Slik ber du om tilgang til Apple-kontoen til et avdødt familiemedlem

Denne artikkelen forklarer hvordan du ber om tilgang til eller sletter noens Apple-ID og dataene som er lagret på den, etter at vedkommende har gått bort.

Mennesker over hele verden lagrer viktige dokumenter, minner og annet på Apple-enhetene sine og i iCloud hver dag. Hos Apple mener vi at personvern er en grunnleggende menneskerettighet, og brukerne våre forventer at vi hele tiden holder informasjonen deres privat og sikker. I den sørgelige situasjonen der en kunde har gått bort, tilbyr Apple muligheter for de pårørende til å be om tilgang til eller slette Apple-ID-en til vedkommende samt tilhørende data.

Selv om vi også muligens kan hjelpe med å fjerne aktiveringslås fra enheter som bruker den opprinnelige Apple-ID-en til den avdøde, må vedkommendes iPhone, iPod og iPad gjenopprettes til fabrikkinnstillingene før de kan brukes med en annen Apple-ID. Merk at enheter som er låst med sikkerhetskode, er beskyttet med sikkerhetskodekryptering, og Apple kan ikke bistå med å fjerne sikkerhetskodelåsen uten at enheten slettes.

Av hensyn til sikkerhet krever Apple juridisk dokumentasjon, og verifiserer denne, før vi kan hjelpe til med kontoen til noen som har gått bort. Dette innbefatter vanligvis en dødsattest*, og det kan også være nødvendig med en rettskjennelse eller annen dokumentasjon. Kravene varierer etter land og region. Vi har dyp sympati overfor de gjenlevende familiemedlemmene, og vi prøver å bistå med forespørsler i så stor grad og så raskt som mulig.

Hvis du har en tilgangsnøkkel for kontoarving

Fra og med iOS 15.2, iPadOS 15.2 og macOS 12.1 kan Apple-brukere legge til en kontoarving Å legge til en kontoarving er den enkleste og sikreste måten for brukere å gi noen de stoler på, tilgang til dataene de har lagret i Apple-kontoene sine, etter at de har gått bort.

Hvis du er kontoarving for et familiemedlem som har gått bort – og du har både den unike tilgangsnøkkelen vedkommende opprettet da du ble lagt til som kontoarving, og dødsattesten til vedkommende* – kan du starte en forespørsel direkte på enheten din eller på siden Digital arv – be om å få tilgang.

Hvis du ikke har noen tilgangsnøkkel for kontoarving, kan du fremdeles be om å få slettet en konto eller be om å få tilgang til en konto ved bruk av alternativene under.

For å legge til en kontoarving, lagre en kontoarving-tilgangsnøkkel eller foreta en kontoarving-forespørsel på enheten din trenger du en enhet med iOS 15.2, iPadOS 15.2 eller macOS 12.1 eller nyere.

Hvis du vil slette en Apple-ID permanent

Hvis du vil be om permanent sletting av en Apple-ID og tilhørende data for noen som har gått bort, trenger du Apple-ID-en din, Apple-ID-en til kontoen du vil slette, og obligatorisk juridisk dokumentasjon for landet eller regionen du bor i.

Du kan starte en forespørsel om å slette Apple-ID-en til noen som har gått bort, på siden Digital arv – slett Apple-ID.

Hvis du ikke er sikker på om e-postadressen du har på den avdøde, er tilknyttet noen Apple-ID, kan du kontrollere dette på iforgot.apple.com Hvis du ikke har din egen Apple-ID, kan du opprette en.

Be om tilgang med en rettskjennelse eller annen juridisk dokumentasjon

I USA og andre land kan du be om tilgang til Apple-ID-en til noen som har gått bort, samt tilhørende data, med en rettskjennelse som utpeker deg som den rettmessige arvingen til den avdødes personopplysninger. I noen jurisdiksjoner, for eksempel Frankrike, Tyskland, Japan, Australia og New Zealand, godtas andre former for dokumentasjon og prosesser i stedet for en rettskjennelse. Der det er aktuelt, må rettskjennelsen spesifisere:

  • navnet og Apple-ID-en til den avdøde

  • navnet til den pårørende som ber om tilgang til den avdødes konto

  • at den avdøde var brukeren av alle kontoene knyttet til Apple-ID-en

  • at personen som sender forespørselen, er den avdødes juridiske personlige representant, agent eller arving, og at vedkommendes autorisasjon utgjør «lovlig samtykke»

  • at Apple som følge av rettskjennelsen må bistå med tilgang til den avdødes informasjon fra den avdødes personlige kontoer. Rettskjennelsen skal være adressert til den relevante Apple-enheten.

Hvis du har en rettskjennelse med denne informasjonen, eller hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte Apple-kundestøtten.

Om planlegging av arveskifte

Vi oppfordrer deg som Apple-bruker til å overveie å legge til en kontoarving

Dette kan forenkle prosessen med å innhente en rettskjennelse, slik at det oppstår færre forsinkelser og mindre frustrasjon for familiemedlemmer i en tung tid.

Finn ut mer

* Dokumentasjonskravene kan variere etter land eller region. I Japan trenger du eksempel et familiesertifikat som viser kontoinnehaverens død, i stedet for en dødsattest.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: