Om nøyaktigheten og ytelsen i kompassappen på Apple Watch

Les om nøyaktigheten og ytelsen i veipunkter, høydealarmer og kompassensoren i kompassappen på Apple Watch.

Mobil- og nødanropsveipunkter

Når mobilveipunkter er tilgjengelig, markerer de den nyeste eller nærmeste omtrentlige posisjonen der Apple Watch eller iPhone var koblet til operatørens mobilnettverk. Når veipunkter for nødanrop er tilgjengelig, markerer den nyeste eller nærmeste omtrentlige posisjonen der Apple Watch eller iPhone registrerte at en operatør er tilgjengelig for nødanrop. Omgivelser og andre faktorer kan påvirke samtaletilkoblingen eller veipunkttilgjengeligheten. Når Apple Watch ikke er koblet til den sammenkoblede telefonen, kan anropstilkobling eller veipunkttilgjengelighet bli påvirket. Avhengig av slike forhold kan det være problemer med tilkoblingen i nærheten av disse veipunktene.

Mobilveipunkter krever en iPhone med iOS 17 og en Apple Watch SE eller Apple Watch Series 6 eller nyere med watchOS 10.

Veipunkter for nødanrop er kun tilgjengelig i USA, Canada og Australia.

Høydevarsler

Høydevarsler i kompassappen er beregnet på bruk når du er på bakken. Høydevarsler skal ikke brukes til helsemessige eller medisinske formål.

Magneter og kompassensornøyaktighet

Hvis det er magneter i nærheten, kan disse påvirke nøyaktigheten av alle kompassensorer. Apples Leather Link-, Leather Loop-, Milanese Loop- og tidligere Sport Loop-klokkeremmer bruker magneter eller magnetisk materiale som kan forstyrre Apple Watch-kompasset. Kompasset påvirkes ikke av Sport Loop-remmer fra september 2019 eller senere, og heller ikke av noen utgaver av Sport Band overhodet.

Magneter i alle Apple Watch-modeller kan også påvirke nøyaktigheten til et eksternt kompass. Hvis du bruker et annet kompass under aktiviteter som dykking, fotturer eller navigering, må du holde det atskilt fra Apple Watch når du leser det eksterne kompasset.

Finn ut mer

Les mer om kompassappen på Apple Watch.

Publiseringsdato: