bedriftsintern app manuelt

Når du første gang åpner en bedriftsintern app du har installert manuelt, ser du et varsel om at utvikleren av appen ikke er godkjent på enheten din. Du kan lukke denne meldingen, men da kan du ikke åpne appen.

 Melding om ikke-godkjent bedriftsutvikler på iPhone-skjermen

Når du har lukket meldingen, kan du etablere godkjenning for apputvikleren. Trykk på Innstillinger > Generelt > Profiler eller Profiler og enhetsadministrasjon. Der ser du en profil for utvikleren under overskriften «Bedriftsintern app».

 En iPhone-skjerm som viser menyen Profiler og enhetsadministrasjon

Trykk på navnet til utviklerprofilen under overskriften Bedriftsintern app for å etablere godkjenning for denne utvikleren.

 En iPhone-skjerm som viser en forespørsel om å godkjenne en bedriftsapp

Da ser du en melding om å godkjenne valget ditt. Når du har godkjent denne profilen, kan du installere andre apper fra samme utvikler manuelt og åpne dem umiddelbart. Denne utvikleren vil være godkjent til du bruker Slett app-knappen for å fjerne alle apper fra utvikleren.

 En iPhone-skjerm som viser en melding om å bekrefte at en bedriftsapp skal godkjennes

Du må være tilkoblet internett for å bekrefte apputviklerens sertifikat når du etablerer godkjenning. Hvis du er bak en brannmur, må du sørge for at den er konfigurert for å tillate tilkoblinger til https://ppq.apple.com. Hvis du ikke er koblet til internett når du godkjenner en app, viser enheten «Ikke verifisert» i stedet. Koble til internett og trykk på Verifiser app-knappen for å bruke appen.

Når du har verifisert appen for første gang, må iPhone-, iPad- eller iPod touch-enheten verifisere apputviklerens sertifikat på nytt med jevne mellomrom for å opprettholde godkjenningen. Hvis du ikke kan verifisere på nytt, kan du se en melding om at verifikasjonen vil utløpe snart. For å opprettholde godkjenningen, kobler du enheten din til internett og trykker på Verifiser app-knappen eller åpner appen.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: