Slik kobler du iPhone, iPad eller iPod touch til bilen din

Finn ut hvordan du kobler enheten din til bilstereoen.

Koble til med CarPlay

CarPlay er tilgjengelig på utvalgte biler, og det er en smartere og tryggere måte å bruke iPhone i bilen på. CarPlay viser på bilens innebygde skjerm det du vil gjøre med iPhonen når du kjører.

Først må du kontrollere at landet eller regionen din støtter CarPlay og at bilen din støtter CarPlay.

Hvis bilen din støtter CarPlay med USB-porten, kobler du iPhonen til USB-porten i bilen eller stereoen. USB-porten kan være merket med et CarPlay-symbol eller et smarttelefon-symbol.

Hvis bilen din støtter trådløs CarPlay, berører du og holder på stemmekommandoknappen på rattet for å konfigurere CarPlay. Eller kontroller at bilen er i sammenkoblingsmodus for trådløs eller Bluetooth. På iPhonen går du deretter til Innstillinger > Generelt > CarPlay > Tilgjengelige biler og velger bilen din. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med bilen, for å finne mer informasjon.

Finn ut mer om CarPlay eller hvordan du konfigurerer og bruker CarPlay.

iPad og iPod touch støtter ikke CarPlay.

Koble til med Bluetooth

 1. Start enheten på nytt.

 2. Gå til Innstillinger > Bluetooth, og slå av Bluetooth. Vent i omtrent fem sekunder, og slå deretter på Bluetooth igjen.

 3. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med bilen, for å finne mer informasjon om hvordan du sammenkobler med en Bluetooth-enhet. De fleste biler krever at telefonen konfigureres på skjermen til bilen.

 4. Hvis du har koblet flere telefoner til bilstereoen, kan du forsøke å gi enheten et nytt navn: Gå til Innstillinger > Generelt > Om > Navn, og skriv inn et nytt navn. Deretter prøver du å koble til på nytt.

 5. Oppdater enheten din.

 6. Kontroller at stereoen din bruker den nyeste firmwaren fra bilprodusenten. Se bilens brukerhåndbok for mer informasjon.

Hvis du fortsatt ikke kan koble til, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

Koble til med USB-avspilling

 1. Omstart enheten og bilen.

 2. Sørg for at enheten er låst opp og viser Hjem-skjermen.

 3. Prøv å koble til med en annen kabel eller USB-port, hvis det er mulig. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med bilen, for å finne mer informasjon om hvordan du kobler til en Apple-enhet.

 4. Se etter rusk eller skade på ladeporten. Kontroller at ladekabelen er satt inn riktig i porten.

 5. Oppdater enheten din.

 6. Kontroller at stereoen din bruker den nyeste firmwaren fra bilprodusenten. Se bilens brukerhåndbok for mer informasjon.

 7. Prøv å spille av fra en annen app. Hvis du ikke kan spille av lyd fra en app fra tredjepart, kontakter du apputvikleren for å få hjelp. Kontakt Apple-kundestøtte hvis du ikke kan spille av lyd fra en Apple-app.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: