Oppdater kjøpsbeviset

Ta kontakt med Apple-kundestøtte for å oppdatere informasjonen om Apple-enheten.

Hvis du vil oppdatere informasjonen din, kan du ringe til Apple-kundestøtte. Hvis du har et AppleCare-abonnement, må du ha AppleCare-avtalenummeret, enhetens serienummer og kjøpskvitteringen tilgjengelig når du ringer.

Publiseringsdato: