Om sikkerhetsinnholdet i Mac OS X v10.6.6

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Mac OS X v10.6.6, som kan lastes ned og installeres via Programvareoppdatering-valgene eller fra Apple-nedlastinger.

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Mac OS X v10.6.6, som kan lastes ned og installeres via valgene i Programvareoppdatering eller fra Apple-nedlastinger.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelige. Du finner mer informasjon om Apple-produktsikkerhet på nettstedet for Apple-produktsikkerhet.

Hvis du vil ha mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple-produktsikkerhet, kan du lese «Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple-produktsikkerhet

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning for ytterligere informasjon om svakhetene.

Hvis du vil ha mer informasjon om andre sikkerhetsoppdateringer, går du til «Sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Mac OS X v10.6.6

  • PackageKit

    CVE-ID: CVE-2010-4013

    Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6 til og med v10.6.5, Mac OS X Server v10.6 til og med v10.6.5

    Virkning: En «man-in-the-middle»-angriper kan være i stand til å forårsake at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode utføres

    Beskrivelse: Det er formatstrengproblem i PackageKits håndtering av distribusjonsskript. En «man-in-the-middle»-angriper kan være i stand til å forårsake at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode utføres når Programvareoppdatering ser etter nye oppdateringer. Problemet løses ved forbedret validering av distribusjonsskript. Problemet gjelder ikke for systemer som er eldre enn Mac OS X v10.6. Takk til Aaron Sigel fra vtty.com for rapportering av dette problemet.

Publiseringsdato: