Importer notatene og filene dine til Notater-appen

Ta tekstfilene du opprettet i andre apper og importer dem til Notater-appen. Dermed får du alle notatene dine på ett praktisk sted.

Før du begynner

Oppdater iPhone, iPad eller iPod touch til den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS og Mac til den nyeste versjonen av macOS.

Tekstfilformater du kan importere

På Mac kan du importere mange forskjellige typer tekstfiler i Notater. Når du importerer filer, konverteres hver tekstfil til et nytt notat.

Notater kan importere følgende filtyper:

 • .txt

 • .rtf

 • .rtfd

 • .html

Importere fra Evernote

På Mac, iPhone, iPad eller iPod touch kan du importere eksportfiler fra Evernote (.enex-filer). Hver .enex-fil kan inneholde ett eller flere notater. Når du importerer en .enex-fil, konverteres hvert notat fra Evernote til et nytt notat i Notater.

Hvis et notat i Evernote har et vedlegg eller en funksjon som Notater-appen ikke støtter, importeres det notatet uten dette vedlegget eller denne funksjonen.

Importer notater på Mac

Når du importerer tekstfiler eller .enex-filer, kan du legge dem til iCloud-notatkontoen eller i På maskinen-kontoen. Hvis du lagrer dem i iCloud, er alle notatene dine tilgjengelige på alle enheter hvor du er logget på med Apple-ID-en din.

 1. Åpne Notater-appen.

 2. Fra Notater-sidepanelet velger du å lagre notatene dine i iCloud eller På maskinen ved å klikke på en mappe i kontoen du vil bruke.

  iCloud notes in the Notes app
 3. Fra menylinjen velger du Fil > Importer til Notater.

 4. Velg filen eller mappen du vil importere. Hvis notatene du importerer, er organisert i mapper, må du forsikre deg om at «Bevar mappestruktur ved import» er valgt. Hvis du ikke finner denne innstillingen, klikker du på Valg nederst til venstre.

 5. Klikk på Importer. Når du får en bekreftelsesmelding, klikker du på Importer på nytt.

Når filene har blitt importert, vises en ny mappe som heter Importerte notater i Notater-appen. Du kan nå organisere dem i Notater-mappene som du vil.

Importer notater på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan importere eksportfiler fra Evernote (.enex-filer) til Notater på iPhone, iPad eller iPod touch. Hver .enex-fil kan inneholde ett eller flere notater.

Når du importerer en .enex-fil, konverteres hvert notat fra Evernote til et nytt notat i Notater. Før du importerer til Notater-appen, må du sende .enex-filen til deg selv på e-post eller lagre den på iCloud Drive fra datamaskinen.

Bruke Mail

Importer et notat med MailBildet har ingen alternativ tekst
 1. Åpne Mail, og trykk på e-postmeldingen som inneholder filen du vil importere til Notater.

 2. Trykk og hold på filen, trykk på Del, og trykk deretter på Notater.

 3. Når filen er lastet ned, får du en bekreftelsesmelding. Trykk på Importer notater.

Bruk Filer-appen

Importer et notat med Filer-appenBildet har ingen alternativ tekst
 1. Åpne Filer-appen og gå til filen du vil importere til Notater.

 2. Trykk og hold på filen, trykk på Del, og trykk deretter på Notater.

 3. Når filen er lastet ned, får du en bekreftelsesmelding. Trykk på Importer notater.

Når du åpner Notater-appen og velger iCloud-notatene dine, vises en ny mappe som heter Importerte notater. Hvis du ikke bruker Notater med iCloud, vises den nye mappen i På enheten min-notatene.

Hvis du ikke bruker iCloud og På min enhet ikke er tilgjengelig, får du et varsel når du trykker på Legg til i Notater.

Finn ut mer

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: