Slik tilbakestiller du en AirPort-basestasjon

Finn ut hvordan du tilbakestiller AirPort Time Capsule, AirPort Extreme eller en AirPort Express-basestasjon.

Når du tilbakestiller en AirPort-basestasjon, gjenopprettes den til en tilstand hvor du kan ta kontroll over den hvis du har mistet passordet eller basestasjonen ikke reagerer som forventet. Avhengig av hvilken modell av basestasjonen det er, kan du utføre en eller flere av følgende typer tilbakestillinger:

 • Myk tilbakestilling: Tilbakestiller passordet på basestasjonen og deaktiverer sikkerhet (Access Control- og RADIUS-innstillinger) i fem minutter, slik at du kan koble deg til nettverket for å gjøre endringer. Hvis du ikke gjør noen endringer innen fem minutter, går basestasjonen tilbake til de gamle innstillingene. Utfør denne tilbakestillingen hvis du ikke kan administrere basestasjonen fordi du har glemt passordet.

 • Hard tilbakestilling: Tilbakestiller basestasjonen til ikke-konfigurert tilstand, men beholder den sist lagrede konfigurasjonen og eventuelle profiler, slik at du kan gjenopprette basestasjonen fra de gamle innstillingene. Utfør denne tilbakestillingen hvis basestasjonen ikke reagerer eller du problemløser nettverksproblemer som du ikke får løst på andre måter.

 • Tilbakestilling til fabrikkstandard: Tilsvarer hard tilbakestilling, men fjerner også alle lagrede konfigurasjoner og profiler. Utfør denne tilbakestillingen hvis du skal selge eller gi bort basestasjonen. (Denne tilbakestillingen sletter ikke data som er lagret på den innebygde harddisken i Time Capsule eller på eksterne harddisker som er koblet til basestasjonen.)

Dette skjer når du utfører en hard tilbakestilling eller tilbakestilling til fabrikkstandard:

 • Basestasjonen blir konfigurert til å be om en IP-adresse via DHCP.

 • Passordet til basestasjonen blir satt til «public».

 • Navnet på basestasjonen blir satt til «base station» etterfulgt av de seks siste tallene i basestasjonens MAC-adresse (Media Access Control).

 • Nettverksnavnet til basestasjonen blir satt til «Apple Network» etterfulgt av de seks siste tallene i basestasjonens MAC-adresse.

 • Det kan ta opptil et minutt før basestasjonen blir synlig på Wi-Fi-statusmenyenNo alt supplied for Image eller i AirPort-verktøy. Deretter kan du bruke enheten i standardtilstanden eller omkonfigurere den med AirPort-verktøy.

Før du tilbakestiller basestasjonen, bør du kontrollere at firmwaren er oppdatert, hvis det er mulig.

Tilbakestill 802.11ac- eller 802.11n-modeller av AirPort-basestasjoner

Finn tilbakestillingsknappen på basestasjonen, ved siden av portene. Trykk på denne knappen med en penn eller en utbrettet binders når du får beskjed om det.

Bildet har ingen alternativ tekst tilbakestillingsknapp på baksiden av Extreme eller AirPort Time Capsule Bildet har ingen alternativ tekst tilbakestillingsknapp på baksiden av AirPort Express

Myk tilbakestilling:

 1. Kontroller at basestasjonen er koblet til strøm.

 2. Trykk og hold inne tilbakestillingsknappen i ett sekund, og slipp den. Statuslampen på basestasjonen blinker oransje.

 3. Velg Wi-Fi-nettverket som basestasjonen har opprettet, på Wi-Fi-statusmenyenNo alt supplied for Image på menylinjen.

 4. Åpne AirPort-verktøy, som ligger i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.

 5. Klikk på symbolet for basestasjonen din i AirPort-verktøy, og klikk på Rediger på lokalmenyen. Du kan nå endre passordet eller omkonfigurere basestasjonen slik du ønsker. Klikk på Oppdater når du er ferdig.

Hard tilbakestilling:

 1. Påse at basestasjonen er koblet til en strømkilde.

 2. Trykk på tilbakestillingsknappen og hold den inne i omtrent fem sekunder, helt til statuslampen på basestasjonen blinker raskt oransje. Deretter slipper du knappen.

 3. Vent omtrent ett minutt på at basestasjonen skal fullføre omstarten.

 4. Åpne AirPort-verktøy, som ligger i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.

 5. Klikk på knappen Andre Wi-Fi-enheter, og velg basestasjonen din på listen. Klikk på Rediger.

 6. Klikk på Andre valg-knappen.

 7. Klikk på «Gjenopprett tidligere innstillinger», og klikk deretter på Neste helt til du kommer til det siste vinduet.

 8. Klikk på Ferdig når AirPort-verktøyet indikerer at konfigureringen er fullført.

Tilbakestilling til fabrikkstandard, som kun er tilgjengelig med firmwareversjon 7.9.1 på AirPort Time Capsule 802.11ac og AirPort Extreme 802.11ac:

 1. Koble basestasjonen fra strømkilden.

 2. Hold inne tilbakestillingsknappen mens kobler du basestasjonen til strøm. Fortsett å holde inne tilbakestillingsknappen i omtrent seks sekunder, helt til statuslampen på basestasjonen blinker raskt oransje.

 3. Vent omtrent ett minutt på at basestasjonen skal fullføre omstarten. Deretter kan du bruke AirPort-verktøyet til å omkonfigurere basestasjonen.

Tilbakestill 802.11b/g-modeller av AirPort Extreme-basestasjonen

Finn tilbakestillingsknappen på basestasjonen, ved siden av portene. Trykk på denne knappen med en penn eller en utbrettet binders når du får beskjed om det.

tilbakestillingsknapp på baksiden av Extreme-basestasjonen

Myk tilbakestilling

 1. Kontroller at basestasjonen er koblet til strøm.

 2. Hold inne tilbakestillingsknappen i ti sekunder, og slipp den.

Tilbakestilling til fabrikkstandard

 1. Koble basestasjonen fra strømkilden.

 2. Hold inne tilbakestillingsknappen mens du kobler basestasjonen til strøm. Fortsett å holde inne tilbakestillingsknappen i omtrent fem sekunder, helt til du ser tre statuslamper slå seg på. Deretter slipper du knappen.

Tilbakestill 802.11b-modeller av Graphite eller Snow (Dual Ethernet) AirPort-basestasjoner

Finn tilbakestillingsknappen på basestasjonen, ved siden av portene. Trykk på denne knappen med en penn eller en utbrettet binders når du får beskjed om det. Hvis du bruker en AirPort Graphite- eller AirPort Snow (Dual Ethernet)-basestasjon, kobler du datamaskinen direkte til basestasjonen med en Ethernet-kabel.

Tilbakestillingsknapp på baksiden av Snow-basestasjonen Bildet har ingen alternativ tekst

Myk tilbakestilling (Mac OS X v10.6 eller eldre)

 1. Kontroller at basestasjonen er koblet til strøm.

 2. Hold inne tilbakestillingsknappen i ett sekund. Den midterste LED-lampen blinker én gang i sekundet mens enheten er i modus for myk tilbakestilling. Passordet for basestasjonen blir satt til «public», og IP-adressen tilbakestilles.

 3. Du kan koble til den tilbakestilte basestasjonen med disse manuelle nettverksinnstillingene på datamaskinen:

  • IP-adresse: 192.42.249.15

  • Subnettmaske: 255.255.255.0

  • Ruter: 192.42.249.13

 4. Velg nettverket som basestasjonen har opprettet, på Wi-Fi-statusmenyenNo alt supplied for Image.

 5. Åpne AirPort-adminverktøy for Graphite og Snow 4.2.5 for å omkonfigurere basestasjonen.

  • IP-adresse: Ikke endre IP-adressen med mindre du har fått en IP-adresse fra internettleverandøren eller systemadministratoren.

  • Tilbakestill passordet for basestasjonen.

  • Slå på kryptering for å aktivere passordbeskyttelse for nettverket. Hvis du slår på kryptering, må du oppgi et nytt passord for nettverket.

  • Gjør endringer i passord eller eventuelle andre innstillinger, og klikk på Oppdater. Basestasjonen bruker de nye innstillingene når den er startet på nytt.

Tilbakestilling til fabrikkstandard (Mac OS X v10.5 eller eldre)

 1. Konfigurer datamaskinens TCP-innstillinger for tilkobling med Ethernet slik:

  • IP-adresse: 192.42.249.15

  • Subnettmaske: 255.255.255.0

  • Ruter: 192.42.249.13

 2. Koble basestasjonen fra strømkilden, og koble den til igjen.

 3. Når alle tre statuslampene slår seg på, holder du inne tilbakestillingsknappen i 30 sekunder, helt til den midterste statuslampen på AirPort-basestasjonen slår seg på. Hvis du bruker en Graphite-basestasjon og den midterste lampen er grønn, har du trykket for sent på tilbakestillingsknappen. Koble fra strømmen, og prøv på nytt.

 4. Åpne AirPort-adminverktøy for Graphite og Snow 4.2.5 for å omkonfigurere basestasjonen og installere programvaren for basestasjonen på nytt. Navnet på basestasjonen blir satt til Ethernet-ID-en til basestasjonen, for eksempel 00-50-E4-5B-8F-EA.

Publiseringsdato: