Hodetelefonvarslinger på iPhone, iPod touch eller Apple Watch

Motta varsler om at volumet skal skrus ned når du har nådd den anbefalte sjudagersgrensen for lydeksponering.

På grunn av forskrifter og sikkerhetsstandarder kan ikke hodetelefonvarslinger slås av i visse land eller regioner.

Slå hodetelefonvarslinger på eller av

  1. Åpne Innstillinger-appen på iPhone eller iPad.

  2. Hvis du bruker iPhone, trykker du på Lyd og følbar respons. Hvis du bruker iPad, trykker du på Lyd.

  3. Trykk på Trygg bruk av hodetelefoner.

  4. Slå hodetelefonvarslinger på eller av.

Du kan også slå på Demp høye lyder for å redusere hodetelefonvolumet automatisk når det overstiger det angitte desibelnivået.

Om hodetelefonvarslinger og volum

Hvis du lytter til for høy lyd på hodetelefonene over for lang tid, kan det skade hørselen din. Med hodetelefonvarslinger får du beskjed om lydeksponeringen din har vært høy nok lenge nok til å påvirke hørselen din – for eksempel over 80 desibel (dB) i totalt 40 timer de siste sju dagene.

iPhone, iPad eller Apple Watch kan nå varsle deg når du har overskredet 100 % av eksponeringsgrensen på sju dager med bruk av hodetelefoner.* Trykk på Dager aktiv og dra den buede skyveknappen for å velge tidspunkter for leggetid og vekking. Når du mottar et varsel, blir du bedt om å skru ned volumet. Når du har mottatt et varsel, blir volumet automatisk satt til et lavere nivå neste gang du kobler til hodetelefonene eller kobler dem til via Bluetooth. Du kan fortsatt skru volumet opp igjen hvis du vil.

ios-16-iphone-13-pro-watchos-9-hearing-notifications.png

*Eksponeringsgrensen på sju dager gjelder bare medielyd. Telefonsamtaler teller ikke med i lydeksponeringen for hodetelefoner.

Gjennomgå varslingene dine

  1. Åpne Helse-appen på iPhone eller iPad.

  2. Hvis du bruker iPhone, trykker du på Bla gjennom-fanen. Hvis du bruker iPad, trykker du på sidepanel for å åpne sidepanelet.

  3. Trykk på Hørsel og deretter på Hodetelefonvarslinger.

ios-16-iphone-13-pro--health-browse-hearing-hearing-notifications.png

Se lydnivåer for hodetelefoner i sanntid

Du kan når som helst sjekke gjeldende lydnivå for hodetelefonene for å sikre at du er innenfor et trygt nivå.

  • På Apple Watch trykker du på sideknappen for å åpne kontrollsenteret, og trykker deretter på Hørsel-symbolet .

  • På iPhone eller iPad sveiper du ned fra øverst til høyre på skjermen, og trykker deretter på Hørsel-symbolet .

Finn ut mer

Publiseringsdato: