Tastatursnarveier for Mac

Ved å trykke på bestemte tastaturkombinasjoner kan du gjøre ting som normalt krever bruk av mus, styreflate eller andre inndataenheter.

Bruk tastatursnarveier

For å bruke en tastatursnarvei trykker du på og holder nede én eller flere spesialtaster og trykker så på den siste tasten i snarveien. Hvis du for eksempel skal bruke Kommando-C (kopier), trykker du på og holder nede Kommando-tasten og deretter C-tasten, og så slipper du begge tastene. Mac-menyer og -tastaturer bruker ofte symboler for enkelte taster, inkludert spesialtaster:

 • Kommando (eller Cmd) ⌘

 • Skift ⇧

 • Tilvalg (eller Alt) ⌥

 • Kontroll (eller Ctrl) ⌃

 • Caps Lock ⇪

 • Fn

På tastaturer som er laget for Windows-PC-er, bruker du Alt-tasten i stedet for Tilvalg- og Ctrl-tasten eller Windows-logotasten i stedet for Kommando.

Enkelte taster på enkelte Apple-tastaturer har spesialsymboler og -funksjoner, for eksempel for skjermlysstyrke , tastaurlysstyrke og mer. Hvis disse funksjonene ikke er tilgjengelig på tastaturet ditt, kan du kanskje gjenskape noen av dem ved å opprette dine egne tastatursnarveier. Hvis du vil bruke disse tastene som F1, F2, F3 eller en annen standard funksjonstast, kombinerer du dem med Fn-tasten.

Klippe ut, kopiere, lime inn og andre vanlige snarveier

 • Kommando-X: Klipp ut det markerte objektet og kopier det til utklippstavlen.

 • Kommando-C: Kopier det markerte objektet til utklippstavlen. Dette fungerer også for filer i Finder.

 • Kommando-V: Lim inn innholdet på utklippstavlen i gjeldende dokument eller program. Dette fungerer også for filer i Finder.

 • Kommando-Z: Angre forrige kommando. Du kan deretter trykke på Skift-Kommando-Z for Utfør likevel, for å gjøre om Angre-kommandoen. I noen programmer kan du angre og gjøre om flere kommandoer.

 • Kommando-A: Marker alle objekter.

 • Kommando-F: Finn objekter i et dokument eller åpne et Finn-vindu.

 • Kommando-G: Finn neste: Finn neste forekomst av objektet som ble funnet tidligere. Hvis du vil finne forrige forekomst, trykker du på Skift-Kommando-G.

 • Kommando-H: Skjul vinduene i det aktive programmet. Hvis du vil vise det aktive programmet, men skjule alle andre programmer, trykker du på Tilvalg-Kommando-H.

 • Kommando-M: Minimer det aktive vinduet til Dock. Hvis du vil minimere alle vinduene i det aktive programmet, trykker du på Tilvalg-Kommando-M.

 • Kommando-O: Åpne det markerte objektet eller åpne en dialogrute for å velge en fil som skal åpnes.

 • Kommando-P: Skriv ut gjeldende dokument.

 • Kommando-S: Lagre gjeldende dokument.

 • Kommando-T: Åpne en ny fane.

 • Kommando-W: Lukk det aktive vinduet. Hvis du vil lukke alle vinduene i programmet, trykker du på Tilvalg-Kommando-W.

 • Tilvalg-Kommando-Esc: Tvungen avslutning av et program.

 • Kommando-Mellomrom: Vis eller skjul søkefeltet for Spotlight. Hvis du skal utføre et Spotlight-søk fra et Finder-vindu, trykker du på Kommando–Tilvalg–Mellomromstast. (Hvis du bruker flere inndatakilder Les om hvordan du endrer tastatursnarveier som er i konflikt med hverandre.)

 • Kontroll–Kommando–Mellomrom: Vis Tegnvisning, der du kan velge emoji og andre symboler.

 • Kontroll-Kommando-F: Bruk programmet i fullskjerm, der det er støtte for dette.

 • Mellomrom: Bruk Hurtigvisning for å forhåndsvise det markerte objektet.

 • Kommando-Tabulator: Bytt til neste nylig brukte program blant programmene som er åpne.

 • Kommando-Gravistegn (`): Bytt mellom vinduene i programmet du bruker. (Tegnet på den andre tasten varierer fra tastatur til tastatur. Det er vanligvis tasten over Tab-tasten og til venstre for tallet 1.)

 • Skift-Kommando-5: I macOS Mojave eller nyere kan du ta et skjermbilde eller gjøre et skjermopptak. Eller du kan bruke Skift-Kommando-3 eller Skift-Kommando-4 til å ta skjermbilder. Finn ut mer om skjermbilder.

 • Skift-Kommando-N: Opprett en ny mappe i Finder.

 • Kommando-Komma (,): Åpne valg for det aktive programmet.

Snarveier for dvale, avlogging og avslåing

Du må kanskje trykke på og holde nede noen av disse snarveiene litt lenger enn andre snarveier. På denne måten slipper du å trykke på dem ved et uhell.

 • Av/på-knapp: Trykk for å slå på Macen eller vekke den fra dvale. Trykk og hold inne i 1,5 sekunder for å sette Macen i dvalemodus.* Fortsett å holde inne for å tvinge Macen til å slå seg av.

 • Tilvalg–Kommando–Av/på-knapp* eller Tilvalg–Kommando–Mat ut medium : Sett Macen i dvalemodus.

 • Kontroll–Skift–Av/på-knapp* eller Kontroll–Skift–Mat ut medium : Sett skjermene i dvalemodus.

 • Kontroll-Av/på-knapp* eller Kontroll-Mat ut medium : Vis en dialogboks med valg om å omstarte, sette i dvalemodus eller slå av.

 • Kontroll-Kommando-Av/på-knapp:* Tving Macen til å omstarte, uten spørsmål om å lagre åpne dokumenter eller dokumenter som ikke er lagret.

 • Kontroll–Kommando–Mat ut medium : Avslutt alle programmer, og omstart deretter Macen. Hvis det er åpne dokumenter med endringer som ikke er lagret, blir du spurt om du vil lagre dem.

 • Kontroll-Tilvalg-Kommando-Av/på-knapp* eller Kontroll-Tilvalg-Kommando-Mat ut medium: Avslutt alle programmer, og slå deretter av Macen. Hvis det er åpne dokumenter med endringer som ikke er lagret, blir du spurt om du vil lagre dem.

 • Kontroll-Kommando-Q: Lås skjermen øyeblikkelig.

 • Skift-Kommando-Q: Logg av macOS-brukerkontoen. Du blir bedt om å bekrefte. Hvis du vil logge av uten å bekrefte, trykker du på Tilvalg-Skift-Kommando-Q.

* Gjelder ikke for Touch ID-sensoren.

Finder og systemsnarveier

 • Kommando-D: Dupliser de markerte filene.

 • Kommando-E: Mat ut markert disk eller volum.

 • Kommando-F: Start et Spotlight-søk i Finder-vinduet.

 • Kommando-I: Vis Vis info-vinduet for en markert fil.

 • Kommando-R: (1) Når et alias er markert i Finder: Vis originalfilen for det valgte aliaset. (2) I noen programmer, for eksempel Kalender og Safari, må du oppdatere eller laste inn siden på nytt. (3) I Programvareoppdatering, kan du se etter programvareoppdateringer igjen.

 • Skift-Kommando-C: Åpne Datamaskin-vinduet.

 • Skift-Kommando-D: Åpne skrivebordsmappen.

 • Skift-Kommando-F: Åpne Nylige-vinduet, der du kan se alle filene du har sett på eller endret nylig.

 • Skift-Kommando-G: Åpne et Gå til mappe-vindu.

 • Skift-Kommando-H: Åpne Hjem-mappen for gjeldende macOS-brukerkonto.

 • Skift-Kommando-I: Åpne iCloud Drive.

 • Skift-Kommando-K: Åpne Nettverk-vinduet.

 • Tilvalg-Kommando-L: Åpne Nedlastinger-mappen.

 • Skift-Kommando-N: Opprett en ny mappe.

 • Skift-Kommando-O: Åpne Dokumenter-mappen.

 • Skift-Kommando-P: Vis eller skjul forhåndsvisningsfanen i Finder-vinduene.

 • Skift-Kommando-R: Åpne AirDrop-vinduet.

 • Skift-Kommando-T: Vis eller skjul fanelinjen i Finder-vinduer.

 • Kontroll-Skift-Kommando-T: Legg til markert Finder-objekt i Dock (OS X Mavericks eller nyere).

 • Skift-Kommando-U: Åpne Verktøy-mappen.

 • Tilvalg-Kommando-D: Vis eller skjul Dock.

 • Kontroll-Kommando-T: Legg til det markerte objektet i sidepanelet (OS X Mavericks eller nyere).

 • Tilvalg-Kommando-P: Vis eller skjul banelinjen i Finder-vinduer.

 • Tilvalg-Kommando-S: Vis eller skjul sidepanelet i Finder-vinduer.

 • Kommando–Skråstrek (/): Vis eller skjul statuslinjen i Finder-vinduer.

 • Kommando-J: Vis visningsvalg.

 • Kommando-K: Åpne Koble til server-vinduet.

 • Kontroll-Kommando-A: Lag et alias av det valgte elementet.

 • Kommando-N: Åpne et nytt Finder-vindu.

 • Tilvalg-Kommando-N: Opprett en ny smart mappe.

 • Kommando-T: Vis eller skjul fanelinjen når én enkelt fane er åpen i gjeldende Finder-vindu.

 • Tilvalg-Kommando-T: Vis eller skjul verktøylinjen når én enkelt fane er åpen i gjeldende Finder-vindu.

 • Tilvalg-Kommando-V: Flytt filene på utklippstavlen fra den opprinnelige plasseringen til gjeldende plassering.

 • Kommando-Y: Bruk Hurtigvisning til å forhåndsvise de markerte filene.

 • Tilvalg-Kommando-Y: Vis en Hurtigvisning-lysbildeserie av de markerte filene.

 • Kommando-1: Vis objektene i Finder-vinduet som symboler.

 • Kommando-2: Vis objektene i Finder-vinduet som en liste.

 • Kommando-3: Vis objektene i Finder-vinduet i kolonner.

 • Kommando-4: Vis objektene i Finder-vinduet i et galleri.

 • Kommando–Venstre klammeparentes ([): Gå til forrige mappe.

 • Kommando–Høyre klammeparentes (]): Gå til neste mappe.

 • Kommando–Pil opp: Åpne mappen som inneholder gjeldende mappe.

 • Kommando–Kontroll–pil opp: Åpne mappen som inneholder gjeldende mappe, i et nytt vindu.

 • Kommando–Pil ned: Åpne det markerte objektet.

 • Pil høyre: Åpne den markerte mappen. Dette fungerer bare i listevisning.

 • Pil venstre: Lukk den markerte mappen. Dette fungerer bare i listevisning.

 • Kommando-Slettetast: Flytt det markerte objektet til papirkurven.

 • Skift-Kommando-Slettetast: Tøm papirkurven.

 • Tilvalg-Skift-Kommando-Slettetast: Tøm papirkurven uten bekreftelse.

 • Kommando–Lysstyrke ned: Slå videospeiling på eller av når Macen er koblet til mer enn én skjerm.

 • Tilvalg–Lysstyrke opp: Åpne Skjerm-valgene. Dette fungerer med begge lysstyrketastene.

 • Kontroll–Lysstyrke opp eller Kontroll–Lysstyrke ned: Endre lysstyrken på en ekstern skjerm, hvis skjermen støtter dette.

 • Tilvalg–Skift–Lysstyrke opp eller Tilvalg–Skift–Lysstyrke ned: Juster skjermens lysstyrke med mindre forskjeller. Legg til Kontroll-tasten i denne snarveien for å foreta justeringen på en ekstern skjerm, hvis skjermen støtter dette.

 • Tilvalg–Mission Control: Åpne Mission Control-valgene.

 • Kommando–Mission Control: Vis skrivebordet.

 • Kontroll–Pil ned: Vis alle vinduene til det aktive programmet.

 • Tilvalg–Volum opp: Åpne Lyd-valgene. Dette fungerer med alle volumtastene.

 • Tilvalg–Skift–Volum opp eller Tilvalg–Skift–Volum ned: Juster lydvolumet med mindre forskjeller.

 • Tilvalg–Tastaturets lysstyrke opp: Åpne Tastatur-valgene. Dette fungerer med begge tastene for tastaturets lysstyrke.

 • Tilvalg–Skift–Tastaturets lysstyrke opp eller Tilvalg–Skift–Tastaturets lysstyrke ned: Juster tastaturets lysstyrke med mindre forskjeller.

 • Tilvalg-tast ved dobbelklikking: Åpne objektet i et separat vindu, og lukk deretter det opprinnelige vinduet.

 • Kommando-tast ved dobbelklikking: Åpne en mappe i en separat fane eller et separat vindu.

 • Kommando-tast når du drar til en annet volum: Flytt objektet du drar til det andre volumet i stedet for å kopiere det.

 • Tilvalg-tast når du drar: Kopier objektet du drar. Pekeren endres mens du drar objektet.

 • Tilvalg-Kommando mens du drar: Lag et alias for elementet du drar. Pekeren endres mens du drar objektet.

 • Tilvalg-klikk på en visningstrekant: Åpne alle mappene i den valgte mappen. Dette fungerer bare i listevisning.

 • Kommando-klikk på en tittel for et vindu: Se mappene som inneholder gjeldende mappe.

 • Les om hvordan du bruker Kommando eller Skift til å markere flere objekter i Finder.

 • Klikk på Gå-menyen i Finder-menylinjen for å se snarveier for å åpne mange ofte brukte mapper, som for eksempel Programmer, Dokumenter, Nedlastinger, Verktøy og iCloud Drive.

Dokumentsnarveier

Oppførselen til disse snarveiene kan variere avhengig av hvilken app du bruker.

 • Kommando-B: Gjør den markerte teksten halvfet, eller slå halvfet på eller av.

 • Kommando-I: Kursiver den markerte teksten, eller slå kursivering på eller av.

 • Kommando-K: Legg til en nettkobling.

 • Kommando-U: Understrek den markerte teksten, eller slå understreking på eller av.

 • Kommando-T: Vis eller skjul Fonter-vinduet.

 • Kommando-D: Marker Skrivebord-mappen fra en Åpne- eller Lagre-dialogrute.

 • Kontroll-Kommando-D: Vis eller skjul definisjonen av det markerte ordet.

 • Skift-Kommando-Kolon (:): Vis Stavekontroll og grammatikk-vinduet.

 • Kommando-Semikolon (;): Finn ord i uttrykket som er stavet feil.

 • Tilvalg-Slettetast: Slett ordet til venstre for innsettingspunktet.

 • Kontroll-H: Slett tegnet til venstre for innsettingspunktet. Eller bruk slettetasten.

 • Kontroll-D: Slett tegnet til høyre for innsettingspunktet. Eller bruk Fn-Slettetast.

 • Fn-Slettetast: Slett framover på tastaturer som ikke har en Slett framover-tast. Eller bruk Kontroll-D.

 • Kontroll-K: Slett teksten mellom innsettingspunktet og slutten på linjen eller avsnittet.

 • Fn–Pil opp: Side opp: Rull opp én side.

 • Fn–Pil ned: Side ned: Rull ned én side.

 • Fn–Pil venstre: Hjem: Gå til begynnelsen av et dokument.

 • Fn–Pil høyre: Slutt: Gå til slutten av et dokument.

 • Kommando–Pil opp: Flytt innsettingspunktet til begynnelsen av dokumentet.

 • Kommando–Pil ned: Flytt innsettingspunktet til sluttende av dokumentet.

 • Kommando–Pil venstre: Flytt innsettingspunktet til begynnelsen av gjeldende linje.

 • Kommando–Pil høyre: Flytt innsettingspunktet til slutten av gjeldende linje.

 • Tilvalg–Pil venstre: Flytt innsettingspunktet til begynnelsen av forrige ord.

 • Tilvalg–Pil høyre: Flytt innsettingspunktet til slutten av neste ord.

 • Skift–Kommando–Pil opp: Marker teksten mellom innsettingspunktet og begynnelsen av dokumentet.

 • Skift–Kommando–Pil ned: Marker teksten mellom innsettingspunktet og slutten av dokumentet.

 • Skift–Kommando–Pil venstre: Marker teksten mellom innsettingspunktet og begynnelsen på gjeldende linje.

 • Skift–Kommando–Pil høyre: Marker teksten mellom innsettingspunktet og slutten på gjeldende linje.

 • Skift–Pil opp: Utvid tekstmarkeringen til nærmeste tegn på den samme horisontale plasseringen på linjen over.

 • Skift–Pil ned: Utvid tekstmarkeringen til nærmeste tegn på den samme horisontale plasseringen på linjen under.

 • Skift–Pil venstre: Utvid tekstmarkeringen ett tegn mot venstre.

 • Skift–Pil høyre: Utvid tekstmarkeringen ett tegn mot høyre.

 • Tilvalg–Skift–Pil opp: Utvid tekstmarkeringen til begynnelsen av gjeldende avsnitt, så til begynnelsen av neste avsnitt hvis kombinasjonen trykkes på nytt.

 • Tilvalg–Skift–Pil ned: Utvid tekstmarkeringen til slutten av gjeldende avsnitt, så til slutten av neste avsnitt hvis kombinasjonen trykkes på nytt.

 • Tilvalg–Skift–Pil venstre: Utvid tekstmarkeringen til begynnelsen av gjeldende ord, så til begynnelsen av neste ord hvis kombinasjonen trykkes på nytt.

 • Tilvalg–Skift–Pil høyre: Utvid tekstmarkeringen til slutten av gjeldende ord, så til slutten av neste ord hvis kombinasjonen trykkes på nytt.

 • Kontroll-A: Flytt til begynnelsen av linjen eller avsnittet.

 • Kontroll-E: Flytt til slutten av linjen eller avsnittet.

 • Kontroll-F: Flytt ett tegn fram.

 • Kontroll-B: Flytt ett tegn tilbake.

 • Kontroll-L: Midtstill markøren eller merket område i det synlige området.

 • Kontroll-P: Flytt én linje opp.

 • Kontroll-N: Flytt én linje ned.

 • Kontroll-O: Sett inn en ny linje etter innsettingspunktet.

 • Kontroll-T: Bytt tegnet bak innsettingspunktet med tegnet foran innsettingspunktet.

 • Kommando–Venstre sløyfeparentes ({): Venstrejuster.

 • Kommando–Høyre sløyfeparentes (}): Høyrejuster.

 • Skift–Kommando–Stolpe (|): Sentrer.

 • Tilvalg-Kommando-F: Gå til søkefeltet.

 • Tilvalg-Kommando-T: Vis eller skjul en verktøylinje i programmet.

 • Tilvalg-Kommando-C: Kopier stil: Kopier formateringsinnstillingene for det markerte objektet til utklippstavlen.

 • Tilvalg-Kommando-V: Lim inn stil: Bruk den kopierte stilen på det markerte objektet.

 • Tilvalg-Skift-Kommando-V: Lim inn med gjeldende stil: Bruk stilen fra det omkringliggende innholdet på objektet som limes inn i det innholdet.

 • Tilvalg-Kommando-I: Vis eller skjul Inspektør-vinduet.

 • Skift-Kommando-P: Utskriftsformat: Vis et vindu for valg av dokumentinnstillinger.

 • Skift-Kommando-S: Vis Arkiver som-dialogruten, eller dupliser gjeldende dokument.

 • Skift–Kommando–Minustegn (-): Reduser størrelsen på det markerte objektet.

 • Skift–Kommando–Plusstegn (+): Øk størrelsen på det markerte objektet. Kommando–Likhetstegn (=) utfører samme funksjon.

 • Skift–Kommando–Spørsmålstegn (?): Åpne Hjelp-menyen.

Tilgjengelighetssnarveier

For å bruke disse synssnarveiene velger du først Apple-menyen  > Systeminnstillinger (eller Systemvalg) og klikker på Tastatur. Klikk på Tastatursnarveier, velg Tilgjengelighet til venstre og velg deretter «Inverter farger» og «Kontrast» til høyre.

 • Kontroll-Alternativ-Kommando-8: Inverter farger.

 • Kontroll-Tilvalg-Kommando-Komma (,) og Kontroll-Tilvalg-Kommando-Punktum (.): Reduser og øk kontrasten.

Bruk disse snarveiene for å endre tastaturfokus. For å bruke noen disse snarveiene velger du først Apple-menyen  > Systeminnstillinger (eller Systemvalg) og klikker på Tastatur. Klikk på Tastatursnarveier, velg Tastatur til venstre, og velg deretter snarveisinnstillingen til høyre.

 • Kontroll-F2 eller Fn-Kontroll-F2: Flytt fokus til menylinjen. Deretter kan du bruke piltastene til å navigere i menyen, trykke på Retur for å åpne en valgt meny eller et valgt menyelement, eller skrive inn elementnavnet for å gå direkte til det aktuelle elementet i den valgte menyen.

 • Kontroll-F3 eller Fn-Kontroll-F3: Flytt fokus til Dock.

 • Kontroll-F4 eller Fn-Kontroll-F4: Flytt fokus til det aktive vinduet eller det neste vinduet.

 • Kontroll-F5 eller Fn-Kontroll-F5: Flytt fokus til vindusverktøylinjen.

 • Kontroll-F6 eller Fn-Kontroll-F6: Flytt fokus til det flytende vinduet.

 • Kontroll-Skift-F6: Flytt fokus til forrige panel.

 • Kontroll-F7 eller Fn-Kontroll-F7: Endre måten tabulator flytter fokuset på – mellom navigasjon i alle kontrollene på skjermen og kun tekstbokser og lister.

 • Kontroll-F8 eller Fn-Kontroll-F8: Flytt fokus til statusmenyen i menylinjen

 • Kommando-Grav aksent (`): Aktiver neste åpne vindu i det øverste programmet.

 • Shift-Kommando-Grav aksent (`): Aktiver det forrige åpne vinduet i det øverste programmet

 • Alternativ-Kommando-Grav aksent (`): Flytt fokus til vindusskuffen.

 • Tabulator og Skift-Tabulator: Flytt til neste kontroll, flytt til forrige kontroll.

 • Kontroll-Tabulator: Flytt til neste kontroll når et tekstfelt er markert.

 • Kontroll-Skift-Tabulator: Flytt til den forrige grupperingen med kontroller.

 • Piltaster: Flytt til et tilstøtende element i en liste, fanegruppe eller meny, eller flytt skyvebrytere og justeringsknapper (Pil opp for å øke verdier, Pil ned for å senke dem)

 • Kontroll-Piltaster: Flytt til en kontroll ved siden av tekstfeltet.

Andre tilgjengelighetssnarveier:

Hvis du bruker VoiceOver, må du kanskje angi at VoiceOver skal ignorere neste tastetrykk før du kan bruke enkelte av snarveiene i denne artikkelen.

Andre snarveier

Finn ut mer

Publiseringsdato: