Om kjøpsdatoen eller utløpsdatoen for AppleCare-avtalen din

Hvis du ønsker å oppdatere informasjonen vi har om deg med hensyn til kjøpet ditt eller avtalen din, er vi her for å hjelpe.

Les mer om informasjonen som er gitt

Ved å forstå begrensningene i Apples system for servicedekning («Systemet») kan du unngå problemer. Informasjonen i Systemet er utarbeidet for å hjelpe kunder med å avgjøre om service på produktene deres er dekket av Apples begrensede garanti eller en utvidet servicekontrakt fra Apple, for eksempel AppleCare Protection Plan eller AppleCare+.

For kunder som har produkter som er beskyttet av forbrukerlovgivning eller -forskrifter i landet, regionen eller staten produktet ble kjøpt i, omfatter ikke servicedekningen som er beskrevet i Systemet nødvendigvis alle rettigheter og botemidler som dekkes i de aktuelle forbrukerlovene eller -forskriftene. Dette kan inkludere rettigheten kunder i California og andre jurisdiksjoner har til å forlenge garantiperioden med det antallet dager som produktet har vært til reparasjon under garantien. For å kunne beregne antall dager som garantiperioden er forlenget med, kan Apple kreve at kunden sender inn den originale kjøpskvitteringen for produktet og dokumentasjon av reparasjonsservice. Merk også at informasjonen i systemet ikke gjenspeiler eventuelle andre programmer som kan utvide dekningen til Apple, som de som er beskrevet på siden Programmer for utskiftning og utvidet reparasjonsdekning

Informasjonen om servicedekning som er beskrevet i Systemet, er basert på informasjonen om kjøpsdato som er tilgjengelig for Apple. Avhengig av når eller om du registrerte produktet, eller om du kjøpte det fra en Apple-autorisert forhandler eller Apple Store, kan den estimerte kjøpsdatoen være feil. Hvis du mener at informasjonen er feil, må du oppdatere informasjonen ved å kontakte Apple med den aktuelle koblingen på denne siden. Det er ikke sikkert at nylig innsendt informasjon og garantidekning for reparasjonsservice ligger i Systemet. Kunder kan ikke bruke Systemet til formål som er ulovlige eller forbudt, eller til å oppfordre til utførelse av ulovlige aktiviteter eller andre aktiviteter som krenker rettighetene til Apple eller andre.

Forbrukerlovgivning

Apples ett års begrensede garanti#, AppleCare Protection Plan og AppleCare+-fordeler kommer i tillegg til rettighetene som er angitt i forbrukerlovgivningen. For mer informasjon kan du klikke her.

Hvis du mener at du har et gyldig krav i henhold til forbrukerlovgivningen som gjelder for deg, ber vi deg om å kontakte oss.

Oppbevar kvitteringen for kjøpet og garantibeviset på et trygt sted

Oppbevar kjøpskvitteringen for produktet og dekningsbeviset for AppleCare (hvis du har dette) på et trygt sted. Du kan bli bedt om å vise en kopi av disse hvis det blir spørsmål om produktets kvalifikasjon for dekning under garantien eller AppleCare-servicekontrakten. Når du ber om service, kan Apple be om at du sender inn den originale kjøpskvitteringen for produktet for å verifisere at det kvalifiserer for garantiservice, selv om du allerede har registrert produktet. Garantien er lik uansett om du registrerer deg eller ikke.

Les mer om oppdatering av Apples registrerte informasjon

Hvis utløpsdatoen for dekningen din er feil

Hvis den anslåtte utløpsdatoen for teknisk kundestøtte via telefon, begrenset garanti eller AppleCare-avtale for serienummeret ditt er feil, må du kontakte oss. Du må sende den originale kjøpskvitteringen for produktet til Apple, slik at vi kan oppdatere kjøpsdatoen. En kjøpskvittering med kvitteringsnummer, produktbeskrivelse, original kjøpsdato, pris og detaljer om forhandleren utgjør et gyldig kjøpsbevis.

Hvis du må oppdatere kjøpsdatoen, sender du kjøpsbeviset til Apple

Hvis AppleCare-avtalen mangler

Hvis du har kjøpt en AppleCare-avtale, som AppleCare Protection Plan, og den ikke vises i dine resultater, må du kanskje registrere AppleCare-avtalen.

Registrer AppleCare-avtalen

Les mer om Apples dekning for produktet ditt

Ikke alle AppleCare-abonnementer er tilgjengelige i alle land eller regioner.

Les mer om servicealternativene

Apple tilbyr forskjellige servicealternativer, inkludert innleverings-, innsendings- og gjør-det-selv-deleservice. Hvilke servicealternativer som er tilgjengelige, avhenger av produktet og hvilket land eller hvilken region du ber om service i.

1. I Tyrkia er enheten din dekket av Apples begrensede garanti i to år.

Publiseringsdato: