Besvare eller foreta RTT- eller TTY-anrop på iPhone

Med iOS 10 og nyere, og en mobildatatilkobling, kan du utføre tekst i sanntid (RTT) eller teksttelefonanrop (TTY) på iPhone uten bruk av ekstra maskinvare. Du kan også finne avskrifter fra tidligere anrop.

Hva er RTT/TTY?

Med RTT (tekst i sanntid) kan du sende tekstmeldinger med en mottaker under et telefonanrop. RTT kan også brukes med en enhet for teksttelefonanrop (TTY).

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for abonnementer fra operatører i USA og Canada. Standardtakster for taleanrop gjelder for tekst i sanntid og teksttelefonanrop både ved bruk av programvare og maskinvare. Avhengig av hvilken operatør du har, kan du se RTT, TTY eller RTT/TTY.

Konfigurere tekst i sanntid / teksttelefonanrop

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > RTT/TTY.

 2. Slå på RTT-/teksttelefonprogramvare eller Teksttelefonmaskinvare.

  iPhone-skjerm med RTT/Teksttelefonanrop slått på
 3. Trykk på Teksttelefonformidling, og angi telefonnummeret for RTT-/TTY-formidlingsanrop.

 4. RTT/teksttelefon sender tegnene øyeblikkelig når du skriver dem inn. Hvis du ikke vil sende teksten mens du skriver, kan du slå av Send umiddelbart for å sende fullstendige meldinger når du er ferdig med å taste.

 5. Hvis du ønsker å besvare alle anrop som tekst i sanntid / teksttelefonanrop, slår du på Besvar alle som RTT/teksttelefon.*

 6. Hvis du ønsker å besvare eller foreta tekst i sanntid / teksttelefonanrop fra en ekstern enhet for tekst i sanntid / teksttelefonanrop i stedet for iPhone, slår du på Teksttelefonmaskinvare.

* Hvis du slår på Besvar alle som RTT/teksttelefon, vil du ikke lenger motta taleanrop.

Foreta eller motta RTT-/TTY-telefonanrop

 1. Åpne Telefon-appen.

 2. Velg kontakten, og trykk på telefonnummeret deres.

 3. Velg RTT/TTY eller RTT-/teksttelefonformidler.

  iPhone-skjerm som viser menyen for å velge RTT/Teksttelefonanrop eller RTT-/teksttelefonanrop via formidler
 4. Vent til anropet er koblet til, og velg RTT/TTY.

  iPhone-skjerm som viser RTT-anrop kobles til
 5. Skriv meldingen din.

  RTT-chatskjerm
 • Hvis ikke skriver du meldingen ferdig, og trykker på Send-knappenSend-symbolet for å sende.

 • Ønsker du å finne hurtigtaster? Mens du skriver, vises valg for ord og uttrykk du sannsynligvis vil skrive. Trykk på pilen til høyre for disse ordene for å finne snarveier, som SK for «Klar til å legge på» og GA for «Fortsett» (Go ahead).

Finne en avskrift fra et tidligere RTT/TTY-anrop

 1. Åpne Telefon-appen.

 2. Trykk på Nylige.

 3. Trykk på Mer info-knappenNo alt supplied for Image ved siden av samtalen du ønsker å se. RTT/TTY-anrop har et telefonsymboltelefon- og tastatursymbol for TTY ved siden av dem.

  Nyeste anrop-skjerm som viser anropshistorikk
 4. Trykk på Utgående anrop- eller Inngående anrop-historikken.

  iPhone-skjerm som viser anropshistorikken for en kontakt
 5. Du får se en avskrift av anropet.

  iPhone-skjerm som viser avskriften av anropet
Publiseringsdato: