GarageBand for Mac (v10.0): Justering av vertikal avstand for notesystem i Noteredigerer

Finn ut hvordan du endrer den vertikale avstanden hvis notene i en passasje overskrider den vertikale høyden til notesystemet i Noteredigerer.

Eksempel:

eksempel

Du kan gripe bunnen av notesystem-området og endre størrelsen på det.

endre størrelse

Dra i notesystemet for å justere den vertikale avstanden.

juster
Publiseringsdato: