Kontrollere statuslampen og batteristatusen på iPod shuffle

Når du slår på iPod shuffle, kan du kontrollere statuslampen for å se omtrent hvor mye batterilevetid det er igjen og annen informasjon.

Velg iPod shuffle-modellen din.

iPod shuffle (4. generasjon)

For å sjekke batteristatus kan du se på statuslampen eller bruke VoiceOver.

Kontrollere statuslampen

Statuslampe når iPoden er koblet til datamaskinen din:

 • Grønt: Høyt batterinivå

 • Lysende oransje: Lader

 • Blinkende oransje: Enheten synkroniseres med iTunes eller er i bruk som en disk

Statuslampe når iPoden din er frakoblet:

 • Grønt: 50 % – 100 % ladenivå

 • Lysende oransje: 25 % – 49 % ladenivå

 • Rødt: Mindre enn 25 % ladenivå

Bruk VoiceOver

 1. Ta på hodetelefonene og koble dem til iPod shuffle.

 2. Koble iPod shuffle fra alle USB-kabler.

 3. Trykk på VoiceOver-knappen to ganger. VoiceOver annonserer det omtrentlige ladenivået via høyttalerne.

No alt supplied for Image

iPod shuffle (3. generasjon)

For å sjekke batteristatus kan du se på statuslampen eller bruke VoiceOver.

Kontrollere statuslampen

 • Grønt: 50 % – 100 % ladenivå

 • Oransje: 25 % – 49 % ladenivå

 • Rødt: Mindre enn 25 % ladenivå

 • Blinkende rødt: Mindre enn 1 % ladenivå

 • Blinkende oransje: Enheten synkroniseres med iTunes eller er i bruk som en disk

 • Ingen lys: Ikke batteri igjen eller enheten er slått av (hvis du kobler til strøm og fortsatt ikke ser statuslampen, kan USB-koblingen være løs eller datamaskinen kan være avslått)

iPod shuffle (3. generasjon)

Bruk VoiceOver

 1. Ta på hodetelefonene og koble dem til iPod shuffle.

 2. Koble iPod shuffle fra alle USB-kabler.

 3. Slå enheten raskt av og på igjen. I hodetelefonene vil du høre VoiceOver informere deg om omtrentlig batterinivå.

Under avspilling kan VoiceOver også informere deg når batterinivået når 10 %. Og hvis iPod shuffle er i ferd med å slå seg av grunnet lavt batterinivå, vil du høre et signal med tre toner.

iPod shuffle (2. generasjon)

Du kan kontrollere batterinivået på to måter:

 • Hvis enheten er slått på, kan du kontrollere batterinivået uten å stoppe avspillingen. Slå enheten raskt av og så på igjen, og kontroller deretter fargen på statuslysene.

 • Se på statuslysene når du kobler fra iPod shuffle.

Statuslampene har denne betydningen:

 • Grønt: 31 % – 100 % ladenivå

 • Oransje: 10 % – 30 % ladenivå

 • Rødt: Mindre enn 10 % ladenivå

 • Ingen lys: Ingen lading*

 • Ett grønt blink etterfulgt av to oransje blink i 10 sekunder: Enheten bør gjenopprettes grunnet en feil

iPod shuffle (2. generasjon)

iPod shuffle (1. generasjon)

For å kontrollere batterinivået trykker du på batteristatusknappen og ser på fargen på statuslyset. Lysene har denne betydningen:

 • Grønt: Høyt batterinivå

 • Oransje: Lavt batterinivå

 • Rødt: Veldig lavt batterinivå

 • Ingen lys: Ingen lading*

 • Blinkende oransje: Enheten er i bruk som en disk

iPod shuffle (1. generasjon)

*Hvis batteriet ikke har strøm igjen, kan du lade det til 80 % på omtrent to timer og til 100 % på omtrent fire timer.

Publiseringsdato: