Om potensiell interferens for medisinsk utstyr

De fleste forbrukerenheter, inkludert bærbare datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner, produkter som skal bæres, og lydenheter, inneholder magneter, komponenter og sendere som genererer magnetiske felt som kan skape interferens for medisinsk utstyr. For eksempel kan implantater som pacemakere og hjertestartere inneholde sensorer som reagerer på nærkontakt med magneter og radioer.

De fleste produsenter av medisinsk utstyr anbefaler å holde potensielle kilder for interferens minst 15 cm fra det medisinske utstyret (eller 30 cm ved bruk av en trådløs lader). Rådfør deg med legen og produsenten av utstyret for å få spesifikke retningslinjer. Produsenter gir ofte anbefalinger om trygg bruk av enhetene sine i nærheten av trådløse eller magnetiske produkter for å forhindre mulige forstyrrelser.

Hvis du mistenker at en Apple-enhet skaper interferens med det medisinske utstyret ditt, må du slutte å bruke enheten og rådføre deg med legen og produsenten av det medisinske utstyret.

Du kan finne mer informasjon om sikkerhet i Viktig sikkerhetsinformasjon-delen av håndbøkene for Apple-enheter.

Publiseringsdato: