Hvis du ikke kan koble Bluetooth-tilbehør til iPhone eller iPad

Finn ut hva du må gjøre hvis Bluetooth-tilbehøret ikke kobler seg til iOS- eller iPadOS-enheten.

Prøv denne fremgangsmåten først

Slik kobler du sammen Bluetooth-tilbehør, for eksempel et trådløst tastatur, og iOS- eller iPadOS-enheten:

 1. Pass på at Bluetooth-tilbehøret og iOS- eller iPadOS-enheten er nær hverandre.

 2. Slå Bluetooth-tilbehøret av og deretter på igjen.

 3. Pass på at Bluetooth-tilbehøret er på og fullt oppladet eller koblet til strøm. Hvis tilbehøret bruker batterier, kontrollerer du om de må byttes ut.

 4. Hvis du bruker en app sammen med Bluetooth-tilbehøret, går du til Innstillinger > Personvern > Bluetooth på iOS- eller iPadOS-enheten, og kontrollerer at Bluetooth er slått på for appen.

Hvis Bluetooth-tilbehøret fremdeles ikke kobler seg til

 • Hvis du tidligere har koblet Bluetooth-tilbehøret til iOS- eller iPadOS-enheten, må du fjerne sammenkoblingen, sette tilbehøret tilbake i søkbar modus og prøve å sammenkoble det igjen.

 • Hvis tilbehøret kobler seg til enkelte enheter, men ikke med iOS- eller iPadOS-enheten, fjerner du sammenkoblingen på de andre enhetene dine. Deretter prøver du å sammenkoble med iOS- eller iPadOS-enheten igjen.

 • Hvis du vil finne ut om tilbehøret er kompatibelt med iOS- eller iPadOS-enheten din, kan du kontakte produsenten av tilbehøret.

 • Hvis du fortsatt opplever noen av disse problemene, kontakter du Apple-kundestøtte:

  • Hvis du ikke får slått på Bluetooth eller innstillingen er nedtonet.

  • Hvis du ikke kan koble noe Bluetooth-tilbehør til enheten.

  • Tilbehørsprodusenten bekrefter at tilbehøret fungerer som det skal.

Finn ut mer

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: