Om ladestyringsfunksjonen for iPad og iPhone

iPadOS og iOS har en ladestyringsfunksjon som ivaretar batterihelsen når iPad eller iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR eller nyere er koblet til strøm i lengre perioder.

iPad og iPhone er bærbare enheter som er laget for å brukes hele dagen på én lading. Men av og til er iPad eller iPhone koblet til strøm i lengre perioder, som når de brukes i kiosker eller på salgssteder, eller når de oppbevares i ladevogner. iPad og iPhone bruker oppladbare litium-ion-batterier, som er beregnet på å lades og utlades i løpet av levetiden. Når batterier er fulladet i lengre perioder, kan batterihelsen påvirkes.

iPad med iOS 11.3 eller nyere og iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR eller nyere med iOS 12 eller nyere har en ladestyringsfunksjon som bidrar til å ivareta batterihelsen. Denne funksjonen følger med på om enhetene brukes i slike ladesituasjoner, og reduserer batteriets kapasitet midlertidig ved behov. Batteriindikatoren på statuslinjen viser gjenværende ladeprosent basert på denne justerte kapasiteten. Batterikapasiteten justeres til normalt nivå når iPad eller iPhone ikke lenger er koblet til strøm i lengre perioder, og i den grad andre forutsetninger og batterihelsen tillater det.

iPad Pro-modeller (M4) og iPad Air-modeller (M2) med iPadOS 17.4 eller nyere gir informasjon om batteribruk i appen Innstillinger. Hvis en iPad har vært koblet til strøm i lengre perioder og ladestyringsfunksjonen har vært aktiv, kan maksimal kapasitet være midlertidig utilgjengelig i Innstillinger > Batteri > Batterihelse. Når en iPad ikke lenger er koblet til strøm i lengre perioder og får fullføre et antall fulladesykluser, kan feltet Maksimal kapasitet vise en nøyaktig verdi.

Publiseringsdato: