Om sikkerhetsinnholdet i iCloud for Windows 10.8

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iCloud for Windows 10.8.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter med CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

iCloud for Windows 10.8

Utgitt 30. oktober 2019

Graphics Driver

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Et program kan utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8784: Vasiliy Vasilyev og Ilya Finogeev fra Webinar, LLC

libxslt

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Flere problemer i libxslt

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2019-8750: funnet av OSS-Fuzz

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til universell skripting mellom nettsteder

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2019-8813: en anonym forsker

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8710: funnet av OSS-Fuzz

CVE-2019-8766: funnet av OSS-Fuzz

CVE-2019-8782: Cheolung Lee fra LINE+ Security Team

CVE-2019-8783: Cheolung Lee fra LINE+ Graylab Security Team

CVE-2019-8811: Soyeon Park fra SSLab ved Georgia Tech

CVE-2019-8814: Cheolung Lee fra LINE+ Security Team

CVE-2019-8816: Soyeon Park fra SSLab ved Georgia Tech

CVE-2019-8819: Cheolung Lee fra LINE+ Security Team

CVE-2019-8820: Samuel Groß fra Google Project Zero

CVE-2019-8821: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

CVE-2019-8822: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

CVE-2019-8823: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

WebKit Process Model

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8815: Apple

Ytterligere anerkjennelser

CFNetwork

Vi vil gjerne takke Lily Chen fra Google for hjelpen.

WebKit

Vi vil gjerne takke Dlive fra Tencent's Xuanwu Lab, MinJeong Kim fra Information Security Lab, Chungnam National University, JaeCheol Ryou fra Information Security Lab, Chungnam National University i Sør-Korea og Zhiyi Zhang fra Codesafe Team ved Legendsec i Qi'anxin Group for hjelpen.

Oppføring oppdatert 31. august 2020

WebKit

Vi vil gjerne takke Dlive fra Tencent's Xuanwu Lab, MinJeong Kim fra Information Security Lab, Chungnam National University, JaeCheol Ryou fra Information Security Lab, Chungnam National University i Sør-Korea og Zhiyi Zhang fra Codesafe Team ved Legendsec i Qi'anxin Group for hjelpen.

Oppføring lagt til 31. august 2020, oppdatert 11. september 2020

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: