Bruk mobildata på iPhone eller iPad

Finn ut hvor mye mobildata du bruker og hvordan du kan skru mobildata på eller av for alle apper eller enkeltstående apper.

Slå mobildata av eller på

For å slå mobildata av eller på går du til Innstillinger, og deretter trykker du på Mobildata. Hvis du bruker iPad, ser du kanskje Innstillinger > Mobildata.

En iPhone-skjerm som viser innstillingene for mobildata

Avhengig av hvilken operatør og hvilken enhet du har, kan ytterligere alternativer stå oppført under Alternativer for mobildata:

  • Aktiver LTE, 4G eller 3G: Du kan velge hvilken type nettverkstilkobling som skal brukes til tale og data. Finn ut mer about these options. Lær om dataalternativer med 5G på iPhone eller iPad.

  • Slå Samtaleroaming av eller på: Med CDMA-nettverk kan du slå av Samtaleroaming for å unngå kostnader når du bruker andre operatørers nettverk.

  • Slå Dataroaming av eller på: Når du reiser utenlands, kan du slå av dataroaming for å unngå roamingkostnader. Hvis du har et internasjonalt dataabonnement, må du kanskje ha Dataroaming slått på. Finn ut mer om internasjonale reiser med iPhone eller iPad.

Avhengig av hvilken operatør du har, kan dataroaming bli brukt hvis du reiser innenlands. Kontakt operatøren din for mer informasjon om hvilke regler som gjelder for dataroaming, eller andre innstillinger for mobildata. Du kan slå mobildata på eller av for å forhindre at apper og tjenester bruker mobilnettverket for å koble til internett. Når mobildata er på, bruker apper og tjenester mobiltilkoblingen din når Wi-Fi ikke er tilgjengelig. Som en følge av dette må du kanskje betale for å bruke enkelte funksjoner og tjenester med mobildata. Kontakt operatøren din for mer informasjon om mulige belastninger.

Se hvor mye data du bruker

For å se hvor mye mobildata du har brukt, går du til Innstillinger > Mobilnett eller Innstillinger > Mobildata. Hvis du bruker iPad, ser du kanskje Innstillinger > Mobildata i stedet.

En iPhone-skjerm som viser mobildatabruk
  • Rull ned for å finne ut hvilke apper som bruker mobildata. Hvis du ikke vil at en app skal bruke mobildata, kan du slå det av for den appen. Når mobildata er slått av, bruker apper bare Wi-Fi til data.

  • For å se mobildatabruken for individuelle systemtjenester går du til Innstillinger > Mobilnett eller Innstillinger > Mobildata. Deretter trykker du på Systemtjenester i listen under Mobildata. Mobildata kan ikke slås av eller på for individuelle systemtjenester.

  • Du kan se statistikk om databruk for en app i en valgt periode, eller du kan se statistikk om appdata for apper som bruker data når du bruker roaming. For å tilbakestille disse statistikkene går du til Innstillinger > Mobilnett eller Innstillinger > Mobildata, og deretter trykker du på Nullstill statistikk.

  • Når du bruker en iPhone med Dual SIM, kan du se hvor mye mobildata du har brukt med det valgte mobildatanummeret.

Ta kontakt med operatøren din for å få mest mulig nøyaktige opplysninger om mobildatabruk fra en nåværende periode.

Få hjelp

  • Finn ut hva du kan gjøre hvis du fortsatt ikke kan koble til et mobilnettverk.

  • Hvis du bruker en Exchange ActiveSync-konto, fortsetter den kanskje å bruke mobildata selv etter at du slår den av for Mail og Kalender. For å se mobildatabruken for Exchange ActiveSync-kontoen din går du til Innstillinger > Mobilnett > Systemtjenester.

  • Hvis Wi-Fi-hjelp er aktivert, bytter den automatisk til mobilnett når du har en dårlig Wi-Fi-forbindelse. Wi-Fi-hjelp er som standard slått på. Det kan føre til at du bruker mer mobildata, og avhengig av hvilket dataabonnement du har, kan det medføre ekstra kostnader. Du kan slå av Wi-Fi-hjelp i Innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om Wi-Fi-hjelp.

Publiseringsdato: