Slik skanner du dokumenter på iPhone eller iPad

Du kan bruke Notater-appen til å skanne dokumenter og legge til signaturer på iPhone eller iPad.

Skann et dokument

 1. Åpne Notater og velg et notat eller opprett et nytt.

 2. Trykk på Kamera-knappenKamera-knappen og deretter på Skann dokumenterSkann dokumenter.

 3. Plasser dokumentet slik at det er synlig for kameraet.

 4. Hvis enheten er i Automatisk-modus, skannes dokumentet automatisk. Hvis du trenger å skanne manuelt, trykker du på utløserknappenutløserknappen eller en av volumknappene. Dra deretter hjørnene for å justere skanningen slik at den får plass på siden. Deretter trykker du på Behold skannet fil.

 5. Trykk på Lagre, eller legg til flere skanninger i dokumentet.

  ios-16-iphone-13-pro-notes-scan-document

Finn ut hvordan du bruker Kontinuitet-kamera for å skanne notater fra iPhone eller iPad til Mac.

Signer et dokument

 1. Åpne Notater, og trykk på dokumentet i notatet.

 2. Trykk på Del-knappenDel-knappen og deretter på Merkingtrykk på Merking.

 3. Trykk på Legg til-knappenLegg til-knappen. Deretter trykker du på SignaturSignatur og legger til en arkivert signatur eller oppretter en ny signatur. Deretter kan du justere størrelsen på signaturboksen og plassere den hvor du vil i dokumentet.

 4. Trykk på Ferdig.

  ios-16-iphone-13-pro-notes-markup-scanned-document

For å signere dokumentet manuelt følger du trinn 1–2, og deretter velger du et verktøy du vil bruke og signerer dokumentet med fingeren eller en Apple Pencil med en kompatibel iPad.

Gjør mer med Notater

Finn ut mer om Notater på iPhone eller iPad.

Publiseringsdato: