Om sikkerhetsinnholdet i iTunes 9.2.1

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iTunes 9.2.1.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelige. Du finner mer informasjon om Apple-produktsikkerhet på nettstedet for Apple-produktsikkerhet.

Hvis du vil ha mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple-produktsikkerhet, kan du lese «Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple-produktsikkerhet

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning for ytterligere informasjon om svakhetene.

Hvis du vil ha mer informasjon om andre sikkerhetsoppdateringer, går du til «Sikkerhetsoppdateringer fra Apple».

iTunes 9.2.1

  • iTunes

    CVE-ID: CVE-2010-1777

    Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

    Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller kjøring av vilkårlig kode

    Beskrivelse: Det er en bufferoverflyt i håndteringen av nettadresser med «itpc:». Åpning av en skadelig RTSP-URL kan føre til uventet avslutning av et program eller kjøring av vilkårlig kode. Dette problemet løses ved forbedret grensekontroll. Takk til Clint Ruoho hos Laconic Security, som rapporterte dette problemet.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke er produsert av Apple, oppgis kun for informasjonsformål og utgjør ikke noen godkjenning eller anbefaling fra Apple. Du kan kontakte leverandøren for å få mer informasjon.

Publiseringsdato: