Om Tilgjengelighetssnarvei for iPhone, iPad og iPod touch

Les om hvordan du legger til VoiceOver, berøringshjelpemiddel, Begrenset tilgang med mer i Kontrollsenter, slik at du får enkel tilgang til disse funksjonene, og hvordan du bruker trippelklikk for å få rask tilgang til ofte brukte tilgjengelighetsfunksjoner.

Bruk side- eller toppknappen

Hvis enheten ikke har en Hjem-knapp, har den enten en side- eller toppknapp.

  • Slik setter du opp tilgjengelighetssnarveier: Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei, og velg funksjonene du bruker mest.

  • Slik bruker du tilgjengelighetssnarveier: Trippelklikk på side- eller toppknappen.

  • Slik senker du dobbeltklikk- eller trippelklikk-hastigheten for side- eller toppknappen: Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Sideknapp (eller Toppknapp), og endre innstillingen.

Bruk Hjem-knappen

  • Slik setter du opp tilgjengelighetssnarveier: Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei, og velg funksjonene du bruker mest.

  • Slik bruker du tilgjengelighetssnarveier: Trippelklikk på Hjem-knappen.

  • Slik senker du dobbeltklikk- eller trippelklikk-hastigheten for Hjem-knappen: Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Hjem-knapp, og endre innstillingen.

Bruk Kontrollsenter

  • Slik tilpasser du Kontrollsenter: Gå til Innstillinger > Kontrollsenter og trykk på Legg til-knappen Legg til-symbol ved siden av tilgjengelighetsfunksjoner som Tilgjengelighetssnarveier, Lupe, Høreapparater og Begrenset tilgang.

  • Slik aktiverer du en tilgjengelighetsfunksjon fra Kontrollsenter: Åpne Kontrollsenter og trykk deretter på tilgjengelighetsfunksjonen.

Publiseringsdato: