Hvis Siri ikke fungerer på iPhone

Sjekk noen av innstillingene på iPhonen din for å bekrefte at Siri er konfigurert til å lytte etter stemmen din og svare på forespørslene dine.

Slå på «Siri» eller «Hei, Siri»

 1. Gå til Innstillinger.

 2. Trykk på Siri og søk.

 3. Her sjekker du at følgende innstillinger er slått på:

  • Lytt etter «Siri» eller «Hei, Siri»

  • Tillat Siri på låst skjerm

No alt supplied for Image

Hvis du ikke ser Siri og søk i innstillingene, starter du iPhonen på nytt. Hvis Siri og søk ikke vises etter omstarten, kontrollerer du VPN-innstillingene dine. Noen VPN-profiler tillater kanskje ikke bruk av Siri.

Konfigurer Siri til å gjenkjenne stemmen din

 1. Gå til Innstillinger.

 2. Trykk på Siri og søk.

  No alt supplied for Image
 3. Slå av Lytt etter «Siri» eller «Hei, Siri», og slå deretter funksjonen på igjen.

 4. Når konfigureringsskjermen for «Siri» eller «Hei, Siri» vises, trykker du på Konfigurer.

 5. Si hver kommando du ser på skjermen.

 6. Trykk på Ferdig.

No alt supplied for Image

Hvis du ikke kan høre Siri

 1. Gå til Innstillinger.

 2. Trykk på Siri og søk.

 3. Trykk på Siri-svar.

 4. Trykk på Foretrekk oppleste svar for å høre Siri lese opp svarene, selv når lydløsmodus er slått på.

No alt supplied for Image

Du kan også endre volumet og hastigheten til Siri.

Få mer hjelp med Siri

Tilgjengeligheten av Siri, funksjoner og kommandoer varierer etter språk, land og region. Les om hvilke Siri-funksjoner du kan bruke der du befinner deg.

Publiseringsdato: